Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo Konačnu rang listu kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini.

RANG LISTA

OBAVJEŠTENJE