Povodom obilježavanja Svjetskog dana djece sa Down sindromom načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa učenicima trećeg razreda Prve osnovne škole Živinice posjetio Centar “Vrati mi osmijeh” u Živinicama, kako bi zajednički obilježili ovaj dan.


Obavještavaju se pripadnici boračkih populacija sa područja Općine Živinice da je nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe objavila oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za Općinu Živinice.


U kabinetu općinskog načelnika Samira Kamenjakovića održan je radni sastanak sa predstavnicima UNDP-a, na kojem se razgovaralo o izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave Općine Živinice. S obzirom na to da je nedavno završena i objavljena Odluka o organizaciji uprave Općine Živinice odmah se pristupilo proceduri izrade novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave Općine Živinice.