RANG LISTA nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, objavljuje ; RANG LISTU nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U skladu sa članom 9 Odluke o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja ...

Omladinska banka Živinice – Poziv za društvene projekte mladih

Općina Živinice i Fondacija Mozaik su i ove godine zajednički obezbijedili sredstva za društvene projekte namijenjene mladima koji žele poboljšati život u svojoj zajednici, i aktivirati mlade u svojoj sredini. Raspoloživi fond za projekte je 11.150 KM. Tom prilikom, pozivaju se svi mladi ...

Objavljene liste za obavljanje volonterskog staža – Ministarstvo za boračka pitanja TK

Na osnovu odredbe Člana 14. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za ...

Obavještenje za studente stipendiste Ministarstva za boračka pitanja TK-a o naknadnim terminima potpisivanja ugovora

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava studente koji su ostvarili pravo na stipendiranje za akademsku 2017/2018 godinu, a koji nisu pristupili potpisivanju ugovora 30.05.2018. godine da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obavljati – svakog radnog dana u ...

Prijave za berbu borovnica na plantažama firme “Elisa Berry” na lokacijama Dubrave Donje i Bašigovci

Načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predstavnikom kompanije ”Elisa Berry BH” Živinice i ove godine usaglasio potrebe za 200 sezonskih radnika za berbu borovnica na plantažama u Dubravama Donjim i Bašigovcima. Berba će trajati dva mjeseca počev od 01.06.2018. godine, a ...

Termini potpisivanja ugovora za dobitnike stipendija Ministarstva za boračka pitanja TK-a šk./ak. 2017/2018

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava studente koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja TK-a za akademsku 2017/2018 godinu, da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obaviti dana 30.05.2018. godine (srijeda) sa ...

mladi@opcinazivinice.ba