Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, Općine Živinice, objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković, potpisati će ugovore sa svim pravnim subjektima u kojima će kandidati raditi stručno osposobljavanje, a direktori pravnih subjekata potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste.

O terminu potpisivanja ugovora nezaposlene osobe sa Konačne rang liste će biti blagovremeno obaviještene putem TV Živinice i web stranice Općine Živinice.

KONAČNA RANG LISTA