Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o donošenju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal” Općina Živinice

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodestke i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice poziva sva pravna i fizička lica, građane

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodestke i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice poziva sva pravna i fizička lica, građane Općine Živinice, da uzmu učešće u donošenju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal” u MZ Priluk Općina Živinice.

Javni uvid u Elaborat o zonama sanitarne zaštite i zaštitinim mjerama trajat će od 01.02.2019. do 14.02.2019. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove.

Javno izlaganje održat će se 15.02.2019. godine u prostorijama MZ Priluk u Priluku, općina Živinice, sa početkom u 13 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se:

  • Dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju
  • Podnijeti putem e-mail: asmir@opcinazivinice.ba do 14.02.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

JAVNA RASPRAVA o donošenju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal” u MZ Priluk Općina Živinice