Komisija za odabir korisnika pomoći i realizacije kompletnog projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području općine Živinice”, na sjednici održanoj 06.09.2018.godine, usvojila je Konačnu rang listu korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma na području Općine Živinice, za 2017.godinu, koja je dostupna na sljedećem LINKU.