Obavještenje za javnost

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Općine Živinice, a u vezi ostvarivanja

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Općine Živinice, a u vezi ostvarivanja prava na premiju (markicu) zdravstvenog osiguranja, obavještavaju osobe u statusu porodice šehida- poginulih boraca, udove umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza i RVI od 60% i više, da će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja vršiti oslobađanje od premije zdravstvenog osiguranja za navedene kategorije sa početkom od 15.03.2019. godine.

OBAVJEŠTENJE