Općinski načelnik, na osnovu člana 7. stav 3 Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i matrijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ Općine Živinice u 2019 godini  donio Odluku o davanju saglasnosti na Rang listu za dodjelu plastenika u površini od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. S tim u vezi objavljuje se Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje.

 

ODLUKA

RANG LISTA


Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Živinice  je raspisala JAVNI KONKURS
za dodjelu općinskih priznanja i nagrada u povodu 18. MAJA – Dana oslobođenja Općine Živinice.

JAVNI KONKURS


Općina Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je i ove godine, sada već po treći put, organizovala akciju čišćenja na teritoriji Općine Živince koja će se održati 19. i 21. 04 .2019. godine, pod sloganom “Svi za čiste Živinice”.

Akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice organizovati velika akcija čišćenja svih javnih površina od smeća, košenje zelenih površina, pranje ulica, zasađivanje cvijeća, popravka i farbanje parkovskih klupa, te će se na druge načine izvršiti uređenje, čišćenje i uljepšavanje svih zelenih i ostalih javnih površina u Općini Živinice.

Akciju uređenja i čišćenja Općine organizuju Općinske službe u saradnji sa javnim preduzećima i javnim ustanovama u Općini Živinice, osnovnim i srednjim školama sa područja naše Općine, savjetima mjesnih zajednica, nevladinim organizacijama i udrženjima u Općini Živinice, te Sindikatom organa uprave Općine Živinice.

Posebno učešće u akciji uzet će pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u navedenoj akciji čišćenja Općine Živinice.

Početak akcije “Svi za čiste Živinice” zakazano je u petak (19.04.), u 9:00 sati, ispred zgrade Općine Živinice, odnosno na lokacijama mjesnih zajednica gdje će se vršiti čišćenje. Dakle, učesnici u akciji kojima je lakše doći na lokacije čišćenja mogu biti na lokacijama koje su u njihovoj mjesnoj zajednici.

Za svaku lokaciju određen je koordinator koji će biti sa učesnicima akcije i koji će na terenu dogovoriti sve detalje.

Za sve učesniike u akciji obezbjeđene su zaštitne rukvice, hrana i piće, kao i plastične vreće za odlaganje smeća.

Akcijom je planirano čišćenje cijelog područja Općine Živinice, odnosno svih javnih površina i divljih deponija, kao i lokacija koje su predstavnici mjesnih zajednica odredili za čišćenje u svojoj MZ, koji će zajedno sa građanima čistiti te lokacije.

Ovim putem pozivamo članove svih Savjeta Općinskog načelnika, članove udruženja i nevladinih organizacija sa područja Općine Živinice, kao i sve zainteresovane građane Općine Živinice da aktivno učestvuju u akciji “Svi za čiste Živinice” i na taj način daju svoj doprinos zajedničkom čišćenju i uređenju grada, kako bi i sredina u kojoj boravimo bila čišća i ljepša.

U vezi sa tim, ovim putem pozivamo i vlasnike i korisnike poslovnih prostora na teritoriji Općine Živince da se u navedenom periodu uključe u akciju čišćenja.

Svi zainteresirani građani za učešće u akciji trebaju kontaktirati predstavnika svoje mjesne zajednice ili koordinatora akcije “Svi za čiste Živinice” Aliju Ćehajića na broj tel: 061 296 859 ili na mail: alija@opcinazivinice.ba.

“Evo već treću godinu zaredom Živinice mjesec april koriste za mjesec čistoće. Na održanom kolegiju Općinskog načelnika donijeli smo odluku da i ove godine održimo veliku akciju čišćenja i uređenja Općine Živinice pod nazivom “Svi za čiste Živinice”. Odlučili smo da to bude 19. i 21. april, kako bi Dan planete Zemlje koji se obilježava 22. aprila dočekali sa čistom Općinom. Namjera nam je da svim građanima u Općini Živinice ukažemo na probleme zagađenja naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine počevši od svih nas. Svake godine očistimo smeće koje naši nesavjesni građani odlažu na mjestima na kojima je to zbaranjeno kao bi ukazali na probleme koje naprave tim ponašanjem i da ih podsjetimo u kakvom stanju sredina u kojoj žive treba da bude. Ovom prilikom želim pozvati sve građane Općine Živinice da se uključe u ovu akciju čišćenja kako bi zajednički pokazali da može biti bolje i da želimo čistu sredinu”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općina Živinice je i ove godine organizovala akciju čišćenja na teritoriji Općine Živince koja će se održati 19. i 21. 04 .2019. pod sloganom “Svi za čiste Živinice”.
U vezi sa tim, ovim putem pozivamo vlasnike i korisnike poslovnih prostora na teritoriji Općine Živince da se u navedenom periodu uključe u akciju čišćenja.

Napominjemo da je članom 125. stav 2. Odluke o komunalnom redu na teritoriji Općine Živinice izrečena obaveza korisnicima i vlasnicima poslovnih prostora u kojoj između ostalog stoji: ” Korisnici i vlasnici poslovnih prostora dužni su površinu ispred, iza i oko poslovnih prostora držati uredno”.


Povodom početka rada Komisije za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika Općinski načelnik Samir Kamenjaković je održao radni sastanak sa predstavnicima navedene Komisije i predsjednikom Komisije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice.

S obzirom da najviše sumnje građani imaju u rad Komisije za dodjelu stipendija, te za dodjelu plastenika načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predsjednikom Komsije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, Samedom Muminohodžićem, uveo novu proceduru u organ uprave Općine Živinice, a radi se o proaktivnoj transparentnosti u radu organa Općine Živinice, koja ima za cilj prevenciju i sprečavanje korupcije u realizaciji projekata u Općini Živinice. Naime, u rad navedene dvije komisije direktno je uključena i Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice. Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića ovakav vid rada komisija u organu uprave Općine Živinice će biti i u narednom periodu u realizaciji drugih projekata.

Napominjemo, da je u prethodnom periodu potpisan Sporazum o saradnji sa MUSLIM AID-om, te raspisan Javni Poziv za prikupljanjem prijava za dodjelu plastenika na području Općine Živinice. S tim u vezi počela je s radom Komisija za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika čiji je zadatak da razmotri prijave prispjele na Javni poziv, te da izvrši pregled prispjelih prijava, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, izvrši obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačini i predloži liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Broj prijava koji je prispjeo na Javni poziv za dodjelu plastenika je 37, s tim da će u konačnici biti odabrano 20 korisnika po ovom programu. Dakle, kroz navedeni projekat za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti će se 20 plastenika sa sistemom navodnjavanja i sadnim, sjemenskim materijalom i pratećom opremom,a izbor porodica, koje će biti obuhvaćene ovim projektom, će se zasnivati na potrebama, kao i sposobnosti da se uspješno implementira proizvodnja i pokaže spremnost i predanost.

“Proaktivnu transparentnost u radu organa Općine Živinice je nova procedura u radu koju smo počeli primjenjivati u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije u Općini Živinice. S obzirom da smo se opredijelili za proaktivnu transparentnost, to podrazumijeva i antikoruptivno djelovanje. Na osnovu izjava i sumnji građana o tome da može doći do zloupotrebe u procesu dodjele plastenika smatrao sam da trebamo pozvati prvu instancu u instituciji lokalne vlasti, Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, koja će pratiti rad Komisije za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika. Smatram da su ovo projekti koji vraćaju vjeru u vlast, vjeru u ljude koji upravljaju određenim sistemima, tako da građanima moramo dati sve na potpuni uvid. Ljudi u Komisiji za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, uključujući našeg predsjednika Sameda Muminohodžića, su sposobni da proprate transparentnost, ispravnost, korektnost i, ono što je najvažnije, zakonitost prilikom donošenja odluke kome će biti dodjeljeni plastenici. Dodjela stipendija i dodjela plastenika su dva projekta koja smo uzeli kao uzorke kada je u pitanju kontrola. Na ovome nećemo stati, idemo dalje. Pozivam naše građane da se jave u kabinet Načelnika ili direktno predsjedniku Komisije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice ukoliko imaju bilo kakve sumnje o nepravilnostima u navedenim projektima, ili o bilo kojim drugim projektima koji se realizuju u Općini Živinice, a mi ćemo dalje sve propratiti i reagovati kako bi našim građanima vratili vjeru u vlast”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Organizacija Muslim Aid već više od 15 godina radi i djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine. Projekte dodjele plastenika realizujemo u svim općinama Bosne i Hercegovine. U Općini Živinice navedeni projekat realizujemo već drugu godinu. Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice je novina s kojom se prvi put susrećem i prijatno sam iznenađen. Čestitam Općini Živinice i načelniku Samiru Kamenjakoviću na ovom činu. Zaista se nadam da će cijela procedura oko izbora korisnika navedenog projekta biti što transparentnija prema građanima. Poručio bih i ostalim načelnicima, kao i svima koji organizuju bilo kakave komisije, da uvedu ovu praksu u svoj rad. Ovom praksom ćemo smanjiti nivo korupcije, a učinkovitost će biti veća i realnija”, rekao je predstavnik Muslim Aid-a Nerzudin Hajdarević.


Komisija za formiranje rang liste „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ – faza 3. objavljuje Privremenu rang listu korisnika navedenog programa.

PRIVREMENA RANG LISTA


Već drugu godinu za redom u Bosansko kulturnom centru Živinice će biti organizovan Festival umjetnosti za djecu, koji će okupiti pozorišne kuće iz cijele BiH, a tokom dana biće održavane radionice iz oblasti umjetničkog stvaralaštva.

Festival će 01. aprila otvoriti predstava “Komšizluk” Sarajevskog ratnog teatra, a u režiji Belme Lizde Kurt.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i ove će godine biti generalni pokrovitelj navedene manifestacije,s s obzirom na to da će festival spojiti različite oblike stvaralaštva, a cijela sedmica biti u potpunosti posvećena djeci.

„Živinice bi 01. aprila trebale zvanično da postanu grad i sigurno je da ne postoji bolji način da to proslavomo od toga da našoj djeci pokonimo festivalsku čaroliju, u kojoj će kroz zabavu i igru učiti o važnim segmentima života, te imati priliku steći određena znanja i vještine koje će im trebati u životu“, istakao je Načelnik Samir Kamenjaković.

Tokom trajanja festivala, od 01. do 05. aprila, djeca će svaku veče imati priliku pogledati po jednu predstavu iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Zenice. Tokom dana će biti održavane besplatne radionice iz oblasti umjetnosti, tako da će sa djecom raditi stručni predavači, odnosno akademski umjetnici.

Cilj festivala je stvaranje novih, boljih i  kulturnijih generacija, te stvaranje kritične mase koja će prepoznati stvarne vrijednosti umjetnosti i kulture.


Na teritoriji Općine Živinice, a naročito duž javnih puteva i korita rijeka, primijećeno je odlaganje komunalnog otpada od strane nesavjesnih pojedinaca, pravnih i fizičkih lica. Rezultat takvih protivpropisnih aktivnosti su pojave divljih deponija koje pružaju ružnu sliku životne sredine, predstavljaju potencijalnu opasnost od pojave zaraznih bolesti i izbijanja požara, neugodnih mirisa i slično.

S tim u vezi, iz službe za inspekcijske poslove Općine Živinice još jednom upozoravaju pravna i fizička lica da se uzdrže od navedenih aktivnosti i da se putem ovlaštenih komunalnih preduzeća – operatera uključe u organizovan odvoz komunalnog otpada, kako bi svi doprinijeli čišćoj i boljoj životnoj sredini u kojoj živimo.

Ovim putem upućujemo apel svim građanima Općine Živinice da počinioce nelegalnog odlaganja komunalnog otpada prijave inspekciji, kako bi efikasnije otkrili počinioce, te spriječili nelegalna odlaganja komunalnog otpada.
Prijavu je moguće izvšiti na brojeve telefona: 035/743-347 i 035/743-366, na mail:inspekcija@opcinazivinice.ba ili lično u zgradi Općine – služba za inspkecijeske poslove.

Također, obavještavamo sve građane da će nadležna inspekcija služba u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu ugroženih lokacija, kako bi uz nađene dokaze iz otpada i prijave savjesnih građana sankcionisali prekršioce, u skladu sa Zakonom o prekršajima i članovima 184 Odluke o komunalnom redu Općine Živinice.


Načelnik Samir Kamenjaković poziva članove savjeta mladih Općinskog načelnika, kao i sve druge mlade osobe sa područja Općine Živinice, da prisustvuju radno-informativnom sastanku koji će se održati u četvrtak, 21.03.2019. godine, u velikoj sali Općinkog vijeća, sa početkom u 10:00 sati.

Cilj sastanka je upoznati mlade o procesu apliciranja na Javni poziv Omladinske banke za projekte od društvenog značaja, kao i s mogućnostima i načinima aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici koristeći sve mogućnosti koje im se pružaju.

Na sastanku će pored Općinskog načelnika i njegovih saradnika prisutvovati i predstavnici Omladinske banke koji će detaljno objasniti način apliciranje na njihove trenutno raspisane javne pozive, te prezentovati još neke nove projekte za mlade u našoj Općini.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane članove Savjeta mladih Općinskog načelnika, kao i druge mlade, da prisustvuju navedenom sastanku.


Članovi Kolegija Općinskog vijeća Živinice održali su sjednicu na kojoj su usaglašene i utvrđene tačake dnevnog reda, kao i termin održavanja 22 redovne sjednice.

Termin održavanja 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice je 26.02.2019. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati, a održat će se u prostorijama Općinskog vijeća Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković je kao član Kolegija na navedenoj sjednici predložio šest tačaka dnevnog reda, a poseban fokus je stavio na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poskupljenju parkinga koja je na njegovu inicijativu i uvrštena na dnevni red 22. redovne sjednice.
Pored navedene tačke Načelnik je predložio i sljedeće tačke dnevnog reda:
1.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca
2.Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu
3.Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene po 1m izgrađene korisne stambene površine na području Općine Živinice u 2018. godini
4.Odluka o visini rente za 2019. godinu
5.Zaključak o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne,putne djelatnosti, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta Općine Živinice br. 456/85. od 11.03.1985. godine

Članovi Kolegija su prihvatili ove tačke i uvrstili ih na dnevni red.

Članovi Kolegija su ovom prilikom u cjelosti utvrdili dnevni red koji će se naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Živinice.

Na dnevnom redu zakazane 22. redovne sjednice OV Živinice naći će se sljedeće tačke:
1. Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative.
2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2018. godinu.
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 izgrađene korisne stambene površine na području općine Živinice u 2018. godini.
4. Prijedlog Odluke o visini rente za 2019. godinu.
5. Davanje saglasnosti na Statut JP “Vodovod i kanalizacija” Živinice.
6. Davanje saglasnosti na Ugovor o isporuci vode za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Živinice br. 01/3-05-6756/2018 od 29.11.2018. godine.
8. Nacrt Programa ljetnog održavanja puteva.
9. Program rada JZU Dom zdravlja Živinice za 2019. godinu.
10. Program rada JU RTV Živinice za 2019. godinu.
11. Program rada JP “Vetrinarska stanica” Živinice za 2019. godinu.
12. Plan poslovanja JP “Vodovod i kanalizacija (jednogodišnji i trogodišnji).
13. Izmjene i dopune Odluke o naknadama predsjednika i članova upravnih odbora u javnim ustanovama i nadzornih odbora i Skupština u javnim preduzećima.
14. Imenovanja i razrješenja u radnim tijelima Općinskog vijeća.
15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca.
16. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne, putne djelatnosti, uređenja i korištenja građevinskog zemljišta opštine Živinice br. 456/85 od 11.03.1985. godine.
17. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu.
18. Vijećnička pitanja i inicijative.
19. Tekuća pitanja.

1 2 3 10