Završena adaptacija prostorija Mjesne zajednice Višća

Povodom završenih radova na adaptaciji prostorija Mjesne zjaednice Višća načelnik Samir Kamenjaković je sa nadzornim organom, izvođačem radova

Povodom završenih radova na adaptaciji prostorija Mjesne zjaednice Višća načelnik Samir Kamenjaković je sa nadzornim organom, izvođačem radova i predstavnicima Mjesne zajednice Višća kroz radnu posjetu napravio uvid u urađeno.

Vrijednost Projekta “Adaptacija prostorija Mjesne zajednice Višća” je 14.040,00 KM, a utrošena novčana sredstva izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. “ZIMEX” Živinice.

Projekti izgradnje, restauracije, ili adaptacije prostorija mjesnih zajednica su u proteklom vremenu realizovani u više mjesnih zajednica Općine Živinice. Osiguravanjem adekvatnog i kvalitetnog prostora za društveno djelovanje stanovništva doprinosi popularizaciji aktivizma mještana, kako u Mjesnoj zajednici Višća, tako i u našoj cijeloj lokalnoj zajednici.