Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Općinskog vijeća Živinice na Javnu raspravu stavlja se

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Općinskog vijeća Živinice na Javnu raspravu stavlja se Nacrt izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Odluke o Komunalnom redu.

Javni uvid u izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu trajat će od 22.02.2019. do 22.03.2019. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati, u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Živinice, kao i na linku ispod.

NACRT ODLUKE

Javno izlaganje održat će se 22.03.2019. godine u prostorijama velike sale Općinskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba, do 22.03.2019. Godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.