Obavještavaju se svi zainteresirani građani da Vatrozaštita d.o.o. u saradnji sa Gradom Živinice u narednom periodu organizuje edukacije zaštite od požara građana Grada Živinice.

Edukaciju će sprovoditi stručnjaci iz oblasti zaštite od požara, a ista će biti održana u sljedećim terminima:

22.8.2019. sa početkom u 11:00h u sali Gradskog vijeća;
05.9.2019. sa početkom u 11:00h u sali Gradskog vijeća i
19.9.2019. sa početkom u 11:00h u sali Gradskog vijeća.

Edukacija ima za cilj da pruži sve neophodne informacije prije svega o prevenciji požara, potom o eventualnim postupcima prilikom požara i na kraju cilj je da svi učesnici edukacije nauče kako se upotrebljava vatrogasni aparat, te da isti aktiviraju.

Trajanje jedne edukacije je 45 minuta, a ista će biti popraćena multimedijalnim sadržajem (video prikazi, slideshow), te će biti jako interesantna za pristutne.

Starosna dob nije ograničena i svi su dobrodošli. Edukacija je besplatna za sve građane Grada Živinice.


Na posljednjoj sjednici Štaba civilne zaštite gradonačelnik Samir Kamenjaković izdao je naredbu o provođenju mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije na javnim površinama Grada Živinice.
S tim u vezi u narednom periodu aktivno će se pristupiti provođenju navedenih mjera.

S obzirom na to da su najveći problem s ambrozijom privatne parcele ovom prilikom obavještavamo i apleujemo na vlasnike, posjednike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, kao i na sve sve građane Grada Živinice da na svojim privatnim posjedima izvrše mjere uklanjanja i uništavanja ambrozije, i to u više navrata tokom vegetacijske sezone, kako bi se došlo do kvalitetnijeg rješavanja problema koje stvara biljka ambrozija.

Ne provođenje istih kažnjivo je novčanom kaznom od inspekcijskih organa.


U povodu obilježavanja 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, gradonačelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Grada Živinice.

Prijem će biti upriličen u srijedu, 14.08.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati, u velikoj sali Grada Živinice.

Biće to prilika da sa gradonačelnikom Živinica razgovarate o svojim aktivnostima, da predstavite rad svojih udruženja ili grupa ali i da otvoreno razgovarate o stvarnim potrebama i problemima sa kojima se kao mlade osobe svakodnevno suočavate.

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu ali i prilika da se baš na ovaj dan pošalje poruka svim relevantnim organima da su mladi ljudi resurs i da žele promjene kako bi mogli pokazati svoje potencijale.

Ovom prilikom pozivamo sve članove Savjeta mladih Gradonačelnika, kao i sve druge mlade osobe sa područja Grada Živinice koji nisu još uvijek registrovani u Savjet, mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija, da prisustvuju navedenom prijemu kod Gradonačelnika.

Budite slobodni da nam se pridružite i da pozovete što više svojih prijatelja da se pridruže Savjetu mladih Gradonačelnika.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, gradonačenik Samir Kamenjaković potpisati će ugovore sa direktorima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.
Svečano potpisivanje ugovora će biti upriličeno 06.08.2019. godine, u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 11:00 sati.
Nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste obavezne su prisustvovati ovom potpisivanju ugovora između Gradonačelnika i direktora pravnih subjeka.

Nakon što potpišu ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA RANG LISTA

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“, a na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške, objavio Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku ugovori će biti potpisani dana 07.08.2019. godine, srijeda, u 11 sati u sali za sastanke Grada Živinice.

KONAČNA RANG LISTA


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Nezadovoljni kandidati na ovu Rang listu mogu izjaviti Prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Grada Živinice i zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Nakon odluke Komisije za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zanivanja radnog odnosa, objavit će Konačnu rang listu kandidata, sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

RANG LISTA


Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada Živinice objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor na ovu listu u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice, odnosno najkasnije do petka, 12.07.2019. godine do 16 sati.

RANG LISTA


 

U organizaciji studenata i profesora sa Prirodno matematičkog fakulteta, Odsjek za Biologiju, a u saradnji sa CISP-om i Gradom Živinice održat će se predavanje na temu “Edukacija stanovništva o važnosti planine Konjuh”. Edukacija će se održati dana 9. jula 2019. godine u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sata.

Naime, u Gradu Živinice se trenutno implementira projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura, koji finansira Vlada Italije, a koji implementira CISP u saradnji sa partnerima. Navedeni projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje Grad Živinice i Općine Banovići i Kladanj.

S obzirom na pomenuto edukacija o važnosti planine Konjuh je jedan od vidova napora da se zaštiti priroda i sve ono što nam ona nudi, a najbolji način da se to postigne je buđenje svijesti kod ljudi o važnosti okoliša za život.

S tim u vezi pozivamo sve građane da svojim prisustvom navedenom predavanju doprinesu podizanju svijesti o očuvanju okoliša.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je u Centru za izdavanje dozvola Grada Živinice, zajedno sa svojim saradnicima, prezentirao i promovirao nove procedure koje vode do izdavanje urbanističke i građevinske dozvole u roku od 72 sata.

Centar za dozvole je ovim korakom stavljen u punu funkciju, a time je građanima data mogućnost da na jednom mjestu mogu završiti sve ono što je potrebno kako bi urbanističku i građevinsku dozvolu dobili u roku od 72 sata.

Naime, promoviranjem Vodiča za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebu objekta i uvid u prostorno plansku dokumentaciju cilj je olakšati građanima da bolje razumiju proces koji vodi do dobijanja navedenih dozvola u roku od 72 sata.

Cilj Vodiča je građanima pojednostavi proces i procedure kroz koje moraju proći kako bi došli do traženih dozvola. Dakle, građanima Grada Živinice je omogućeno da u roku od 72 sata, ukoliko je zahtjev kompletan, dođu do urbanističke i građevinske dozvole. Međutim ukoliko zahtjev nije kompletan tražene dozvole će se izdati u roku od 72 sata od posljednjeg predanog dokumenta dopune zahtjeva.

Ovo je dodatan benefit za sve građane Grada Živinice, s obzirom na prednost Grada Živinice, kojom je omogućeno izdavanje dozvole za obrt u Centru za biznis za samo dva sata, čime je poslovnom sektoru olakšalno poslovanje na području Grada Živinice.

“Centar za dozvole Grada Živinice otvoren je puno ranije ali nije bio u potpunosti u svrsi našim građanima. Cilj nam je da centralizujemo ovaj sektor administracije i da na pravi način usmjerimo sve građane kojima treba ovaj vid usluga. Zadnjih mjeseci smo se potrudili da prvo kadrovski zadovoljimo, te sistematizujemo mjesta kako bi građani imali mogućnost da bilo koju dozvolu, a ovdje se direktno odnosi na urbanističke i građevinske dozvole, dobiju u što kraćem roku. Dakle, sada na jednom mjestu građanin može doći do dozvola za gradnju na najlakši mogući način. To je cilj naše administracije, te smo zbog toga uradili jedan informator, koji je dostupan i na web stranicama Grada Živinice, gdje građani imaju na jednom mjestu sve podatke šta trebaju da prikupe od dokumenata kako bi zahtjev bio kompletan. Nakon što građanin skupi dokumente i time kompletira zahtjev, potom preda na šalter kod informatora traženu dozvolu će dobiti u roku od 72 sata. Cilj nam je da skratimo rokove čekanja, posebno na ove dozvole, jer smo nakon urađenih analiza uvidjeli da se na iste čeka određeni vremenski rok uzrokovan time što uvijek treba neki dodatni dokument. Sada imamo sublimirano na jednom mjestu tačno šta treba svaki građanin da donese kako bi dokumentacija bila kompletna i nakon toga za 72 sata može dobiti traženu dozvolu. Prvobitno smo u Centru za biznis napravili mogućnost izdavanja dozvola za obrt za dva sata, a sada smo našu uslugu građanima dodatno poboljšali sa izdavanjem građevinskih i urbanističkih dozvola za 72 sata”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Pomoćnik gradonačelnika Enes Glavinić ovom prilikom je istakao :

“Nakon nove organizacije i sistematizacije mi smo pripremali i renovirali Centar za dozvole. Dakle, ovdje imamo sve ono što je potrebno da građani znaju kada je u pitanju gradnja. Osnovno je da se ovdje može napraviti uvid u prostornu i plansku dokumentaciju jer Grad Živinice posjeduje plan. Jednim “klikom” građanin može dobiti odgovore na sva pitanja. U Centru za izdavanje dozvola građani mogu dobiti sve informacije kao i podnijeti zahtjev o svemu onome što se odnosi na gradnju.”, istakao je Glavinić.

1 2 3 13