Održan sastnak sa izvođačima radova i nadzornim organima

U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim organima nad izvođenjem radova. Tema sastanka bila je kvalitet urađenih radova na području Općne Živinice.

Konačne liste kandidata koji su aplicirali na dodatni konkurs za obavljanje volonterskog staža za 2018.godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačne rang liste za obavljanje volonterskog staža kandidata koji su aplicirali na dodatni konkurs koji je objavljen 09.07.2018.godine. Konačna lista kandidata za obavljanje volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa

Prijem za mlade kod Općinskog načelnika u povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih, načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za mlade sa područja Općine Živinice, kao i za aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija. Na prijemu su prisustvovali i članovi Savjeta mladih i članovi Savjeta penzionera Općinskog načelnika. Kao ...

Prijem u povodu Međunarodnog dana mladih kod Općinskog načelnika

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta, Općinski načelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Općine Živinice.

Svečano otvorena zapadna tribina gradskog stadiona Živinice

Svečanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Samir Kamenjaković otvorio je novoizgrađenu zapadnu tribinu na gradskom stadionu Živinice. 

Uručeni čekovi i potpisani ugovori za realizaciju projekata neformalnih grupa mladih sa područja Općine Živinice

Općinski načelnik Samir Kamenjaković svečano je uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima pet neformalnih grupa, koje je činilo petnaest mladih osoba sa područja Općine Živinice, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora. Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg ...

mladi@opcinazivinice.ba