Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je u Centru za izdavanje dozvola Grada Živinice, zajedno sa svojim saradnicima, prezentirao i promovirao nove procedure koje vode do izdavanje urbanističke i građevinske dozvole u roku od 72 sata.

Centar za dozvole je ovim korakom stavljen u punu funkciju, a time je građanima data mogućnost da na jednom mjestu mogu završiti sve ono što je potrebno kako bi urbanističku i građevinsku dozvolu dobili u roku od 72 sata.

Naime, promoviranjem Vodiča za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebu objekta i uvid u prostorno plansku dokumentaciju cilj je olakšati građanima da bolje razumiju proces koji vodi do dobijanja navedenih dozvola u roku od 72 sata.

Cilj Vodiča je građanima pojednostavi proces i procedure kroz koje moraju proći kako bi došli do traženih dozvola. Dakle, građanima Grada Živinice je omogućeno da u roku od 72 sata, ukoliko je zahtjev kompletan, dođu do urbanističke i građevinske dozvole. Međutim ukoliko zahtjev nije kompletan tražene dozvole će se izdati u roku od 72 sata od posljednjeg predanog dokumenta dopune zahtjeva.

Ovo je dodatan benefit za sve građane Grada Živinice, s obzirom na prednost Grada Živinice, kojom je omogućeno izdavanje dozvole za obrt u Centru za biznis za samo dva sata, čime je poslovnom sektoru olakšalno poslovanje na području Grada Živinice.

“Centar za dozvole Grada Živinice otvoren je puno ranije ali nije bio u potpunosti u svrsi našim građanima. Cilj nam je da centralizujemo ovaj sektor administracije i da na pravi način usmjerimo sve građane kojima treba ovaj vid usluga. Zadnjih mjeseci smo se potrudili da prvo kadrovski zadovoljimo, te sistematizujemo mjesta kako bi građani imali mogućnost da bilo koju dozvolu, a ovdje se direktno odnosi na urbanističke i građevinske dozvole, dobiju u što kraćem roku. Dakle, sada na jednom mjestu građanin može doći do dozvola za gradnju na najlakši mogući način. To je cilj naše administracije, te smo zbog toga uradili jedan informator, koji je dostupan i na web stranicama Grada Živinice, gdje građani imaju na jednom mjestu sve podatke šta trebaju da prikupe od dokumenata kako bi zahtjev bio kompletan. Nakon što građanin skupi dokumente i time kompletira zahtjev, potom preda na šalter kod informatora traženu dozvolu će dobiti u roku od 72 sata. Cilj nam je da skratimo rokove čekanja, posebno na ove dozvole, jer smo nakon urađenih analiza uvidjeli da se na iste čeka određeni vremenski rok uzrokovan time što uvijek treba neki dodatni dokument. Sada imamo sublimirano na jednom mjestu tačno šta treba svaki građanin da donese kako bi dokumentacija bila kompletna i nakon toga za 72 sata može dobiti traženu dozvolu. Prvobitno smo u Centru za biznis napravili mogućnost izdavanja dozvola za obrt za dva sata, a sada smo našu uslugu građanima dodatno poboljšali sa izdavanjem građevinskih i urbanističkih dozvola za 72 sata”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Pomoćnik gradonačelnika Enes Glavinić ovom prilikom je istakao :

“Nakon nove organizacije i sistematizacije mi smo pripremali i renovirali Centar za dozvole. Dakle, ovdje imamo sve ono što je potrebno da građani znaju kada je u pitanju gradnja. Osnovno je da se ovdje može napraviti uvid u prostornu i plansku dokumentaciju jer Grad Živinice posjeduje plan. Jednim “klikom” građanin može dobiti odgovore na sva pitanja. U Centru za izdavanje dozvola građani mogu dobiti sve informacije kao i podnijeti zahtjev o svemu onome što se odnosi na gradnju.”, istakao je Glavinić.


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice vodi postupke potpune eksproprijacije nekretnina br. 04/12-31-2325/2018, 04/12-31-3130/2018,
04/12-31-3133/2018, 04/12-31-2326/2018, 04/12-31-3131/2018, 04/12-31-3132/2018.

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8
Dokument 9
Dokument 10
Dokument 11
Dokument 12


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2018/19.godinu danas su objavili Konačnu rang listu dobitnika stipendija učenika srednjih škola i studenata u školskoj 2018/2019. godinu.

Ovom prilikom obavještavamo sve kandidate sa Konačne rang liste da će svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju sa Gradonačelnikom biti upriličeno u ponedjeljak, 17.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 h u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice.

Za dobitnike stipendija koji nisu u mogućnosti potpisati Ugovor o stipendiranju (maloljetna lica, privremeno odsutna lica i sl) Ugovore mogu potpisati roditelj, staratelj ili punomoćnik.

Svi potpisnici ugovora dužni su ponijeti Ličnu kartu na uvid.

Za lica koja nisu u konkursnoj proceduri priložila ovjerenu kopiju važećeg bankovnog računa dužni su istu priložiti na dan potpisivanja ugovora.

KONAČNA RANG LISTA UČENIKA I STUDENATA


Obavještavaju se pravna i fizička lica, građani Grada Živinice da je u toku izrada planskog dokumenta Izmjena i dopune regulacionog plana „Jezero II“ Živinice.

Svoja mišljenja i prijedloge svi zainteresirani građani mogu dostaviti u Službu za urbanističko planiranenje, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove i putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba, do 17.06.2019.godine.

Prijedlozi moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće biti razmatrani.

OBAVJEŠTENJE


S obzirom na to da je gradonačelnik Samir Kamenjaković dana 06.05.2019. godine raspisao Javni poziv za financiranje najboljih poslovnih planova zajedničkim sredstvima Općine Živinice i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju marginaliziranih grupa žena odražana je i informativna radionica u vezi sa navedenim Javnim pozivom.

Na informativnoj radionici koju su vodili predstavnici Grada Živince i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama svim prisutnim ženskim osobama detaljnije su pojašnjeni uslovi navedenog Javnog poziva, načina apliciranja i popunjavanja aplikacionog obrasca, kao i svih drugih tehničkih detalja ovog Javnog poziva.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković se obratio prisutnim, ističući važnost učešća u ovom projektu kao i veliko veliko zadovoljstvo što je pored svih programa za strat up koje realizuje i podržava Grad Živinice ovaj program ciljano usmjeren za žene u našem Gradu.

Podsjećamo da Javni poziv traje do 04.06.2019. godine.

Poziv u cjelosti svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim javnim pozivom mogu se dobitu u Centru za biznis Grada Živinice ili na: broj telefona 035 743 304.


Ekovizionari JU Gimnazije Živinice su zajedno sa ekolozima Prve osnovne škole Živinice i partnerima iz NVO CISP-a u petak, 24. maja, u gradskom parku “Konjuh” na prikladan način obilježili Evropski dan parkova. Navedenom obilježavanju ovog značajnog ekološkog datuma prisustvovao je i gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Evropski dan parkova obilježava se 24. maja. S obzirom na to da se izgradnja gradskog parka “Konjuh” privodi kraju organizatori su željeli da se simbolično okupe u ovom parku sa porukom da našem gradu žele što više uređenih zelenih površina.

Naime, potpunom građevinskom restauracijom urađene su parkovske staze, postavljen je parkovski mobilijar u kojem će najmlađi moći da uživaju, te je za ljubitelje košarke uređen mini teren za basket. Uređenje parka podrazumijeva i besplatan wifi za sve njegove posjetitelje, te će po prvi put građani Grada Živinice imati pristup besplatnom internetu na otvorenom.

Okupljeni mladi ekolozi su zajedno sa svojim profesorom i nastavnicom dali doprinos u podizanju javne svijesti o važnosti zelenih površina.

Evropski dan parkova proglašen je od strane Federacije nacionalnih parkova Evrope, a prvi put je obilježen 1999. godine. Ovaj je datum odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj 24.05.1909. godine.

“Na Evropski dan parkova organizovali smo posjetu učenika ekologa iz osnovnih i srednjih škola novoizgrađenom gradskom parku “Konjuh”. U protekle dvije godine naporno smo radili i zaista se potrudili da naš gradski park obnovimo i izgradimo u skladu sa potrebama naših građana. Dakle, uredili smo staze, postavili parkovski mobilijar, uradili jedan mini basket teren. Također smo željeli upotpunosti nadograditi ovaj park tako da smo asfaltirali jednu dionicu gdje se djeca mogu rolati i voziti bicikla. Cilj nam je da naši građani mogu nesmetano doći da koriste sve resurse koje im nudi ovaj gradski park. Želim kazati da smo sva sredstva neophodna za izgradnju ovog parka obezbijedili od viših nivoa, kao i kroz određene projekte koje smo realizovali. Ono što je specifično za ovaj park jeste da će cijeli park biti pokriven wifi mrežom koja će biti besplatna za sve naše građane. Kako bi spriječili određene vandalizme insistirali smo da u ovom parku imamo posebnu rasvjetu, te je došlo do izmjene sistema rasvjete postavljanjem novih lampi koje su u potpunosti osvijetlile park. Pored toga trenutno se na području Grada Živinice realizuje jako značajan projekat za sve nas, a radi se o kamerizaciji kojom ćemo poboljšati sigurnost građana, ali i materijalno – tehničkih stvari, uključujući i ovaj park”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ekološka sekcija “Ekovizija” i ekolozi iz Prve osnovne škole su danas, 24. maja, uzeli učešće u obilježavanju Evropskog dana parkova. Imajući u vidu koliko su važne i bitne zelene površine današnjim okupljanjem željeli smo probuditi svijest i kod naših građana. Ovaj dan smo željeli obilježiti u našem novoizgrađenom gradskom parku sa porukom da našem gradu želimo još zelenih površina”, rekao je profesor JU Gimnazije Živinice Sead Noćajević.

“24. maja obilježavamo Evropski dan parkova. Ova incijativa je pokrenuta 1999. godine od strane Federacije nacionalnih parkova Evrope. Ekovizionari su prošle godine ovaj značajan datum obilježili na zaštićenom pejzažu Zlaća, a ove godine smo odlučili da to uradimo u našem gradu u novoizgrađenom gradskom parku. Mladi trebaju shvatiti da je jedino što nam preostaje priroda, tako da svi zajedno moramo raditi na njenom očuvanju”, rekla je učenica JU Gimnazije Živinice Aida Muratović.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2018/19., objavljuje Listu dobitnika stipendija učenika srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini.

LISTA DOBITNIKA STIPENDIJA


Caritas Švicarske i Odsjek za privredu i društvene djelatnosti Općine Živinice, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za dodjelu paketa za proizvodnju jagode „Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice“, a u sklopu projekta Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – IGAS“, i obrade zaprimljenih prijava, koju je izvršila zajednička Komisija imenovana od predstavnika Općine Živinice i organizacije Caritas Švicarske, objavili su RANG LISTU korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode u projektnoj aktivnosti “Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice”.

Prigovor na Rang listu se može podnijeti putem Stručne službe Općinskog načelnika u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice.

RANG LISTA KORISNIKA


Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radni sastanak sa predstavnicima kantonalnog i federalnog Saveza porodica šehida i poginulih boraca, te predstavnicima općinske koordinacije boračkih organizacija Općine Živinice. Tema sastanka bila je centralno obilježavanje Dana šehida Fedracije Bosne i Hercegovine koje će ove godine biti u Živinicama, trećeg dana Ramazanskog bajrama.

Naime, predjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca Fedracije BiH, Almin Škiljen, i predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, Hajrudin Halilović, će u saradnji sa predstavnicima općinske koordinacije boračkih organizacija Općine Živinice organizovati svečani program koji će u povodu Dana šehida biti upriličen u Općini Živinice.

Svečano obilježavanje započet će defileom kroz grad, zatim će biti upriličeno polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju u gradskom parku, a nakon čega će u Bosanskom kulturnom centru Živinice biti odražana svečana akademija.
Tom prilikom u Živinicama će biti sva udruženja porodica šehida i poginulih boraca iz svih kantona u FBiH koja će učestvovati u centralnom obilježavanju Dana šehida FBiH.

Načelnik Kamenjaković je istakao važnost ovog događaja te se aktivno uključio u orgnizaciju obilježavanja kako bi sve proteklo onako kako sam događaj to zaslužuje.
Također je istakao da su hrabri borci iz Općine Živinice branili državu na cijelom njenom području, a ne samo u granicama naše Općine, te da i zaslužuju da se ovakva manifestacija Dana šehida obilježi i u njihovom gradu.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata koji su ostavrili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja za školsku 2018./2019. godinu.

KONAČNA RANG LISTA UČENIKA

KONAČNA RANG LISTA STUDENATA

Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija putem Ministarstva za boračka pitanja TK, za školsku 2018./2019. godinu, da će se Ugovori o dodjeli stipendija za školsku 2018./2019. godinu potpisivatu u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, od 06.06.2019. godine do 21.06.2019. godine. Međutim, studenti će o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendija biti naknadno obaviještenu putem sredstava informisanja.

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

1 2 3 12