Obavještenje o javnoj nabavci za “Rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice – Izrada pumpne stanice sa sabirnim bazenom i elektro radovima”.

Sazetak 430-1-3-292-3-116_18