U Mjesnoj zajednici Đurđevik uspješno je asfaltirana nova dionica puta.

Dužina novoasfaltirane dionice puta je 81 metar, a širina je 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 7.985,32 KM, a realizovan je od koncesionih sredstava.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Po preuzimanju mandata gradonačelnika Samira Kamenjakovića zvanično je po prvi puta omogućeno da se infrastrukturni projekti mjesnih zajednica na području Grada Živinice finansiraju iz koncesionih sredstava, dakle, da se koncesije vraćaju na mjesta gdje je šteta i napravljena.
Iz tog razloga je i napravljen poseban podračun za koncesije, da ne bi došlo do zloupotrebe trošenja tih sredstava.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića odvojen je podračun za koncesije za sve mjesne zajednice koje se nalaze u programu za koncesije, a svi prihodi od koncesionara se po programu o raspodjeli koncesija po prvi puta dijele na mjesta gdje je šteta napravljena.

 


U Mjesnoj zajednici Podgajevi, u Naselju Fočaci, završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja puta Naselje Fočaci drugi dio je jedan od 32 projekta koji su po principu “marka na marku” realizovani u 16 mjesnih zajednica na području Grada Živinice.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 800 metara, a široka 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 69.815,08 KM, a kako je realizacija istog osigurana po Principu “marka na marku” finansiran je 50% od strane građana, a 50% iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Realizacija projekata po Principu “marka na marka” pruža mogućnost građanima da apliciraju sa onim infrastrukturnim projektima koji su za njihovo okruženje najprioritetniji, te zajedno sa Gradskom upravom Živinice učestvuju u finansiranju kandidovanog projekta.


Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice održanoj dana 24.juna usvojena je Strategija razvoja turizma na području Grada Živinice.

Naime, u proteklom periodu je održano nekoliko radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice, kao i javnih rasprava putem kojih je svim građanima pružena mogućnost da učestvuju u izradi ovog jako značajnog dokumenta.

S obzirom na to, kroz održane radionice se uz ozbiljan pristup i kvalitetne prijedloge pripremio i izradio Nacrt Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice kao jednog izuzetno značajnog strateškog dokumenta. S tim u vezi, pripremljeni i izrađeni Nacrt Strategije razvoja turizma je usvojen kao strateški dokument razvoja turizma.

Bitan element Strategije razvoja turizma Grada Živinice je priroda, a izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini ima za cilj pružiti mogućnost dolaska u prirodu preko biciklističkih staza, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičan primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha.

Međutim, pored razvoja turizma kroz bogate prirodne resusrse, razvoj agroturizma u Gradu Živinice je ono što se samo nameće. Dakle, turistički razvoj svih dijelova Grada Živinica je cilj usvojene Strategije razvoja turizma.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da Grad živinice ima usvojenu Strategiju razvoja turizma. Pored Strategije razvoja turizma imamo i Strategiju razvoja Općine, kao i Strategiju za mlade, a svi ti strateški dokumenti su osnov na kojima možemo razvijati turizam. Naime, željeli smo da turizam preraste u resurs, jer Grad Živinice ima turistički potencijal, a ti turistički potencijali moraju biti resurs. U Strategiji razvoja smo definisali da turizam u Živinicama bude isplativ svim ljudima koji se bave turizmom. Da bi bio isplativ mi moramo da imamo dovoljan broj turista, a da bi smo ponudili određene destinacije turistima moramo određene stvari i potencijale pretvoriti u dobre ponude. Prije samog usvajanj Strategije razvoja turizma mi smo uradili pripremne radnje koje smo analizirali šta to možemo ponuditi kao turistički resurs. Ono što se iskristalisalo kao najkavlitetnija turistička ponuda je priroda. U potpuni koncept ulazi i razvoj agroturizma koji podrazumijeva razvoj ruralnog dijela Živinica. Cilj je napraviti takav koncept gdje ćemo imati zaposlene ljude u registrovanom turizmu sa povećanjem mogućnosti da ljudi, domaćini, kod svojih kuća preko agroturizma mogu nesmetano izdržavati svoje porodice. Osigurati da ta domaćinstva u ruralnim dijelovima sa ponudom gastro puta koji je jako bitan u razvoju turizma svoju egzistenciju u našoj sredini učine kvalitetnijom. U zadnje dvije godine prešli smo trnovit put do konačnog usvajanja Strategije razvoja turizma, nadam se da će turizam u Živinicama biti izuzetno bogat i važan resurs za punjenje Budžeta. Uspjeli smo stabilizirati Budžet sa suficitom od milion maraka koja nam daje mogućnost da ulažemo u razvoj turizma. U Gradskoj upravi mi ovih dana otvaramo i Kancelariju za turizam.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima, i rukovodstvo NK “Slaven” Živinice obišli su gradski stadion gdje su urađeni radovi rekonstrukcije terena i postavljanje travnjaka.

Izmjena busenja, čepiranje i nasipanje terena kvarcnim pijeskom kao nosivog supstrata, te posipanje trave su urađeni radovi koji vode do kvalitetne rekonstrukcije fudbalskog travnjaka NK “Slaven”. Ovakvo uređenje stadiona se radi po prvi put nakon 1976. godine kada je i prvi put postavljeno busenje na ovom terenu.

Vrijednost projekta je 5.000,00 KM, a finansiran je sredstvima iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Rekonstrukcija fudbalskog travnjaka NK “Slaven” je urađena po zadnjim standardima, a cilj je svima onima koji zaigraju na ovom terenu osigurati kavalitetnije uslove za treniranje i napredovanje, što dovodi do uspješnih utakmica.

S obzirom da je NK “Slaven” zadržao svoju poziciju u Prvoj federalnoj ligi, prema riječima predsjednika UO NK “Slaven” Živinice Husnije Majdančića, u novu sportsku sezonu ulaze sa sigurno jednim od najbolje uređenih fudbalskih terena na kojima će se uskoro zaigrati nove prvoligaške utakmice.

Tokom posjete gradonačelnik Kamenjaković je sa rukovodstvom Slavena razgovarao i o mogućnosti izgradnje atletske staze na ovom terenu, te je dogovoreno da se u narednom vremenu počne intenzivnije raditi na tome.

“Prije svega sa zadovoljstvom želim kazati da je naš NK “Slaven” Živinice ostao u Prvoj ligi Federacije BiH. Ovom prilikom želim čestitati rukovodstvu NK “Slaven”, svim igračima i naravno navijačima Slavena na tako značajnom uspjehu koji je izuzetno važan za promociju našeg grada. Sa pravom mogu reći da je to referenca našeg “Slavena” koji i kroz svoju historiju ima izuzetno značajnih uspjeha. Kako bi NK “Slaven” sljedeću sezonu otvorio na novom i uređenom travnjaku krenuli smo u restauraciju stadiona na kojem već 40 godina nije rađeno uređenje na ovaj način. U završnoj fazi izrade je i projekat kroz koji se planira izgradnja pomoćnog stadiona. Zahvaljujići kombinaciji planiranih sredstava iz Budžeta za sljedeću godinu i sredstava Fudbalskog saveza BiH možemo realizovati izgradnju pomoćnog stadiona sa plastičnom travom, koji bi zadovoljio sve evropske standarde. Posebno mi je drago što smo uspjeli napraviti sinergiju između Ženskog nogometnog kluba “Fortuna” i NK “Slaven”. Naime, u sljedećoj sezoni oni će zaigrati pod istim imenom, a to znači da od sljedeće sezone NK “Slaven” ima i svoj ženski tim. Uz projekte uređenja stadiona, kao što je izgradnja atletske staze, to će otvoriti mogućnost da uzimamo veća sredstva iz FIFE i UEFE, koje jako podržavaju ženski fudbal. Dakle, otvorili smo nove mogućnosti i načine kojima možemo pomoći našem gradskom stadionu. Cilj nam je u narednom periodu u potpunosti rekonstruisati gradski stadion”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Nažalost naš stadion je bio ispod prosjeka za Prvu federalnu ligu. S obzirom da smo brzo ušli u Prvu ligu i zadržali poziciju, kao i zbog priprema naših fudbalera, nismo imali dovoljno vremena za uređenje stadiona. Međutim odmah po završetku sezone mi smo krenuli u rekonstrukciju stadiona. Ovakvo uređenje stadiona se radi po prvi put nakon 1976. godine kada je i prvi put postavljeno busenje na ovom terenu. NK Slaven će u sljedeću sezonu ući sa vjerovatno jednim od najboljih terena u cijeloj Prvoj ligi”, rekao je predsjednik UO NK “Slaven” Živinice Husnija Majdančić.


Kandidovani projekti asfaltiranja dionica puta uspješno su realizovani u Mjesnoj zajednici Tupković i Gračanica. Naime, radi se o asfaltiranju četiri nove dionice puta.

U MZ Tupković asfaltirana je jedna dionica puta dužine 140 metara, a preostale tri se nalaze na lokalnom putu u MZ Gračanica, a ukupna dužina tri novoasfaltirane dionice puta je 553 metra.

Realizacija navedenih projekata je osigurana po Programu “marka na marku”, a ukupna vrijednost urađenih radova je 76.733,56 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Projekti asfaltiranja dionica puta po Programu “marka na marku”, njih 32 u okviru posljednje realizacije, se uspješno privode kraju. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacija projekata po ovom principu u mnogome rasterećuje Budžet Grada Živinice, a ovaj princip realizacije projekata će se primjenjivati sve dok to građani Grada Živinica budu željeli.

Zahvaljujući navedenim projektima gradi se bezbjednija putna infrastruktura kroz mjesne zajednice Grada Živinica.


U Mjesnoj zajednici Zelenika uspješno je realizovan projekat asfaltiranja jedne dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja dionice puta Trafo-Gaj se nalazi na listi kandidovanih projekata asfaltiranja putnih dionica po Programu “marka na marku”.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 330 metara, a rađena je u širini od 2,5 metra.

Vrijednost urađenih radova je 28.725,42 KM, a novčana sredstva su osigurana po principu “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Na potpisuvanje ugovora za realizaciju projekata po principu “marka na marku” za 2018. godinu se iz objektivnih razloga čekalo duži vremenski period. Nakon donesene odluke, na tenderu koji je prošao javnu nabavku bile su povećane cijene u odnosu na ona prikupljena sredstva građana mjesnih zajednica koje su kandidovale svoje projekte asfaltiranja dionica puta.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića kako građani ne bi izdvajali dodatna sredstva ova odluka se iznova našla ispred Gradskog vijeća, te se na taj način iz Budžeta Grada Živinice izdvojio novac koji je nedostajao za sveukupno asfaltiranje svih dionica puta, a kako kaže Gradonačelnik time se napravio jedan dobar iskorak.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je, zajedno sa svojim saradnicima, za 2019. godinu organizovao drugu veliku akciju podjele prehrambenih paketa u vidu jednokratne pomoći za porodice koje su u stanju socijalne potrebe.

Grad Živinice, na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem već treću godinu podjelom prehrambenih paketa nastoji pomoći socijalno najugroženijim stanovnicima Grada Živinice. Ovom praksom se nastoji ublažiti siromaštvo najranjivijih skupina u društvu.

Naime, praksa podjele paketa za socijalno najugorženije porodice podrazumijeva podjelu oko pet paketa sedmično, a godišnje se na području Grada Živinice realizuju dvije velike akcije podjele paketa.

Građani koji su dobili paket sa osnovnim životnim namirnicama su se zahvalili na uručenoj pomoći, ističući koliko mnogo im znači ova pomoć.

Mnogo je porodica na području Grada Živinice koje su slabog imovnog stanja, te je ovaj vid pomoći neophodan. S obzirom na to gradonačelnik Kamenjaković istakao je da se stvaranjem uslova za zaposlenje mora preventivno djelovati na rješavanje siromaštva, ali da je obaveza svih nas pomoći onoj kategoriji stanovništva koja ne ispunjava uslove za penziju, nema mogućnost da dobije socijalnu pomoć, a fizički nije sposobna za rad.

“Mi već treću godinu u nizu praktikujemo da pravimo veliku akciju podjele paketa. Tokom godine sedmično podijelimo oko pet paketa, a godišnje realizujemo dvije velike akcije podjele paketa. Želim istaći da novac potreban za kupovinu svih ovih paketa nije iz Budžeta Grada Živinice, nego je novac ljudi koji žele pomoći običnom svijetu. Mi zaista od ovakve akcije ne želimo praviti predstavu za javnost, niti želimo da nas kamere prate do domova onih kojima uručujemo ove pakete, ali želimo da ovo bude inspiracija svim ljudima koji se žele baviti humanošću. Do sad smo u ovoj trećoj godinu podijelili preko 600 paketa, a to ćemo i dalje nastaviti raditi. Mislim da je ovo akcija koja treba da stimuliše sve nas da dijelimo, ali i da preventivno djelujemo na rješavanje siromaštva. Preventivno djelovanje podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta. U protekle dvije godine kontinuiranim radom smo otvorili oko 1300 radnih mjesta. Vjerujte mi da smo uspjeli zaposliti jako puno ljudi iz porodica koje su primale pomoć. Ti ljudi danas su nezavisni i mogu pomagati drugima. Pored realizacije projekata “Zdravlje i starenje”, zatim projekta podjele suhog obroka za stanovnike Grada Živinice, ovo je još jedan način da našim sugrađanima pokažemo da nisu sami. U našem gradu žive ljudi koji ne ispunjavaju uslove za penziju, nemaju mogućnost da dobiju socijalnu pomoć, a fizički nisu sposobni za rad. Naša obaveza je da tim ljudima donesemo osnovno za život. Pozivam sve naše sugrađane koji imaju mogućnost da pomognu drugima, onima koji imaju manje, da to i učine. Uzimajući od sebe kako bi to poklonili drugima jednino nas može učiniti boljim ljudima. Još jednom se želim zahvaliti svim donatorima koji, zajedno s nama, učestvuju u ovim akcijama, a mi težimo ka gradnji takve realnosti u kojoj će što manje ljudi biti u stanju socijalne pomoći”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Višća Gornja uspješno su asfaltirane tri nove dionice lokalnog puta. Naime, asfaltiranje ove tri dionice puta urađeno je u okviru Programa “marka na marku”.

Ukupna dužina novoasfaltiranih dionica puta je 606 metara. Novčana sredstva su osigurana zajedničkim ulaganjem građana i Grada Živinice po Principu “marka na marku”, a vrijednost urađenih radova je 56.510, 61 KM.

Izvođač radova je živinička firma “HOLEX”.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovakav način realizacije projekata na području Grada Živinice će se primjenjivati sve dok građani to budu željeli. Zahvaljujući realizaciji projekata po Principu “marka na marku” u posljednje vrijeme je realizovaano, ili je planirana realizacija, 32 projekta asfaltiranja dionica u 16 mjesnih zajednica sa područja Grada Živinice.


Mjesna zajednica Kovači je jedna od 16 mjesnih zajednica u kojoj se radi asfaltiranje dionica puta obuhvaćene projektima asfaltiranja po Programu “marka na marku”.

Naime, u MZ Kovači asfaltirane su tri nove dionice lokalnog puta u dužini od 855 metara, dok je širina novoasfaltiranih dionica puta oko 3 metra.

Ukupna vrijednost projekata je 86.159,75 KM, a finansirani su po Programu “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je prilikom potpisivanje ugovora za projekte asfaltiranja po Programu “marka na marku” istakao da će Građevinski odbor sa nadzornim organima Grada Živinice provjeriti i odlučiti o tome da li je projekat uspješno realizovan, a na osnovu njihovog stava izvršit će se uplaćivanje izvođaču radova. Dakle, urađeno je sve ono kako bi interes građana bio zaštićen.


U protekloj sedmici je asflatnirano nekoliko novih dionica lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Suha i Živinice Gornje. Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokacije novoasfaltiranih dionica puta.

U Mjesnoj zajednici Živinice Gornje asfaltirana je dionica puta dužine 320 metra u vrijednosti od 27.743,92 Km, dok su u Mjesnoj zajednici Suha asfaltirane tri nove dionice puta ukupne dužine od 590 metara, a za ovu namjenu izdvojeno je 57.200,00 KM.

Novčana sredstva utrošena na asfaltiranje četiri nove dionice lokalnog puta u navedebim mjesnim zajednicama osigurana su po principu projekata “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića dugo se čekalo na realizaciju kandidovanih projekata po principu “marka na marku”. Kako ističe razlog tome su određena poskupljenja koja su korigovala cijene izvođenja radova, te kako građani ne bi morali izdvajati dodatna sredstva čekalo se na osiguravanje dodatnih novčanih sredstava iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

“U protekloj sedmici smo obišli četiri novoasfaltirane dionice puta koje su urađene po principu “marka na marku” u vrijednosti oko 85.000,00 KM. Projekti koji se realizuju po principi “marka na “marku” su veoma značajni za našu lokalnu zajednicu i koje građani podržavaju. Želim ponoviti već rečeno da ćemo mi ovakav način realizacije projekata podržavati sve dok građani to budu željeli. Zadovoljstvo mi je da je počela realizacija svih kandidovanih projekata “marka na marku”. U samom procesu je došlo do određenih prepreka koje su nas primorale da pravimo nove procedure kako bi u potpunosti završili sve kandidovane projekte. To smo uspjeli zahvaljujući saradnji sa Gradskim vijećem Živinice. Ovom prilikom se zahvaljujem svim vijećnicima, posebno vijećniku Suljiću, koji je sa svojim građanima, dao značajan doprinos uspješnoj realizaciji navedenih projekata. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati i aktivno raditi na ovakvim projektima. Ono što više želim jeste da našim građanima iz Budžeta Grada Živinice osiguramo mnogo više projekata, u odnosu na one po principu “marka na marku”. Međutim i ta je opcija dobro došla tamo gdje se projekat ne može u potpunosti realizovati iz Budžeta. Projekti po principu “marka na marku” su otvoreni i dostupni svim građanima. Dakle, Grad Živinice će i dalje podržavati ovaj princip sufinansiranja projekata.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi ove godine idemo nekom bržom i boljom dinamikom kada je u pitanju infrastruktura naše Mjesne zajednice Suha. Mi smo uradili jedan dio asfalta u dužini od 170 metara u naselju Jablanica, a nastavljamo sa asfaltiranjem još dvije dionice u dužini od 420 metra. Vrijednost ovih projekata je 57.200,00 KM. Ovom prilikom želim da se zahvalim predstavnicima Građevinskog odbora, Gradskom vijeću Živinice, a posebno gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću. S obzirom da se navedeni projekti realizuju po principu “marka na marku” razlika sredstava od oko 60.000,00 KM koja je došla poskupljenjem goriva, Gradonačelnik je tu napravio pomak izdvojivši ta sredstva iz Budžeta Grada Živinice. Da na taj način naš Gradonačelnik nije riješio tu prepreku, asfaltiranje ovog dijela lokalnog puta bi još uvijek bilo na čekanju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Živinice Mehmedalija Suljić.

1 2 3 5