Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Živinice za 2019. godinu

Obavještavamo sve zainteresovane građane Općine Živinice da je Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisao Javni poziv za učešće u

Obavještavamo sve zainteresovane građane Općine Živinice da je Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisao Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

U vezi sa tim, pozivaju se svi budžetski korisnici Općine Živinice kao i svi ostali zainteresovani građani da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Živinice za 2019. godinu koja će se održati u periodu od 27.11.2018.god. do 05.12.2018. godine.

RASPORED ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA JE SLJEDEĆI:

  1. Javna rasprava sa udruženjima i organizacijama iz domena boračke populacije, održat će se dana, 27.11.2018. godine – utorak, u 15:00 sati, u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice;
  2. Javna rasprava sa NVO i ostalim organizacijama i udruženjima građana, održat će se dana, 28.11.2018. godine – srijeda, u 16:00 sati u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice;
  3. Javna rasprava sa Predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica i Građevinskih odbora u MZ, održat će se dana, 29.11.2018. godine – četvrtak, u 15:00 sati u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice;
  4. Javna rasprava sa Javnim ustanovama i Javnim preduzećima čiji je osnivač općina , održat će se dana, 30.11.2018. godine – petak, u 15:00 sati u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice;
  5. Javna rasprava sa Građanima Općine Živinice odžat će se dana, 03.12.2018. godine – ponedeljak, u 15:00 sati u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice; i
  6. Javna rasprava sa klubovima stranaka i neovisnih vijećnika koji participiraju u Općinskom vijeću Živinice, održat će se dana, 05.12.2018. godine – srijeda, u 15:00 sati u prostorijama Velike sale Općinskog vijeća Živinice.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta Općine Živinice za 2019. godinu mogu se dostaviti u Odsjek za budžet, finansije i trezor do 07.12.2018. godine sa naznakom „Javna rasprava za budžet 2019. godine„ putem:

a ) pošte ili lično na adresu: Općina Živinice, Alije Izetbegovića broj 28 i
b ) e-maila: dervisa.karalic@opcinazivinice.ba ili elvir.opcinazivinice@gmail.com

Nacrt Budžeta za 2019. godinu svi zainteresovani mogu pogledati na linku ispod.
https://opcinazivinice.ba/budzet/