Uručeni čekovi i potpisani ugovori za realizaciju projekata neformalnih grupa mladih sa područja Općine Živinice

Općinski načelnik Samir Kamenjaković svečano je uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima pet neformalnih grupa, koje je činilo petnaest mladih osoba sa područja Općine Živinice, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora. Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg ...

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2018. godini

Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice starosti od 18 do 35 godina da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima u 2018. godini. Ukupno 100.000,00 KM će putem ovog Javnog ...

Potpisivanje ugovora za stručno osposobljavanje

Obavještavamo kandidate sa Konačne rang liste nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se sutra (četvrtak, 12.07.2018. godine) sa početkom u 12,00h, u velikoj sali Općine Živinice, upriličiti potpisivanje ugovora ...

Ministarstvo za boračka pitanja TK objavljuje dodatni konkurs za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.godinu

S obzirom na planirana sredstva i broj kandidata koji su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža, Ministarstvo za boračka pitanja je donijelo odluku da raspiše još jedan (dodatni) konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog ...

KONAČNA RANG LISTA kandidata za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, bez zasnivanja radnog odnosa

Općinska komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, objavila je KONAČNU RANG LISTU nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koja je dostupna na sljedećem linku, KONAČNA RANG LISTA za ...

Predstavljeno deset poslovnih ideja u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP

Nakon što su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i GOPA predstavništvo u BiH krajem 2017. godine potpisali ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava za projekat zapošljavanja mladih, u periodu februar- juni za grupu od 22 polaznika održan je intenzivan program obuke za ...

mladi@opcinazivinice.ba