Potpisan Protokol o saradnji za podjelu suhih obroka najugroženijim građanima Općine Živinice

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i predstavnici Regionalnog Merhameta Tuzla, Osnovnog Merhameta Živinice, Crvenog križa i Centra za socijalni rad Živinice potpisali su protokol o međusobnoj saradnji koji podrazumijeva podjelu suhih obroka za građane Općine Živinice koji se ...

Živiničanin Haris Ćilimković odlazi na vojnu akdemiju u Njemačkoj

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković priredio je prijem za vojnika Harisa Ćilimkovića iz Živinica, koji će sljedeće sedmice krenuti na Vojnu akademiju u Njemačkoj. 

Javni poziv za učešće u Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up)

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenajković raspisao je Javni poziv za učešće u Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice za 2018. godinu. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa ...

Održana prva radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice

Prošle sedmice održana je prva radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice. Teme prve radionice bile su analiza situacije u vezi sa razvojem turizma na području Općine Živinice i definisanje strateških pravaca razvoja turizma na području naše Općine.

Izvršena primopredaja umjetničkih slika nastalih na Likovnoj koloniji

U kabinetu načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića izvršena je primopredaja umjetničkih slika nastalih na Likovnoj koloniji 2017. godine. Slike je Općinskom načelniku uručio predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Živinice, Adis Šabanović.

Održan sastnak sa izvođačima radova i nadzornim organima

U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim organima nad izvođenjem radova. Tema sastanka bila je kvalitet urađenih radova na području Općne Živinice.

mladi@opcinazivinice.ba