Čestitku u povodu Nove godine uputio je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, u kojoj stoji:

“U ime svojih saradnika i u svoje lično ime svim građanima u Općini Živinice, Bosni i Hercegovini, kao i našim građanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke u povodu nastupanja Nove 2018. godine.

Želim da vam Nova 2018. godina donese dobro zdravlje, sreću i uspjeh.“ Općinski načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je jučer potpisao ugovore sa sedam mladih ljudi koji su ostvarili pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice.


Općina Živinice je ove godine po prvi put aplicirala na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Naime, Općinski načelnik Samir Kamenjaković, na navedenom konkursu, aplicirao je za svu djecu šehida i poginulih boraca sa podučja Općine Živinice.


Velika akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” počela je danas, u 9 sati i 30 minuta na više od 15 lokacija na području Općine Živinice. Glavni cilj akcije jeste podizanje svijesti ljudi o zdravoj i čistoj okolini.

Akciju “Svi za čiste Živinice” pokrenuo je Općinski načelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima u saradnji sa Armijom BiH, osnovnim i srednjim školama na području naše Općine, savjetima mjesnih zajednica Općine Živinice, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, preduzećima koja se bave odvozom otpada: JKP – “Komunalno” Živinice, d.o.o. “Akva Invest” i d.o.o. “Rif Post” , uposlenicima organa uprave Općine Živinice, PD “Drenik”, Udruženjem klub muzičara “AKORD”, Biciklističkim klubom Živinice što je poslalo jasnu poruku da svi zajedno moramo da brinemo o okolini u kojoj živimo.

“Ono što mi je bio glavni cilj jeste podizanje svijesti ljudi o zdravoj, čistoj okolini. Dakle, vidjeli smo i veliki broj građana, organizacija, nevladinih organizacija koji su se odazvali i ono što me posebno raduje je Armija Bosne i Hercegovine. Ovo je prva akcija u Živinicama sa učesnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i mi smo poslali jasnu poruku da želimo drugačiju ekološku svijest naših građana. Danas smo također poslali jednu jasnu poruku da vršimo odmah razvrstavanje smeća gdje ćemo u određene boje kesa ostavljati papir, staklo, plastiku itd. Ovo je tek početak priče koju ćemo nastaviti dalje i vršiti edukaciju naših građana u tom dijelu. To će automatski smanjiti i troškove odvoza smeća a i kvalitet života sa ekološkog aspekta će se popraviti.”, rekao je načelnik Općine Živinice samir Kamenjaković.

Danas je u parku pored zgrade Općine postavljena prva pametna klupa koja sa solarnim pločama napaja ugrađene baterije za punjenje mobitela i tablete.
Postavljanje solarnih klupa dio je akcije “Svi za čiste Živinice” kojom testiramo promjenu svijesti građana za ugodnijim, čistijim i ljepšim mjestom za život.

“Danas prvi puta postavljamo i solarnu klupu koja treba da bude jedan test naše svijesti i savjesti o zdravoj i čistoj okolini, da vidimo koliko smo sazreli u tom dijelu. Ono što me posebno raduje je dolazak naših dragih prijatelja iz Oružanih snaga. Želim da sve lokalne zajednice naprave jednu aktivnu saradnju sa Oružanim snagama i da na taj način damo jedan podstrek dizanja savjesti naših građana kada je u pitanju država i državnost Bosne i Hercegovine.” rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

”Ja ću prvo morati kazati da su Oružane snage Bosne i Hercegovine, dakle Armija republike Bosne i Hercegovine, i jedna sastavnica čiju smo dvadesetu godišnjicu proslavili prije dva dana. Kada je u pitanju naše učešće meni je zadovoljstvo zaista da je Načelnik Općine Živinice prvi koji je i aktivno odgovorio na jednu našu viziju kreiranja jednog novog imidža Oružanih snaga u smislu da smo mi prije svega narodna vojska i da se moramo na neki način više eksponirati prema narodu. Mi smo pokazali šta mislimo 2014. godine za vrijeme poplava. Međutim, mi sa narodom živimo svaki dan, dio smo toga i vrlo je važno da nađemo moduse i modalitete kako bi se narodu više približili na taj način. Kako ćemo drugačije nego da nađemo nešto korisno, ne vidim puno korisnijih stvari od toga da našu okolinu učinimo čišćom, ljepšom, da razvijamo ekološku svijest, posebno kod naših mladih sugrađana kojima ostavljamo ovu Planetu u amanet, jer uz ovu današnju trku za ekonomskom dobrobiti mi zaboravljamo zapravo gdje živimo.” rekao je general Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Kenan Dautović.

Osim čišćenja otpada koji će se odmah razdvajati u različite vreće i redovnog odvoza komunalnog otpada, krenulo je farbanje kanti za smeće i postojećih parkovskih klupa, pranje ulica u gradu, košenja zelenih površina i zasađivanja cvijeća.

Akcija će obuhvatiti sve lokacije gdje su detektovane divlje deponije smeća sa nadom da se ovakve i slične deponije više ne ponove.

“Mi imamo nekih 15 deponija koje su stare po dvije, tri, četiri godine koje se nisu nikad čistile. Iz tog razloga smo već poslali ekipe koje će ukloniti u potpunosti te deponije, sanirati i postavit ćemo znakove zabrane. U budućem vremenu ćemo strogo kažnjavati one koji budu kršili Zakon i Pravilnik o komunalnom redu Općine Živinice.”, istakao je Kamenjaković, te dodao da će ove godine više pažnje biti posvećeno buđenju svijesti o zaštiti životne sredine, kako kod djece, tako i kod odraslih.

“Ovdje sam došao sa osnovnim ciljem i zadatkom da prije svega ukažem na značaj ne samo zaštite već i unapređenja životne okoline. Oduševio me načelnik Općine Živinice koji je prepoznao, a istovremeno svjestan da je najveće zlo koje se nadvilo nad glavama današnjeg čovječanstva je ekološka kriza. Upravo ovo sklanjanje otpada to ne znači samo uljepšavanje grada, tu je u pitanju opstanak prirode, a današnji čovjek nažalost je posvađan sa tom prirodom a sačuvati prirodu znači sačuvati čovjeka jer je čovjek dio te prirode i sve ono što nije dobro u prirodi ne može valjati ni samom čovjeku. Zapravo, ono što je istina da sav ovaj otpad posebno komunalni otpad, nikada ne miruje, on iz jednog stanja prelazi u drugo, dakle, iz čvrstog u tečno, iz tečnog u gasovito, odlazi u atmosferu, vraća se a onda odlazi u plodove biljaka, u vode pa na kraju mu dođe što čovjek udiše, što jede, što pije, sve je to toksično, agresivno. Dakle, ljudi danas ne umiru prirodnom smrću nego upravo tehnološkom revolucijom koja nam je donijela ovaj otpad.” rekao je prof. dr. Salih Begić, predsjednik Skupštine eko pokreta Eko-zeleni Tuzla.

Akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” nastavit će se sutra, a detaljan izvještaj će biti nakon završetka akcije.

Svim učesnicima u Akciji “Svi za čiste Živinice” veliko hvala i nadamo se da će ovo postati tradicija.


Akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice 17. i 18. aprila (ponedjeljak i utorak) organizovati akcija čišćenja grada, košenja zelenih površina, pranja ulica, zasađivanja cvijeća, popravka i farbanje postojećih parkovskih klupa, kao i nabavka novih klupa koje će biti postavljene u parku pored Općine.


Zaključkom Načelnika Samira Kamenjakovića na jučer održanoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika pokrenuta je akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice pod nazivom “Svi za čiste Živinice”.

Zaključkom načelnika Samira Kamenjakovića na jučer održanoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika pokrenuta je akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice pod nazivom “Svi za čiste Živinice”.

Akcija “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice 17. i 18. aprila (ponedjeljak i utorak) organizovati akcija čišćenja grada, košenja zelenih površina, pranja ulica i zasađivanja cvijeća. Također, organizovat će se i popravka i farbanje postojećih parkovskih klupa, kao i nabavka novih klupa koje će biti postavljene u parku pored Općine.
Akciju uređenja grada će organizovati Općinske službe u saradnji sa JKP Komunalno, osnovnim i srednjim školama na području naše Općine, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, te Sindikat organa uprave Općine Živinice.

U akciji će učestvovati i pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim cisternama i drugim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u akciji čišćenja Općine Živinice.

Svoj poseban doprinos će dati i tri preduzeća koja se bave odvozom otpada JKP – “Komunalno” Živinice, d.o.o. “Akva Invest” i d.o.o. “Rif Post” tako što će se tokom akcije čišćenja uključiti u prevoz prikupljenog smeća.

Pozivaju se svi zainteresovani građani da aktivno učestvuju u akciji “Svi za čiste Živinice” te na taj način daju svoj doprinos zajedničkom čišćenju i uređenju grada. O detaljnom protokolu će svi biti blagovremeno obaviješteni.


S ciljem afirmacije kulturno – historijskog nasljeđa i zaštite nacionalnih spomenika kulture Općine Živinice, na prijedlog Općine Živinice, BH Pošta odobrila je izdavanje prve redovne poštanske marke sa motivom “Kulturno historijsko nasljeđe – Stećak”.

Nakon dugog niza sastanaka, pripremanja i predlaganja “BH pošti” tema za poštansku marku, Općina Živinice po prvi put ima svoju PTT marku.
Za likovno rješenje motiva, poslužio je Stećak “VRPOLJE” koji se najviše ističe svojim ornamentima, a nalazi se u holu JU Osnovne škole “Đurđevik” u Đurđeviku.

Navedena tema i motiv objavljeni su na poštanskoj marci i biltenu, a koji će se kao takav pojaviti i u druge promotivno propagandne svrhe kao npr. Filatelističke izložbe, filatelistički časopisi i katalozi u zemlji i inostranstvu, plakati sa filatelističkim izdanjima, a u cilju afirmacije kulturno historijskog naslijeđa BiH putem filatelističkih izdanja s kojima se naša zemlja predstavlja u zemlji i inostranstvu.

Brojni stećci na području Općine Živinice sa sigurnošću svjedoče o naseljenosti ovog prostora. Stećak označava srednjovjekovne nadgrobne spomenike, koji predstavljaju najzanimljiviju i najznačajniju pojavu u umjetnosti stare Bosne.
Iz tog razloga, “Stećak” je odabran za temu ove poštanske marke.

Bh pošta pustila je u opticaj prigodnu poštansku marku Općine Živinice 24. novembra 2016. godine, a njena cijena je 1,00 KM.

Prva poštanska marka Općine Živinice sa motivom Stećak “VRPOLJE” ovih dana kreće na svoj put oko svijeta.

1 44 45 46