U povodu 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Općinski načelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti su se odlučili za suverenu, nezavisnu, samostalnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana.

Međutim, isti dan kada je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, počela je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Cijena koja je plaćena nevinim ljudskim životima omogućila nam je život u nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini.

Danas sa ponosom slavimo ovaj važan događaj, jedan od najvažnijih datuma u historiji države Bosne i Hercegovine, prisjećajući se svih naših građana koji su svojim životima hrabro branili nezavisnost i slobodu naše države.

Želim da zajedno, poštujući jedni druge, gradimo našu državu Bosnu i Hercegovinu i čuvamo njenu nezavisnot i slobodu, jer to je obaveza svih nas.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Općine Živinice, Bosne i Hercegovine i našoj dijaspori upućujem najiskrenije čestitke povodom 1. Marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.”

Općinski načelnik
dr.sc. Samir Kamenjaković


U prostorijama Općine Živinice održana je treća u nizu radionica u okviru primjene i provedbe CAF – modela za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Radionicu je vodio ekspert u implementaciji CAF projekta Thomas Prorok iz Austrije, zajedno sa predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Samrom Ljucom i Suadom Durmić.

U uvodnoj riječi načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je istakao cilj implementacije CAF- modela, a to je biti drugačiji sa najvišim profesionalnim standardima kao moderna državna služba, te kvalitetnim načinom rada pomoći građanima Općine Živinice.

Općina Živinice je prva javna ustanova, poslije Agencije za državnu službu FBiH, u kojoj se implementira CAF-model za efektivnije i efikasnije poslovanje.

Radi se o posebnom programu koji se zasniva na obučavanju rukovodećih službenika, kao i svih uposlenika Jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Naime, Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije.

Implementacija Projekta CAF-modela u Općini Živinice trajat će 6 mjeseci. Faza implementacije ovog modela dovodi do novih poboljšanja u radu, odnosno pospješuje kvalitet upravljanja javnih organa.

Thomas Prorok je kroz interakciju sa radnom grupom, koju čine administrativni radnici Općine Živince aktivo uključeni u primjenu i provedbu CAF modela u Općini Živinice, radio na određivanju slabosti i snage Općine, te na tome koje aktivnosti poduzeti kako bi se trenutne slabosti pretvorile u snagu iste. Dakle, radili su na izradi strateškog i metodološkog okvira za kvalitetniju i bolju upravu.

Kako se ponašati i raditi s građanima? Pitanje na koje se fokusiralo tokom cijelodnevne radionice. Pošteno, brzo, prijateljski, jednako tretiranje, te međusobno razumijevanje je ključ dobre usluge. Osnov uspješne saradnje je razumijevanje, a to se postiže boljim informisanjem građana o tome kako dobiti dokumenta, te kako brzo i efikasno riješiti ono za što im je potrebna usluga zaposlenika Općine.

Dostupnost Općine prema građanima je krajnji cilj koji se kroz implementaciju CAF – modela treba ostvariti.

“Uprava je jedan multidisciplinarni sistem. Pored standardnih procedura koje provodimo, naša osnovna svrha je biti servis našim građanima. Iz tog razloga moramo poboljšati kvalitet usluge našim građanima. Organizacija i sistematizacija uprave, Centar za biznis, izdavanje obrtničke dozvole za dva sata, izdavanje građevinskih dozvola za 72 sata su pozitivni primjeri onoga što smo mi do sada napravili. Agencija za državnu službu je to prepoznala kao jednu novinu u reformama uprave, u državi Bosni i Hercegovini, te nas je pozvala na Sedmu godišnju konferenciju gdje smo prezentirali našu pozitivnu praksu. Međutim, mi želimo i dalje raditi na kvalitetu našeg rada. Na osnovu promjena koje smo napravili prošli smo u CAF projektu, koji ima fokus na uvođenju standarda kvaliteta usluga našim građanima. Danas je s nama Thomas Prorok iz Austrije, vođa CAF projekta. Odabrani smo kao lokalna zajednica u kojoj treba da se u narednim godinama provede jedna dodatna aktivna reforma uprave, a samo s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga našim građanima. Mi bi nakon implementacije ovog projekta predstavljali primjer kako se u Bosni i Hercegovini kao administracija treba ophoditi prema našim građanima. Veliko mi je zadovoljstvo, da je Općina Živinice zahvaljujući reformi uprave prepoznata od strane Agencije za državnu službu. Kroz CAF projekat oni su odlučili da nam daju svoje mentorstvo, znanje i način na koji će naša lokalna samouprava biti jednaka jednoj evropskoj lokalnoj samoupravi. To nam je i cilj, a cilj nam je i da informacione tehnologije budu zastupljene kada je u pitanju pružanje usluga našim građanima. Dakle, želimo da naši građani u budućnosti mogu od kuće, putem informacionih tehnologija, koristiti naše usluge. Također, želimo da pojednostavimo procese kroz koji prolaze kada je u pitanju silna papirologija koju moraju priložiti. Zaista mi hoćemo da uozbiljimo, prije svega, nas. Premisa je napraviti kontrolu kvaliteta. Uveli smo procedure prema kojima se obavljaju svi poslovi, napravili smo dodatne indikatore zadovoljstva građana gdje ćemo konstantno ispitivati zadovoljstvo građana, kao i sugestije građana o tome šta mi trebamo promijeniti kako bi bili što kvalitetnija administracija i pružili što bolje usluge našim građanima. Dakle, osnovni cilj ove priče jeste da naši građani imaju jednostavnije procedure kako da riješe ono zbog čega dolaze u našu lokalnu upravu”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Mi radimo na sistemu kvaliteta za državnu službu prilikom uvođenja standarda kvaliteta. Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije. Dakla, jako je bitno da i sami građani, kao i zaposlenici znaju šta želimo postići. Mi želimo napraviti jednu sinergiju između zaposlenika i građana. Cilj današnje radionice je da svi zajedno, zaposlenici Općine, top menadžment Općine i načelnik Samir Kamenjaković, sjednemo kako bi razmijenili informacije gdje smo sada, gdje želimo biti i na koji način možemo unaprijediti proces našeg rada. Saradnja sa civilnim društvom i građanima mora biti poboljšana. To znači da trebamo biti više otvoreni i orijentirani prema građanima, te naći način kako da građani učestvuju u odlukama Općine, odnosno u rješavanju određenih odluka Općine.”, rekao je, ekspert u implementaciji CAF projekta, Thomas Prorok.


U vrijeme održavanja manifestacije “Dani dijaspore” na području Općine Živinice, osnovano je Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Općine Živinice u dijaspori „Most Živinice”.

Na incijativu građana Živinica koji žive van Bosne i Hercegovine načelnik Samir Kamenjaković je sazvao Osnivačku skupštinu za realizaciju ideje o osnivanju navedenog Udruženja.

Cilj Udruženja je da pruži mogućnost povezivanja i saradnje svim građanima sa područja Općine živinice koji više ne žive tu, a koji žele da sarađuju sa Općinom Živinice.

Tim povodom je u prostorijama Općine Živinice održan sastanak na kojem su pored Načelnika i njegovih saradnika prisustvovali i naši građani koji žive u dijaspori.

Osnivačka skupština Udruženja je donijela odluku o osnivanju udruženja, statut udruženja, odluku o imenovanju organa upravljanja udruženjem, te odlučila o samom nazivu udruženja.

Osnivanje udruženja dijaspore „Most Živinice” na području Bosne i Hercegovine, određenije na području Općine Živinice predstvalja historijski potez.

Uprava Općine Živinice je formiranjem Udruženja “Most Živinice” napravila iskorak ka povezivanju svih građana Općine Živinice i države Bosne i Hercegovine bez obzira u kojem dijelu svijeta žive.

S obzirom da je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković u proteklom vremenu formirao Savjet dijaspore, otvorio prvu Kancelariju za dijasporu i manjine u Federaciji BiH, te već tradicionalno održava manifestaciju “Dani dijaspore” osnivanje Udruženja “Most Živinice” je rezultat uspješne saradnje između Općine Živinice i njenih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

Udruženje je od dana osnivanja otvoreno za sve građane koji žele biti članovi istog, bilo da žive u Bosni i Hercegovini, ili van nje. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele da se budu članovi Udruženja “Most Živinice” da se jave na e-mail: dijaspora@opcinazivinice.ba ili lično u zgradi Općine Živinice u Kancelariji za manjine i dijasporu.

Ovo Udruženje je jedna nestranačka, neprofitna, nepolitička, ali interesna organizacija građana Bosne i Hercegovine, posebno onih sa područja Općine Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković se zahvalio svim prisutnima, te je istakao kako upravo njihovo mentorstvo može pomoći u razvoju svakog segmenta društva, a zatim je dodao:

“Mi polako slažemo kockice kada je u pitanju odnos naših građana sa građanima izvan države Bosne i Hercegovine, izvan Živinica. Želja ljudi koji su došli da posjete Dane dijaspore i koji su već dvije godine s nama u kontaktu, je da formiramo udruženje “Most Živinice”. Dakle, Most kao sinonim spajanja i povezivanja između građana Živinica koji žive u Živinicama i građane Živinica i Bosne i Hercegovine koji žive van države. Mi smo danas osnovali to Udruženje. Udruženje je neprofitna, nepolitička, nevladina organizacija koja ima za cilj da učvrsti veze između dijaspore i Općine Živinice u svakom segmentu te riječi. U kulturnom, u sportskom, u privrednom, te u svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije je da podržimo dio kulture kao dio identiteta naših građana koji žive izvan Bosne i Hercegovine. S obzirom da mi imamo Savjet dijaspore, imamo Kancelariju za dijasporu i manjine prvu u Federaciji BiH, te da održavamo Dane dijaspore, ovo je veoma bitna stvar koja je zaokružila našu kompletnu priču. To nam je, zasita, dalo novi input i nove poglede na način i vrstu suradnje sa ljudima iz dijaspore. Sa nama su bili ljudi iz Amerike, Njemačke, Austrije, Australije, kao i iz svih dijelova svijeta, te slobodno možemo kazati da su Živinice ovih dana centar svijeta. Ovo udruženje je to ponovo i pokazalo. Ja ovom prilikom želim pozvati sve građane Općine živinice koji žive u Živinicama, kao i one koji žive izvan Živinica, diljem svijeta, da se učlane u novo Udruženje koje će jačati nas, našu politiku i državu Bosnu i Hercegovinu.”

“Izuzetno sam sretan zbog toga što smo u okviru manifestacije “Dani dijaspore” povukli još jednu deblju crtu u pozitivnoj priči kada je u pitanju saradnja Općine Živinice i građa Bosne i Hercegovine koji žive izvan njenih granica. Udruženje “Most Živinice” smo osnovali na Osnivačkoj skupštini u prostorijama Općine Živinice. Mi smo ovim potezom bacili grudva u svijet koja bi vremenom trebala postajati sve veća, te okupljati naše građane ma gdje u svijetu živjeli. Cilj nam je postići bolju saradnju sa našim zavičajem, ostvariti pomoć jednih drugima, te međusobno razvijati razne druge ideje. Udruženje Most Živinice je otvoreno udruženje za sve one koji žele da sarađuju sa nama koji smo sa područja Općine Živinice. Svi zainteresovani se u Udruženje mogu uključiti putem Ureda za dijasporu, te putem zvaničih stranica Općine Živinice na društvenim mrežama. Potrudit ćemo se da svi oni koji to žele dobiju informaciju da nešto ovako danas postoji u Živinicama i u svijetu”, rekao je Haris Halilčević.


U sklopu programa manifestacije “Dani dijaspore” održana je i večer folklora. Večer folklora sada je već tradicionalno dio bogatog kulturnog programa manifestacije “Dani dijaspore”, koja je održana u Bosanskom kulturnom centru Živinice.

Bogatim repertoarom članovi Kulturnog umjetničkog društvo “Živinice”, KUD “Modrači mornari” i BKUD “Sevdah” iz Zagreba izrežirali su posebnu noć za sve one koji vole folkor i koji su prisustvovali ovom događaju.

Muslimanske igre, Igre katoličkog življa iz Bosne i Hercegovine, Kolo okolo, Igre “Veza vezla”, Katoličke igre iz BiH, Muslimanske igre iz Podrinja su se našle na repertoaru koji je pred mnogobrojnom publikom uspješno izveden.

Mnogobrojna publika uživala je u igrama izvođača u zaista prelijepoj atmosferi te noći.

Kulturno umjetnička društva koja djeluju na našim prostorima su čuvari kulture i tradicije kao kulturnog pečata i jednistvenosti koju imamo.


Dječija likovna kolonije je još jedan od jedinstvenih kulturnih događaja koji je organizovan povodom obilježavanja manifestacije Dani dijaspore.

Jednodnevna Dječija likovna kolonija se održala u organizaciji Bošnjačke zajednica kulture “PREPOROD” Živinice, u Bosanskom kulturnom centru Živinice, a učestvovala su djeca iz svih škola sa područja Općine Živinice.
Ono na što su se trebali fokusirati tokom slikanja jeste ljepota i historija Živinica, ali i države Bosne i Hercegovine.

Djela koja su nastala tokom jednodnevne Dječije likovne kolonije su pokazatelj nadarenosti i talenta djece koja su bila dio ovog događaja.

Ovakva Likovna kolonija je pokazala iznimnu likovnu širinu sudionika, te na koji način i kroz šta naši najmlađi vide svoju domovinu.

Njihove slike su dokaz da ovu djecu čeka uspješna budućnost kao likovnih umjetnika.

U noći zatvaranja manifestacije Dani dijaspore načelnik Samir Kamenjaković je u ime sve djece sa Dječije likovne kolonije jedno od umjetničkih dijela koje je nastalo tokom ovog posebnog događaja poklonio dječaku iz Živinica, koji živi van granica Bosne i Hercegovine. Tom gestom su i djeca dala svoj doprinos u povezivanju sa gostima iz dijaspore.

Cilj održavanja Dana dijaspore jeste povezati se sa građanima Živinica ali i Bosne i Hercegovine koji više ne žive tu, te na taj način ostvariti međusobnu saradnju i podršku.

“Kroz Dane dijaspore željeli smo pokazati sve posebnosti i ono što jeste Općina Živinice. Kroz kulturu, muziku, sevdah, hip hop, te na druge načine pokazali smo Živinice kao jednu perspektivnu lokalnu zajednicu. Dječijom likovnom kolonijom smo željeli vidjeti kako to naši najmlađi vide Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu. Djeca su kroz umjetnost i slikanje pokazala šta je to za njih najljepše u našoj domovini. Prepoznatljivi smo po tako jednom oragnizovanju naših mladih ljudi da oni na svoj jedinstven način pokažu ono što imamo. Učešće u Dječijoj likovnoj koloniji su uzela djeca iz svih škola. Posebno mi je drago što se radi o najmlađima. Tu su djeca iz prvih i drugih razreda koja pokazuju zanimanje za umjetnost. Kada sve ovo jednom prođe, ostat će samo umjetnost koja će pokazati ko smo to mi bili. Upravo oni bilježe artefakt našeg življenja u ovom vremenu. Dakle, to najbolje mogu uraditi djeca, jer oni nemaju nikakve druge misli osim one najbolje. U Danima dijaspore smo zaista to željeli pokazati, a motiv je naša kultura i država Bosna i Hercegovina koju najviše volimo”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


U okviru manifestacije Dani dijaspore, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Živnice je održan Okrugli sto na temu “Mogućnosti i perspektive ulaganja u BiH”.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je organizovao navedeni Okrugli sto kojem su prisustvovali Sanjin Arifagić iz USAID Diaspora Invest, profesor Bahrija Umihanić vlasnik Algoritma d.o.o., Amir Zahirović predstavnik dijaspore, Selmir Šljivić ispred Udruženja poslodavaca Općine Živinice, kao i Hasib Džidić predstavnik Bosna International Foruma.

Okruglom stolu prisustvovao je i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Mitar Kovačević, koji je u svom obraćanju prisutnima istako značaj saradnje sa dijasporom, te značaj same manifestacije Dani dijaspore, gdje je rekao da je Općina Živinice pozitivan primjer komunikacije i saradnje sa našim građanima koji žive van granica BiH.

U uvodnoj riječi Općinski načelnik je prisutnima prezentirao i izložio sve ono što je administracija Općine Živinice poduzela i uradila kako bi naša lokalna zajednica bila što povoljnije mjesto kako za domaća, tako i inostrana ulaganja.

Uzimajući u obzir da je u proteklom periodu Općina Živinice uradila reformu uprave i da je nova sistematizacija i organizacija dovela do otvaranja Centra za biznis, prve Kancelarije za manjine i dijasporu te mnoge druge primjere koji su doveli do efikasnije i funkcionalnije administracije, Općina Živinice ima predispoziciju za razvoj gdje se isplati ulagati i raditi.

Agencija za državnu službu je prepoznala i na godišnjoj konferenciji za 2018. Godinu proglasila reformu uprave u Općini Živinice kao najbolji primjer prakse za funkcionisanje lokalne uprave. Cilj je da Općina Živinice ima kvalitetnije usluge svoje administracije i da bude efikasnija i funkcionalnija.

Prisutni govornici koji su uzeli učešće u Okruglom stolu su se fokusirali na razvoj privrede u Općini Živinice, te na koji način se najbolje može iskoristiti mentorstvo i ulaganja iz dijaspore. Također, govorilo se i o tome na koji način zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini, te time dati smisao njihovom ostanku u domovini.

Program podrške je i jedan vid socijalne inkluzije, gdje se mladim ljudima pruža prilika u samozapošljavanju i mogućnost da ostanu u svojoj lokalnoj zajednici i pridonesu njenom ekonomskom razvoju.

Na inicijativu Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića u Općini Živinice se već drugu godinu realizuje Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up). Navedeni Projekat koji je daje mogućnost da se mladi razvijaju, napreduju i zarađuju više nego što bi zarađivali negdje drugdje, u fabrici ili javnom preduzeću gdje bi se zaposlili, i koji daje mogućnost da se zaposle i drugi mladi ljudi, planiran je i u 2019. godini.

Okruglom stolu su prisustvovali i mnogobrojni građani Općine Živinice i gosti iz dijaspore, koji su mogli u diskusiji sa govornicima da saznaju sve ono što ih je zanimalo iz te oblasti.

Za kraj su svi, koji su svojim učešćem doprinjeli važnosti održavanja navedenog Okruglog stola, da li kao publika, ili kao govornici, mogli da uživaju u tradicionalnoj hrani koju su pripremile živničanke, članice Udruženja porodica Porodični ruralni edukativni centar (PREC) iz Živinica.

“U četvrtom danu održavanja Dana dijaspore stavili smo fokus na privredni razvoj Općine Živinice, kao i mogućnost ulaganja kako u našu lokalnu zajednicu, tako i u državu Bosnu i Hercegovinu. Želimo uspostaviti vezu sa dijasporom kada je u pitanju tehničku dio, jer mi smo emotivno već povezani. Uz mentorstvo ljudi, koji su u dijaspori uspjeli u određenim biznisima, želimo da dogradimo i razvijemo našu privredu. Oni nam trebaju kako bi nam pokazali najkraći put da u par godina koje su ispred nas uspijemo sustići sve ono što smo propustili unazad 30 godina. Jedino uz njihovu pomoć, privreda naše lokalne zajednice i privreda države Bosne i Hercegovine može napredovati. Imamo dovoljno kvalitetnih ljudi koji su pokrenuli svoje biznise u dijaspori i koji su spremni ulagati u našu lokalnu zajednicu ukoliko imaju ponuđene adekvatne uslove za ulaganja. Ukoliko napravimo presjek razvoja privrede Općine Živinice u zadnje tri godine uz održavanje Dana dijaspore i kontakte koje smo uspostavili s ljudima iz dijaspore, vidjet ćemo da smo zaista napravili jedan privredni iskorak. U privredu Općine Živinice je u 2018. godinu uloženo negdje oko 40.000.000,00 KM, čime smo osigurali oko 700 radnih mjesta. Nakon određenih kontakta sa dijasporom otvoreno je i nekoliko firmi u Živinicam. Dakle, direktnim kontaktom sa našim ljudima koji su željeli da se vrate i ulažu u Bosnu i Hercegovinu uspjeli smo osigurati radna mjesta za naše građane”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Bitno je osloboditi i osnažiti ljude kako bi oslobodili poduzetnički duh. Oni su ti koji će dati smisao ostanku u Bosni i Hercegovini. Uvijek je važno biti izvrstan, bilo da ste radnik ili poslodavac. Budite izvrsni u svojim poslovima i uvijek vodite računa o tome da je lokalno bolje od regionalnog, da je regionalno bolje od entitenskog i tako dalje. Dakle, vaša najbolja pomoć jeste kupovina domaćih proizvoda. Svi zajedno pomoći Načelniku i Javnoj upravi da budu bolji servis svima nama”, rekao je prof. Bahrija Umihanić.


Na Velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra u Živinicama, u okviru manifestacije “Dani dijaspore”, odigrana je predstava “Američki san”, u izvedbi glumca Elmira Krivalića.

Monodrama “Američki san” je predstava koja je nastala u produkciji Gradskog pozorišta Živinice, čiju režiju potpisuje Dražen Pavlović, dok je scenografiju radio Suad Avdagić.

Radnja predstave je refleksija stanja društva u kojem se nalazimo. Društvo u kojem vlada motiv i želja za boljim životom kojeg vide na zapadu.

Termin “Američki san” podrazumijeva da su svi ljudi stvoreni jednaki sa pravom na život, slobodu i potragu za srećom. Vodeći se tim motivom glavni lik ove monodrame je čovjek koji tokom rata odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom.

“Američki san je tragikomična ispovijest čovjeka koji je tragajući za osnovnim ljudskim pravima u zemljama Zapada tražio svoj identitet, a vratio se sa traumama koje su ostavile po njega tragične posljedice”, istakao je Elmir Krivalić.

“Ova predstava direktno i bez cenzure govori o problemima današnjice – politike, zdravstva, mita i korupcije, odnosa muškarca i žene, nasilja u porodici, odnosno sukobu tradicionalnog i savremenog. Koristeći crni humor želimo prikazati način na koji se taj čovjek snalazio u novom okruženju”, dodao je Krivalić.

Priča koja je ispričana kroz monodramu “Američki san” predstavlja aktuelnu temu u našem društvu. Naime, zbog nedostatka vjere u budućnost mnogi građani Bosne i Hercegovine ne vide svoju budućnost u ovoj zemlji, te većina razmišlja o odlasku iz domovine. Iluziju savršenog života negdeje daleko od domovine razbija ova predstava.

Općina Živinice je tokom obilježavanja manifestacije Dani dijaspore, te zahvaljujući ovakvim kulturnim projektima koje realizuju živiničani bila centar kulturnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.


U Bosanskom kulturnom centru Živinice, prošle sedmice je u sklopu manifestacije Dani dijaspore održana i premijera dokumentarnog filma “Ovo nije hip hop priča”.

Riječ je o prvom dugometražnom dokumentarnom filmu, koji je nastao u Živinicama, a koji prikazuje jedan segment razvoja živiničke underground hip hop kulture koja je počela da se razvija početkom 2000-tih.

Autor ovog dokumentarnog filma koji je prvenstveno namjenjen za mlade je živiničanka Naida Husić, a pokrovitelj je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Dokumentarni film “Ovo nije hip hop priča” je priča o Živinicama i o tri generacije mladih umjetnika koji promiču oblik alternativne urbane kulture.

Film nastoji kroz priču članova grupe High Berry Crew i grupe Witnesses Of Brutality, te ostalih aktera hip hopa u Živinicama koji cjelokupno predstavljaju „Mrawinjak ekipu“, predstaviti samo jedan dio priče kada je u pitanju živinički hip hop.

Sredinom 2000-tih skupina mladih ljudi u stambenom kontejneru formiraju improvizovani muzički studio pod nazivom „Studio kontejner“ te se u okviru toga formira „Studio kontejner family“ ekipa, skraćeno „SKF“.

Pomenuta rep skupina se kroz svoju muziku i tekstove ponajviše bavila socijalnim temama, kroz koje su mlađi reperi pokušavali da kanališu svoj bijes i nezadovoljstvo cjelokupnim tadašnjim stanjem u gradu i državi.

Uslovi za rad u studiju često nisu zadovoljavali minimalne tehničke kriterije za snimanje i kvalitet tona, ali uprkos svemu aktivno se radilo na stvaranju nove muzike koja je bila najviše popularna kod mladih ljudi, koji su u to vrijeme kroz hip hop vidjeli način da izraze svoje stavove i svjetonazore.

Već 2008. godine pojavljuju se High Berry Crew sa svojim demo albumom „Knjiga života“ koji je odlično prihvaćen, te počinje da se sluša i izvan Živinica.

Zbog veće dostupnosti interneta i tehnologije koja je sve to pratila, muzika se mnogo lakše prenosila i dijelila, te je na taj način bila dostupnija široj publici.

High Berry Crew 2009. godine ostvaruje kontakte i saradnju sa drugim rep izvođačima širom Bosne i Hercegovine.Te iste godine izlazi i njihov drugi demo album Classic Shit + mixtape koji je bio na dva CD-a sa ukupno trideset pjesama koje ubrzo potom postaju popularne ponajviše zbog raznolikosti tema.

Pored High Berry Crew, u Živinicama 2012. godine formira se i ekipa WOB (Witnesses Of Brutality) koji su krajem te iste godine izdali svoj prvi demo album pod nazivom „Bijesom protiv svijeta“.
U pomenutom demo albumu ponajviše su bile prisutne socijalne teme, u okviru kojih se nastojala iznijeti kritika iz perspektive mladih ljudi koji su se osjećali zatočeno u učmalosti mentaliteta i kolektivne svijesti svog okruženja.

Stihovi pjesme Slika današnjice su direktno ukazivali na zasićenost i preopterećnost mladih ljudi prošlošću te nedostatku bilo kakve vizije budućnosti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina čija je sadašnjost zatočena u nikad završenoj priči o tranziciji.

„Mrawinjak ekipa“ skraćeno MWK je na neki način okosnica cijele priče i trenutno su najaktivniji kada je u pitanju stvaranje novog zvuka žutogradskog repa.
MWK ekipa je zadržala fokus na socijalnim temama, ali sa potpuno novim, snažnijim ritmom.

Nakon premijere filma, članovi WOB i MWK ekipe priredili su i polusatni nastup u velikoj sali BKC-a.

Svi zainteresovani film mogu pogledati na sljedećem linku


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je u petak na Gradskom Bulevaru u Živinicama, uz vatromet, muziku uživo i druženje sa Djeda Mrazom, svečano zatvorio manifestaciju Dani dijaspore pod nazivom “Ovo je moja zamlja i moj grad”.

Povodom zatvaranja manifestacije u petak, u večernjim satima, je na Gradskom bulevaru bilo upriličeno druženje za sve građane. Svi prisutni su uživali uz muziku uživo, vatromet i tople napitke, a oni najmlađi su uz druženje sa Djeda Mrazom imali nezaboravno veče.

Općinski načelnik se obratio svim prisutnim. Kroz svoj govor je istakao značaj manifestacije Dani dijaspore, te svima poželio sretne novogodišnje praznike. Također se zahvalio svojim saradnicima koji su podržali njegovu ideju i doprinjeli tome da se manifestacija Dani dijaspore tradicionalno održava već tri godine, kao i svima koji su svojim učešćem i dolaskom uveličali ovu manifestaciju.

Nakon govora koji je održao, načelnik Samir Kamenjaković se obratio prisutnim mališanima, te im odao tajnu da je samo zbog njih Djeda Mraz stigao u Živinice prije Nove godine. Dolazak Djeda Mraza je bilo posebno iznenađenje za mališane. Djeda Mraz je uz asistiranje “vilenjaka” načelnika Samira Kamenjakovića podijelio paketiće djeci koja su došla da bi ga vidjela.

Spektakularni vatromet, u kojem su svi prisutni mogli da uživaju, označio je kraj manifestacije Dani dijaspore 2018. godine.

Manifestacija “Dani dijaspore” je vid promovisanja kapaciteta lokalne samouprave i države Bosne i Hercegovine ne samo kada je u pitanju ekonomski segment i ulaganje u poslovni ambijent, već kada je u pitanju kulturna i umjetnička razmjena i saradnja sa iselljeništvom.

U okviru manifestacije Dani dijaspore u Živinicama su upriličeni mnogobrojni sadržaji koji su imali za cilj očuvanje identiteta svih bosanskohercegovačkih naroda.

“Dani dijaspore” je manifestacija koja ima za cilj povezati lokalnu zajednicu sa iseljeništvom, s ciljem unapređenja komunikacije, saradnje i kreiranje boljeg poslovnog ambijenta za inostrana ulaganja.

Ovogodišnja manifestacija je bila obogaćena sadržajnim programom od kulturnih, sportskih, obrazovnih, ekonomskih, edukativno – poslovnih događaja, bazarni dani, dan mladih. Učešće su uzeli mnogobrojna udruženja, nevladine organizacije, predavači, stručnjaci i kulturni radnici iz dijaspore, kao i iz Bosne i Hercegovine.

Održana su mnoga izlaganja i panel diskusije značajnih imena iz Bosne i Hercegovine i dijaspore. Takođe je održana likovna kolonija, veče folklora i sevdaha.

Općina Živinice je potpipsala Memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u cilju potrebe iseljeništva za jačom interakcijom i povezanošću sa jedinicama lokalne samouprave i uključivanje u lokalni razvoj iste.

Uz dobru svirku tuzlanskog benda TNT fenomenalno veče je privedeno kraju. Za sve građane ovakav jedan događaj je bio osvježenje u hladnim zimskim danima, nešto jedinstveno što je pomjerilo gradsku rutinu u Živinicama.


Streljački sportski klub “Konjuh” Živnice je u cilju obilježavanja Dana dijaspore, upriličio događaj Otvorena vrata. Tim povodom je načelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima posjetio i obišao streljanu navedenog kluba.

Streljački klub je otvorio svoja vrata i tom prilikom ugostio sve zainteresovane za streljaštvo.

U okviru događaja Otvorena vrata svim posjetiocima je omogućeno da ispitaju svoje mogućnosti i umijeće pogađanja nepokretnih meta. Dakle, svi koji su željeli su se uz stručnu pomoć oprobali u gađanju.

Na taj način posjetioci navedenog događaja su imali priliku da saznaju šta podrazumijeva profesionalno streljaštvo.

U posjeti SSK Konjuh su bili i naši građani iz dijaspore, koji svaku svoju posjetu domovini i gradu iskoriste da posjete ovaj klub.

Prisutnima se obratio instruktor za obuku Bećir Džinić, koji je kroz svoj govor napravio osvrt na rezultate postignute u ovoj godini. S obzirom na uspješnu saradnju Instruktor se zahvalio načelniku Samiru Kamenjakoviću na podršci koju im je pružio, te je istakao da su zahvaljujući toj podršci uspješno dočekali kraj sezone.

Prema riječima Općinskog načelnika Općina Živinice posebnu pažnju posvećuje sportu. S obzirom na to podrška svim sportskim klubovima koji djeluju na području Općine je zagarantovana, jer oni stavljaju fokus na omladinu. Dakle, osnovnu zadaću koju su sebi zadali jeste skloniti omladinu sa ulice. Dodao je, da će SSK “Konjuh” i dalje imati njegovu podršku, te da će pokušati obezbijediti sredstva koja su im potrebna za kupovinu savremenije opreme.