Počinje izrada Strategije za mlade u Općini Živinice

Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice, kao i druga zainteresirana lica, da su nizom aktivnosti Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića stvorene pretpostavke da se pristupi izradi Strategije za mlade Općine Živinice, kao dokumentu od izuzetne važnosti kada je u pitanju položaj ...

Javni poziv za učešće u „Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice“

Javni poziv za učešće u „Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice“ EVALUACIJA IZJAVA O SAGLASNOSTI  IZJAVA

mladi@opcinazivinice.ba