Privremena rang lista korisnika u okviru Projekta “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji”

Komisija za formiranje rang liste „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ – faza

Komisija za formiranje rang liste „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ – faza 3. objavljuje Privremenu rang listu korisnika navedenog programa.

PRIVREMENA RANG LISTA