Grad Živinice dobio prvi koncertni klavir

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je na Velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Živinice izvršio predaju koncertnog klavira direktoru BKC-a Elmiru Krivaliću. Naime, ovom primopredajom Grad Živinice je po prvi put u svojoj historiji dobio koncertni klavir. Kako Grad Živinice do sada nije imao ...

Prijem kod gradonačelnika Samira Kamenjakovića u povodu obilježavanja Dana mladih

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u povodu obilježavanja 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, upriličio prijem za mlade osobe sa područja Grada Živinice. Bila je to prilika da sa Gradonačelnikom Živinica mladi razgovaraju o svojim aktivnostima, ali i prilika za otvoren razgovor o ...

Potpisani ugovori o stručnom osposobljavanju za 91 mladu osobu sa područja Grada Živinice

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je, u protekloj sedmici, potpisao ugovore sa predstavnicima deset privrednih subjekata sa područja Grada Živinice koji učestvuju u Programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ...

Prijem u povodu Međunarodnog dana mladih

U povodu obilježavanja 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, gradonačelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Grada Živinice. Prijem će biti upriličen u srijedu, 14.08.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati, u velikoj sali Grada Živinice. Biće to ...

Konačna rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS za stručno osposobljavanje

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. S tim u vezi, gradonačenik Samir Kamenjaković potpisati će ...

Grad Živinice primljen u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika

Grad Živinice je prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika (Global Network of Learning Cities). Navedenim članstvom Grad Živinice postao je dio dinamične mreže čiji je cilj podržati i ubrzati ...

mladi@opcinazivinice.ba