Obavijest – upozorenje pravnim i fizičkim licima i građanima Općine Živinice

Na teritoriji Općine Živinice, a naročito duž javnih puteva i korita rijeka, primijećeno je odlaganje komunalnog otpada od

Na teritoriji Općine Živinice, a naročito duž javnih puteva i korita rijeka, primijećeno je odlaganje komunalnog otpada od strane nesavjesnih pojedinaca, pravnih i fizičkih lica. Rezultat takvih protivpropisnih aktivnosti su pojave divljih deponija koje pružaju ružnu sliku životne sredine, predstavljaju potencijalnu opasnost od pojave zaraznih bolesti i izbijanja požara, neugodnih mirisa i slično.

S tim u vezi, iz službe za inspekcijske poslove Općine Živinice još jednom upozoravaju pravna i fizička lica da se uzdrže od navedenih aktivnosti i da se putem ovlaštenih komunalnih preduzeća – operatera uključe u organizovan odvoz komunalnog otpada, kako bi svi doprinijeli čišćoj i boljoj životnoj sredini u kojoj živimo.

Ovim putem upućujemo apel svim građanima Općine Živinice da počinioce nelegalnog odlaganja komunalnog otpada prijave inspekciji, kako bi efikasnije otkrili počinioce, te spriječili nelegalna odlaganja komunalnog otpada.
Prijavu je moguće izvšiti na brojeve telefona: 035/743-347 i 035/743-366, na mail:inspekcija@opcinazivinice.ba ili lično u zgradi Općine – služba za inspkecijeske poslove.

Također, obavještavamo sve građane da će nadležna inspekcija služba u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu ugroženih lokacija, kako bi uz nađene dokaze iz otpada i prijave savjesnih građana sankcionisali prekršioce, u skladu sa Zakonom o prekršajima i članovima 184 Odluke o komunalnom redu Općine Živinice.