Na sjednici Kolegija utvrđen dnevni red 22. redovne sjednice Općonskog vijeća Živince

Članovi Kolegija Općinskog vijeća Živinice održali su sjednicu na kojoj su usaglašene i utvrđene tačake dnevnog reda, kao

Članovi Kolegija Općinskog vijeća Živinice održali su sjednicu na kojoj su usaglašene i utvrđene tačake dnevnog reda, kao i termin održavanja 22 redovne sjednice.

Termin održavanja 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice je 26.02.2019. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati, a održat će se u prostorijama Općinskog vijeća Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković je kao član Kolegija na navedenoj sjednici predložio šest tačaka dnevnog reda, a poseban fokus je stavio na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poskupljenju parkinga koja je na njegovu inicijativu i uvrštena na dnevni red 22. redovne sjednice.
Pored navedene tačke Načelnik je predložio i sljedeće tačke dnevnog reda:
1.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca
2.Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu
3.Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene po 1m izgrađene korisne stambene površine na području Općine Živinice u 2018. godini
4.Odluka o visini rente za 2019. godinu
5.Zaključak o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne,putne djelatnosti, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta Općine Živinice br. 456/85. od 11.03.1985. godine

Članovi Kolegija su prihvatili ove tačke i uvrstili ih na dnevni red.

Članovi Kolegija su ovom prilikom u cjelosti utvrdili dnevni red koji će se naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Živinice.

Na dnevnom redu zakazane 22. redovne sjednice OV Živinice naći će se sljedeće tačke:
1. Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative.
2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2018. godinu.
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 izgrađene korisne stambene površine na području općine Živinice u 2018. godini.
4. Prijedlog Odluke o visini rente za 2019. godinu.
5. Davanje saglasnosti na Statut JP “Vodovod i kanalizacija” Živinice.
6. Davanje saglasnosti na Ugovor o isporuci vode za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Živinice br. 01/3-05-6756/2018 od 29.11.2018. godine.
8. Nacrt Programa ljetnog održavanja puteva.
9. Program rada JZU Dom zdravlja Živinice za 2019. godinu.
10. Program rada JU RTV Živinice za 2019. godinu.
11. Program rada JP “Vetrinarska stanica” Živinice za 2019. godinu.
12. Plan poslovanja JP “Vodovod i kanalizacija (jednogodišnji i trogodišnji).
13. Izmjene i dopune Odluke o naknadama predsjednika i članova upravnih odbora u javnim ustanovama i nadzornih odbora i Skupština u javnim preduzećima.
14. Imenovanja i razrješenja u radnim tijelima Općinskog vijeća.
15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca.
16. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne, putne djelatnosti, uređenja i korištenja građevinskog zemljišta opštine Živinice br. 456/85 od 11.03.1985. godine.
17. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu.
18. Vijećnička pitanja i inicijative.
19. Tekuća pitanja.