Potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Obavještavaju se nezaposlene osobe sa Konačne rang liste za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od 11.12.2018. godine,

Obavještavaju se nezaposlene osobe sa Konačne rang liste za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od 11.12.2018. godine, da će Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktori pravnih subjekata sa područja Općine Živinice u kojima će se obavljati stručno osposobljavanje, dana 17.12.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Živnice, potpisati Ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, na osnovu kojih će nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste moći početi sa stručnim osposobljavanjem.

Svim prisutnim obratit će se Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, a nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste će tom prilikom dobiti sve potrebne informacije o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Imajući u vidu značaj potpisivanja navedenih Ugovora o stručnom osposobljavanju, očekujemo da osobe sa Konačne rang liste usklade svoje obaveze i prisustvuju ovom događaju.