Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice, objavljuje PONOVNI JAVNI OGLAS za prijavljivanje zainteresovanih lica za obavljanje poslova prinudnog predstavnika u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama, na području Općine Živinice.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička lica, da se prijave na oglas za obavljanje poslova prinudnog predstavnika na području Općine Živinice na period od četiri godine.

Na ovaj oglas se mogu prijaviti fizička lica, koja su:

– etažni vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica na području Općine Živinice ili da je član domaćinstva etažnog vlasnika,

– lica starija od 18. godina i mlađa od 70. godina,

– da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine Živinice i

– da imaju završenu najmanje SSS/ treći stepen ili više školske spreme.

Sve dodatne informacije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji, dostupne su na sljedećem LINKU.

Rok za podnošenje prijave na ovaj oglas je 15 dana od dana objavljivanja.

Informacije o oglasu se mogu dobiti i na broj telefona 035/743-324.