Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodestke i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice poziva sva pravna i fizička lica, građane Općine Živinice, da uzmu učešće u donošenju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal” u MZ Priluk Općina Živinice.

Javni uvid u Elaborat o zonama sanitarne zaštite i zaštitinim mjerama trajat će od 01.02.2019. do 14.02.2019. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove.

Javno izlaganje održat će se 15.02.2019. godine u prostorijama MZ Priluk u Priluku, općina Živinice, sa početkom u 13 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se:

  • Dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju
  • Podnijeti putem e-mail: asmir@opcinazivinice.ba do 14.02.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

JAVNA RASPRAVA o donošenju Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal” u MZ Priluk Općina Živinice

 


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Živinice.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas, 21.01.2019. godine, objavilo Konkurse za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona, za studij u školskoj/studijskoj 2018/2019 godini.

Konkurse u cjelosti, kao i obrasce zahtjeva i izjava svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod.

KONKURS ZA STIPENDIJE – UČENICI
KONKURS ZA STIPENDIJE – STUDENTI
IZJAVA – UČENICI
IZJAVA – STUDENTI
ZAHTJEV – UČENICI
ZAHTJEV – STUDENTI


Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika u općinskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme.

JAVNI OGLAS


Javni oglas za  popunu radnih mjesta namještenika u  općinskom  organu uprave Živinice

na neodređeno vrijeme


Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio drugi Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena.

U vezi s tim, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, a koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u pravnim subjektima sa područja Općine Živinice, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir 161. nezaposlene osobe VSS i SSS sa područja Općine Živinice.

Na osnovu iskazanih potreba pravnih subjekata sa područja Općine Živinice, nezaposlene osobe će se rasporediti u 20 Pravnih subjekata.

Pozivaju se svi zainteresirani da detaljnije informacije o ovom Pozivu, kao i potrebne obrasce, pročitaju i preuzmu na službenoj stranici i u šalter sali Općine Živinice, te na linku ispod.

JAVNI POZIV
IZJAVA
PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio Drugi javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

U vezi s tim pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa  područja Općine Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Javni poziv objavljen je danas, 12.10.2018. godine, na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV

Broj lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će biti obuhvaćen uslovljen je preostalim sredstvima na navedenoj budžetskoj poziciji Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu i to: 70% VSS i 30% SSS.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Živinice, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na linku ispod.

PRJAVNI OBRAZAC

 


Javni oglas za  popunu radnih mjesta namještenika u  općinskom  organu uprave Živinice

na neodređeno vrijeme

1 2 3 8