Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisuje Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Prijedlogu projekata Javno-privatnog partnerstva Općine Živinice za 2018. godinu.

Model javno-privatnog partnerstva prepoznat je kao jedan od načina ne samo za unapređenje javnih usluga, već i za podsticanje ekonomskog razvoja lokalne zajednice. U tom cilju pozivamo sve zainteresirane, građane Općine Živinice, mjesne zajednice, udruženja i druge nevladine organizacije te potencijalne investitore kao privatne partnere u budućim projektima da sagledaju predložene projekte, daju svoje mišljenje o njima ili predlože nove projekte koji mogu biti od obostrane koristi i interesa, a koji ujedno zadovoljavaju javni interes lokalne zajednice.

Javna rasprava se zakazuje za 21.06.2018. godine u 14,00 sati u Velikoj sali Općinskog vijeća Živinice.

Vaše primjedbe, prijedloge i komentare možete dostaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: indira@opcinazivinice.ba ili salih@opcinazivinice.ba.

U prilogu poziva je:
     – Srednjoročni plan projekata JPP – možete pogledati ovdje
      -Godišnji plan JPP – možete pogledati ovdje.

 


Na osnovu odredbe Člana 14. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2018. godinu, utvrđuje:

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2018.godinu

LISTU branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove liste, počev od 14.06.2018. godine, zaključno sa 21.06.2018.godine.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković tokom cijele godine nastoji svakog mjeseca obići dvije do tri socijalno ugrožene porodice i uručiti im prehrambene pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Početkom ove godine, većom akcijom omogućeni su i uspješno podijeljeni paketi za više od stotinu domaćinstava na širem području Općine Živinice.
Povodom Ramazanskog bajrama, načelnik Samir Kamenjaković danas je počeo i sa podjelom Bajramskih paketa sa osnovnim životnim namirnicama koje će lično uručiti porodicama koje su u stanju socijalne potrebe. Akcija podjele paketa će biti nastavljena i poslije Bajrama.

Na području Općine Živinice postoji mnogo građana koji žive na rubu egzistencije i kojima je nephodan svaki vid pomoći, te je prema riječima načelnika Kamenjakovića potrebno pored rješavanja posljedica siromaštva i preventivno djelovati na siromaštvo, tako što će se omogućiti uslovi da se zapošljavaju članovi porodica bez ikakvih primanja.
Pored nezaposlenih na području Općine Živinice postoje građani koji nisu radno sposobni, dakle, stari i iznemogli, majke koje su samohrane i koje nemaju naobrazbu da bi mogle raditi. To su također ciljane grupe kojima se mora dati pažnja, i za koje je neophodno obezbijediti osnovne životne namirinice, što je općenito i bila namjera današnje akcije podjele Bajramskih prehrambenih paketa.


U Mjesnoj zajednici Stari Đurđevik, u toku je realizacija četvrte faze projekta “Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije naselja “Đurđevik – Stara pruga”.
Tim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je radilište gdje se izvode radovi na postavljanju kanalizacijskih cjevovoda u dužini od 300 metara. U proteklom periodu, u ranijim fazama projekta, postavljeni su kanalizacijski cjevovodi u dužini od jednog kilometra, a u narednom periodu se očekuje postavljanje cjevovoda u ukupnoj dužini od 600 metara.
Ukupna vrijednost projekta je 120.000,00 KM, od čega je na IV fazu projekta, utrošeno 30.000,00 KM.
Izvođač radova je firma “Termovent” d.o.o. Živinice.
Realizacijom ovog projekta stvorit će se uslovi za spajanje prigradskih naselja na gradsku kanalizacionu mrežu, čime će se automatski povećati standard komunalnih usluga odvodnje otpadnih voda. U narednom periodu, nakon završetka cjelokupnog projekta na kolektor će se priključiti blizu 500 domaćinstava.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena.

U vezi s tim, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, a koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u pravnim subjektima sa područja Općine Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir 119 nezaposlenih osoba VSS i SSS sa područja Općine Živinice.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv u cjelosti kao i obrazac izjave i prijave svi zainteresirani mogu preuzeti na linku ispod, kao i u Šalter sali Općine.

Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na Info pultu u šalter sali Općine ili na telefon broj: 035/743-375.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA

 

 


U zgradi Općine Živinice održana je Javna rasprava o dokumentu Plan upravljanja okolišem za projekat navodnjavanja podprojektnog područja “Svojat – Zelenika”, koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP).

Projekat je jedan od četiri projekta koji se implementira u Federaciji Bosne i Hercegovine, a implementira ga Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede.

Cilj projekta da se stvore bolji uslovi za poljoprivrednu proizvodnju naročito kada je u pitanju navodnjavanje jer u današnjem periodu bez navodnjavanja je jako teško postići prinose i one željene rezultate od određenih poljoprivrednih kultura.

Ovo je veoma značajan projekat za Općinu Živinice, koji obuhvata oko 108 hektara zemljišta u tri mjesne zajednice, Zelenika, Svojat i Lukavica Gornja. Na ovom području najdominantnija je proizvodnja krastavca kornišona, a to je biljka koja je termofilna i koja zahtijeva vodu i sistem za navodnjavanje. U prethodnom periodu, naši poljoprivredni proizvođači su se snalazili kako su znali, na bilo koji način, a sa ovim projektom će riješiti taj veliki problem. Naime, problem sa vodom je osnovni i ovim projektom će se dovesti glavni primarni vod gdje će poljoprivredni proizvođači dalje odvoditi taj sekundarni vod u svoje posjede gdje uzgajaju poljoprivredne proizvode, te će na taj način moći dugoročno planirati svoj razvoj, odnosno proizvodnju.

Lokalitet “Svojat – Zelenika” je odabran iz razloga što ga karakteriše izuzetno povoljan teren gdje se može ovo uraditi, odnosno gdje bi bili najveći rezultati uspostavljanja sistema navodnjavanja.

Općina Živinice nastoji da obezbijedi u što kraćem periodu sve neophodne dokumente i sve ono što je bitno za realizaciju kako ovog tako i svih drugih projekata koji se implementiraju na podruju naše općine, a sve u cilju stvaranje što boljeg standarda za naše poljoprivredne proizvođače i razvoj naše općine.

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva istakli su jako dobru saradnju sa Općinom Živinice u toku relaizacije ovog projekta.

“Ovo je projekat na koji smo izuzetno ponosni i nadamo se značajnom uspjehu pogotov kada govorimo o ovoj drugoj fazi. Naime, projekat je u startu podijeljen na tri faze, prva faza je recimo u nekoj završnoj fazi, što se tiče ove druge faze Živinice su jedna od Općina koja drastično ide naprijed u odnosu na ostale, što je za nas kao implementatore značajna informacija jer priprema i suradnja Općine je za nas izuzetno bitna. Ponovo naglašavam, izuzetno smo ponosni na naš rad sa Općinom, jer sva njihova organizacija u pripremi papirologije, ishodovanju dozvola, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, to je sve rješeno. Projekat je tu, danas razgovaramo o Planu upravljanja okolišem, nešto što je neophodno u toj fazi realizacije. Slijedi građevinska dozvola, revizija projekta i krećemo u implementaciju, dakle, nešto što smo dosad u dobrom tempu odradili i nadamo se isto tako brzoj, konačnoj realizaciji projekta.”, kazala je Amela Ibrahimović – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Dragana Selmanagić predstavnica instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, jednog od članova konzorcija koji je radio na izradi Plana upravljanjem okolišem za podprojektno područje Živinice, odnosno Mjesne zajednice Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja ističe kako je ovaj dokument zahtjevan po procedurama Svjetske banke i koji u skladu sa njihovim planiranjem i kreiranjem projekata ovakve vrste zahtjeva između ostalog i okolišnu procjenu.

“Dokument sam po sebi sadrži procjenu uticaja na fizički okoliš i na stanovništvo. U okviru fizičkog okoliša, to su sve sastavnice okoliša, voda, zemljište, kvalitet zraka, buka, otpad, i svakako dio koji se tiče stanovništva, dakle, dio potrebe za izuzimanje zemljišta ukoliko postoji potreba, gdje će prolaziti ta infrastruktura. U okviru dokumenta prezentirani su ključni uticaji, zatim mjere za te uticaje kroz različite faze. Faza projektovanja, faza izvođenja, faza korištenja, i eventualno zatvaranje, te svakako monitoring Plana zaštite okoliša u pojedinim fazama kako je i planirano.”, istakla je Selmanagić.


U proteklom periodu na području Općine Živinice pokrenute su i realizovane mnoge aktivnosti kada je u pitanju čistoća grada, te se aktivno radi na povećanju estetskog izgleda zelenila i uljepšavanja javnih površina.

Međutim, i pored nastojanja Općinske administracije i Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića na kompletnom uređenju grada, još uvijek nedgovorni građani nesavjesno bacaju smeće na javne površine i direktno onečišćuju okoliš. Pored toga, mnoga domaćinstva nisu uključena u organizovani odvoz smeća, te isto odlažu na javnim površinama i nelegalnim deponijama.

S tim u vezi Načelnik Samir Kamenjaković je u okviru organizacije i sistematizacije, predvidio i zadužio dvije osobe za obavljanje poslova komunalnog redara, koji će redovno i odgovorno da vrše kontrolu odvoza smeća sa teritorija Općine, evidentiraju ugrožene javne površine, te propisno sankcionišu građane koji nesavjesnim, neracionalnim ponašenjem zagađuju i uništavaju okolinu.
 
”Mi u zadnje vrijeme prije svega pokušavamo urediti grad i učiniti sve da naš grad bude čišći. Općinsko vijeće je donijelo odluku o odvozu smeća kojom su odredili dva operatera za odvoz. Osim odvoza smeća mi smo vodili računa o kompletnom uređenju grada, tako da smo zajedno sa savjetom građana koji su uzeli aktivno učešće kada je u pitanju uređenje grada zasadili i nove zasade. Međutim, imamo dešavanja koja su veoma nepopularna, trideset posto zasada koje smo postavili je počupano u odmah. Mi imamo i video zapise osoba koje su to uradile i poslat ćemo u policijsku stanicu. Ovom prilikom želim građane zamoliti da nastavimo u smjeru planskog uređivanja grada i da se aktivno uključe u ove aktivnosti. Kada je u pitanju odvoz smeća i uređenje grada, mi po Zakonu o komunalnom redu i komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona dužni smo sprovesti da svi građani Općine Živinice, imaju zaključen ugovor sa određenom firmom koja vrši odvoz smeća. Mi smo ranije imali komunalne redare, međutim, oni su vremenom ukinuti, tačnije zadnjih sedam do osam godina na području Općine Živinice ne postoje komunalni redari. Kroz organizaciju i sistematizaciju koju sam napravio, uveo sam i dva komunalna redara koji će redovno obilaziti i vršiti nadzor nad gradom i nad cijelom Općinom, te dolaziti na uvid i provjeravati da li građani imaju ugovore sa licima koja odvoze smeće. To će daleko unaprijediti i bit će jedan od značajnih indikatora kada je u pitanju naša Općina, te uređenje grada, odvoženja smeća i bacanje istog. Ovom prilikom želim upozoriti neodgovorne koji bacaju u kontejnere velike količine smeća, a koji nemaju ugovore, da će komunalni redari izvršiti određeni upis tih građana i nadležna inspekcija će izvršiti kažnjavanje .” istakao je načelnik Kamenjaković.

”Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Člana 118. i Člana 123. o komunalnom redu, dakle, svako domaćinstvo na teritoriji Općine Živinice, pravna i fizička lica su dužni da se uključe organizovano u odvoz smeća. To podrazumijeva da svako to domaćinstvo, pravno i fizičko lice sklopi određeni ugovor sa davaocem komunalne usluge i naravno da plaća učinjenu komunalnu uslugu. U Općini Živinice postoje dva komunalna redara koji će vršiti kontrolu kvaliteta odvoza smeća sa teritorije Općine Živinice kao i kontrolu posjedovanja tih ugovora za svako domaćinstvo, pravno i fizičko lice. U slučaju ne pridržavanja toga, predviđene su novčane kazne što nije popularna mjera, ali se mora pribjeći takvoj mjeri. Što se tiče Odluke Općinskog vijeća, određene su dvije firme koje će vršiti uslugu odvoza komunalnog otpada, a to su Akva Invest i firma d.o.o. RIF POST. Dakle, mole se građani da samo s tim firmama sklapaju ugovore o odvozu smeća i zamolio bih građane da imaju strpljenja, firme će doći do svakog domaćinstva i smeće će biti odvezeno ispred kuće i poslovnog prostora. Mi smo već upisali i evidentirali ugrožene javne površine, zelene površine prije svega, koje su opterećene nesavjesnim bacanjem smeća. Tu su prisutne razne vrste komunalnog i krupnog otpada, dakle, vidjeli smo i gume i namještaj. Sve te površine u narednom periodu će biti pod većim nadzorom, više će se obraćati pažnja na takve površine kako bi uspjeli da riješimo taj problem.” kazao je glavni inspektor Mevludin Dedić.


U prošlom mjesecu, mnoge škole na području Općine Živinice svečanom manifestacijom, raznovrsnim programima i priredbama obilježile su svoj Dan škole. Tom prilikom Općinski načelnik Samir Kamenjaković prisustvovao je prigodnim svečanostima koje su organizovale Prva osnovna škola i Druga osnovna škola Živinice povodom obilježavanja svojih praznika.

Prva osnovna i Druga osnovna škola mogu se pohvaliti ogromnim uspjesima koje su ove školske godine, a i prethodnih postigli njihovi učenici na raznim takmičenjima, osvajajući često najveći broj bodova i najviša priznanja iz pojedinih nastavnih predmeta.

I ove godine, kao i prošle, Općina Živinice je finansirala i nabavku novih tabli za nastavni proces u Prvoj osnovnoj školi Živinice, ukupne vrijednosti 1.500,00 KM.

Kada su u pitanju srednje škole, JU Gimnazija Živinice svoj Dan škole je iskoristila da se prisjeti svih postignuća svojih učenika i njihovih profesora, i izvrsnih rezultata koji su ostvareni na mnogim takmičenjima lokalnog, a i međunarodnog karaktera.

Ono što je važno pomenuti je da se JU Gimnazija Živinice može pohvaliti i novim smjerom, dakle, pored općeg smjera, nove generacije moći će se opredijeliti i za smjer informacionih tehnologija.

Načelnik Samir Kamenjaković iskoristio je priliku da se zahvali direktorima svih škola, čije su aktivnosti u prethodnom periodu obrazovno stanje na području općine podigli na veći nivo, i koji su svojim zalaganjima omogućili učenicima bolje uslove kada je u pitanju boravak u školskom prostoru.

“Mi imamo jasnu strategiju kada je u pitanju razvoj Općine Živinice i aktivno smo se uključili u potpunosti u njenu realizaciju. Mi smo ove godine u škole na području Općine Živinice uložili gotovo kao i Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. To zaista s ponosom kažem jer smo uspostavili jednu jasnu sinergiju između lokalne zajednice, Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i direktora.
Ja se zaista još jednom zahvaliti direktorima svih škola koji su aktivni do te mjere, da jednostavno pronalaze i otvaraju mnoga vrata da bi pronašli i našli rješenje kada su u pitanju njihove škole. Svim maturantima želim od srca da ostvare najbolje rezultate na maturama i da kada budu birali zanimanje da prvo izaberu ono najvažnije, a to je da budu ljudi, pa tek onda da izaberu svoje osnovno zanimanje.
Ove škole su zaista ispratile mnoge generacije i ljude koji su danas već na mnogim važnim funkcijama. Ali, opet ponavljam, ono što je najvažnije što su nas naučili naši učitelji i trudili su se da budemo čestiti i pošteni ljudi, jer ako budemo dobri ljudi, onda možemo da budemo i dobri stručnjaci. Želim zaista čestitati od srca Dan škole, svim školama koje su ga obilježile u proteklom periodu, i želim reći da mi zajedno moramo stvarati liberalno društvo u kojem ljudi i njihova prava neće biti ugrožena i u kojem će se maksimalno poštovati ljudska prava i slobode. Moramo insistirati na kvalitetu znanja, jer samo tako možemo napraviti bolje sutra. Bolje sutra već imamo sa svim ovim mladim ljudima koji su u naš grad donijeli nova priznanja i nove pobjede. Još jednom od srca želim uputiti čestitke ispred lokalne zajednice svim učenicima i njihovim roditeljima, a naročito nastavnicima koji postižu ovakve rezultate u svom radu sa učenicima.” istakao je načelnik Kamenjaković.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava studente koji su ostvarili pravo na stipendiranje za akademsku 2017/2018 godinu, a koji nisu pristupili potpisivanju ugovora 30.05.2018. godine da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obavljati

svakog radnog dana u vremenskom periodu od 11 časova do 15 časova, u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja, kancelarija br. 7.

Prilikom potpisivanja ugovora, studenti su dužni predočiti :
1. ličnu kartu
2.dokaz o upisanom ljetnom semestru, u tekućoj akademskoj godini, bez kojeg ne mogu potpisati ugovor
3.ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

Kandidat koji do 08.06.2018. godine, ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije.


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede, poziva sva zainteresovana lica na Javnu raspravu o dokumentu PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ZA PODPROJEKTNO PODRUČJE „SVOJAT-ZELENIKA“ u Općini Živinice, koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP).

Javna rasprava će se održati 04.06.2018. godine u Sali Općine Živinice sa početkom u 11:00 h.

Nacrt Plana upravljanja okolišem je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva http://www.fmpvs.gov.ba kao i na web stranici PIU Šumarstva i poljoprivrede http://portal.piusum.ba.

Primjedbe, mišljenja i prijedloge o navedenom dokumentu možete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 04.06.2018. na sljedeću adresu:

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jedinica za implementaciju projekata šumarstva i poljoprivrede

Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini

Ul. Trampina 4/I

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 213 098

Fax: +387 33 213 099

E-mail: piusum2@bih.net.ba ; info@piusum.ba