Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2018. godini

Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice starosti od 18 do 35 godina da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima u 2018. godini. Ukupno 100.000,00 KM će putem ovog Javnog ...

Potpisivanje ugovora za stručno osposobljavanje

Obavještavamo kandidate sa Konačne rang liste nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se sutra (četvrtak, 12.07.2018. godine) sa početkom u 12,00h, u velikoj sali Općine Živinice, upriličiti potpisivanje ugovora ...

Ministarstvo za boračka pitanja TK objavljuje dodatni konkurs za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.godinu

S obzirom na planirana sredstva i broj kandidata koji su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža, Ministarstvo za boračka pitanja je donijelo odluku da raspiše još jedan (dodatni) konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog ...

KONAČNA RANG LISTA kandidata za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, bez zasnivanja radnog odnosa

Općinska komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, objavila je KONAČNU RANG LISTU nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koja je dostupna na sljedećem linku, KONAČNA RANG LISTA za ...

Predstavljeno deset poslovnih ideja u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP

Nakon što su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i GOPA predstavništvo u BiH krajem 2017. godine potpisali ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava za projekat zapošljavanja mladih, u periodu februar- juni za grupu od 22 polaznika održan je intenzivan program obuke za ...

RANG LISTA nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, objavljuje ; RANG LISTU nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U skladu sa članom 9 Odluke o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja ...

mladi@opcinazivinice.ba