Osnovano Udruženje građana „Most Živinice”

U vrijeme održavanja manifestacije “Dani dijaspore” na području Općine Živinice, osnovano je Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa

U vrijeme održavanja manifestacije “Dani dijaspore” na području Općine Živinice, osnovano je Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Općine Živinice u dijaspori „Most Živinice”.

Na incijativu građana Živinica koji žive van Bosne i Hercegovine načelnik Samir Kamenjaković je sazvao Osnivačku skupštinu za realizaciju ideje o osnivanju navedenog Udruženja.

Cilj Udruženja je da pruži mogućnost povezivanja i saradnje svim građanima sa područja Općine živinice koji više ne žive tu, a koji žele da sarađuju sa Općinom Živinice.

Tim povodom je u prostorijama Općine Živinice održan sastanak na kojem su pored Načelnika i njegovih saradnika prisustvovali i naši građani koji žive u dijaspori.

Osnivačka skupština Udruženja je donijela odluku o osnivanju udruženja, statut udruženja, odluku o imenovanju organa upravljanja udruženjem, te odlučila o samom nazivu udruženja.

Osnivanje udruženja dijaspore „Most Živinice” na području Bosne i Hercegovine, određenije na području Općine Živinice predstvalja historijski potez.

Uprava Općine Živinice je formiranjem Udruženja “Most Živinice” napravila iskorak ka povezivanju svih građana Općine Živinice i države Bosne i Hercegovine bez obzira u kojem dijelu svijeta žive.

S obzirom da je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković u proteklom vremenu formirao Savjet dijaspore, otvorio prvu Kancelariju za dijasporu i manjine u Federaciji BiH, te već tradicionalno održava manifestaciju “Dani dijaspore” osnivanje Udruženja “Most Živinice” je rezultat uspješne saradnje između Općine Živinice i njenih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

Udruženje je od dana osnivanja otvoreno za sve građane koji žele biti članovi istog, bilo da žive u Bosni i Hercegovini, ili van nje. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele da se budu članovi Udruženja “Most Živinice” da se jave na e-mail: dijaspora@opcinazivinice.ba ili lično u zgradi Općine Živinice u Kancelariji za manjine i dijasporu.

Ovo Udruženje je jedna nestranačka, neprofitna, nepolitička, ali interesna organizacija građana Bosne i Hercegovine, posebno onih sa područja Općine Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković se zahvalio svim prisutnima, te je istakao kako upravo njihovo mentorstvo može pomoći u razvoju svakog segmenta društva, a zatim je dodao:

“Mi polako slažemo kockice kada je u pitanju odnos naših građana sa građanima izvan države Bosne i Hercegovine, izvan Živinica. Želja ljudi koji su došli da posjete Dane dijaspore i koji su već dvije godine s nama u kontaktu, je da formiramo udruženje “Most Živinice”. Dakle, Most kao sinonim spajanja i povezivanja između građana Živinica koji žive u Živinicama i građane Živinica i Bosne i Hercegovine koji žive van države. Mi smo danas osnovali to Udruženje. Udruženje je neprofitna, nepolitička, nevladina organizacija koja ima za cilj da učvrsti veze između dijaspore i Općine Živinice u svakom segmentu te riječi. U kulturnom, u sportskom, u privrednom, te u svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije je da podržimo dio kulture kao dio identiteta naših građana koji žive izvan Bosne i Hercegovine. S obzirom da mi imamo Savjet dijaspore, imamo Kancelariju za dijasporu i manjine prvu u Federaciji BiH, te da održavamo Dane dijaspore, ovo je veoma bitna stvar koja je zaokružila našu kompletnu priču. To nam je, zasita, dalo novi input i nove poglede na način i vrstu suradnje sa ljudima iz dijaspore. Sa nama su bili ljudi iz Amerike, Njemačke, Austrije, Australije, kao i iz svih dijelova svijeta, te slobodno možemo kazati da su Živinice ovih dana centar svijeta. Ovo udruženje je to ponovo i pokazalo. Ja ovom prilikom želim pozvati sve građane Općine živinice koji žive u Živinicama, kao i one koji žive izvan Živinica, diljem svijeta, da se učlane u novo Udruženje koje će jačati nas, našu politiku i državu Bosnu i Hercegovinu.”

“Izuzetno sam sretan zbog toga što smo u okviru manifestacije “Dani dijaspore” povukli još jednu deblju crtu u pozitivnoj priči kada je u pitanju saradnja Općine Živinice i građa Bosne i Hercegovine koji žive izvan njenih granica. Udruženje “Most Živinice” smo osnovali na Osnivačkoj skupštini u prostorijama Općine Živinice. Mi smo ovim potezom bacili grudva u svijet koja bi vremenom trebala postajati sve veća, te okupljati naše građane ma gdje u svijetu živjeli. Cilj nam je postići bolju saradnju sa našim zavičajem, ostvariti pomoć jednih drugima, te međusobno razvijati razne druge ideje. Udruženje Most Živinice je otvoreno udruženje za sve one koji žele da sarađuju sa nama koji smo sa područja Općine Živinice. Svi zainteresovani se u Udruženje mogu uključiti putem Ureda za dijasporu, te putem zvaničih stranica Općine Živinice na društvenim mrežama. Potrudit ćemo se da svi oni koji to žele dobiju informaciju da nešto ovako danas postoji u Živinicama i u svijetu”, rekao je Haris Halilčević.