Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“, a na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške, objavio Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku ugovori će biti potpisani dana 07.08.2019. godine, srijeda, u 11 sati u sali za sastanke Grada Živinice.

KONAČNA RANG LISTA


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u povodu zvaničnog uručivanja standard puške upriličio prijem za sportiste, članove Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice.

S obzirom na to da je standard puška kvalificirana kao obavezna oprema na međunarodnim takmičenjima, a na kojima je navedeni klub svojim uspješnim rezultatima i ostvario učešće na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu, gradonačelnik Kamenjaković je iz budžetske rezerve osigurao 5.900,00 KM za nabavku iste.

Na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu državu Bosnu i Hercegovinu će predstavljati tim od pet takmičara, s tim da će dva reprezentativca Alma Hodžić i Mirsad Begić članovi Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice ujedno predstavljati i Grad Živinice.
Navedeno takmičenje će se održati u Osijeku, u ovoj sedmici, gdje će učešće uzeti takmičari iz 50 zemalja svijeta.

Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao da imamo klub sa referencom na Međunarodnim takmičenjima, te kada su u pitanju budžetska sredstva namjenjena ovom klubu, ali i sportu u Živinicama ona moraju biti povećana, kako bi i na taj način stimulisali razvoj sporta u našoj lokalnoj zajednici.

Nabavka i uručivanje standard puške, koja je dio savremene opreme u streljaštvu, nastavak je uspješne saradnje koju ostvaruju predstavnici naše Gradske uprave sa Streljačkim klubom osoba sa invaliditetom Živinice, s tim da je prije oko godinu i po dana donirana prva standard puška navedenom klubu. Naime, reprezentacijski tim Bosne i Hercegovine će na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu u Osijeku metu gađati iz obje donirane standard puške.

“Posebno zadovoljstvo mi je kazati da je Streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice sa postignutim rezultatima na državnim takmičenjima došao do reference koja im otvara vrata međunarodnih takmičenja, a to je zapravo pokazatelj njihovog truda i rada tokom godina postojanja. Međutim, imali su tehničku zapreku za učešće na međunarodnim takmičenjima, a to je bila nabavka puške koja je kvalificirana za tu vrstu takmičenja. Mi, u Gradskoj upravi, smo odlučili da kroz nabavku standard puške koja zadovoljava te kriterije našem klubu omogućimo da izađe na Međunarodno takmičenje gdje će na najbolji mogući način predstaviti Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedan od načina afirmacije socijalne inkluzije kao fokusa naše Gradske uprave. Naše građanstvo želimo motivirati na društveni i kulturni život, a na ovakav način možemo pomoći svim kategorijama našeg društva. Posebno sam ponosan na to što sa sigurnošću možemo očekivati dobre rezultate naših reprezentativaca. To će biti dodatna motivacija i drugim članovima da se uključuju u streljačke klubove. Naša lokalna zajednica će i u budućnosti, na isti način, nastaviti pomagati klubu, jer smo vidjeli da klub ima potencijala i mogućnosti, te sistematski napreduje. Streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice se na najbolji i najkvalitetniji način razvija od svojih početaka. Dakle, krenuli su sa lokalnog nivoa, zatim osvojivši kantonalni, federalni i na kraju državni nivo danas su oni naši predstavnici na Međunarodnim takmičenjima. Dobri rezultati na takmičenju u Osijeku su zaista naša realna očekivanja. Ovom prilikom želim uputiti iskrene čestitke klubu na kvalitetnom i napornom radu, kao i entuzijazmu svih ljudi i pojedinaca koji rade u ovom klubu. Zahvaljujem im se što svojim radom doprinose kvalitetnijem razvoju našeg društvu.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Standard puška, za čiju se nabavku pobrinula Gradska uprava Živinice, će meni i mojim kolegama iz tima omogućiti učešće na Svjetskom kup-u u Osijeku. Idem ispred reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali naravno predstavljam naš Grad. Na takmičenje idem s ciljem da osvojim jednu od medalja i tome se nadam. Zahvaljujem se našoj lokalnoj zajednici i gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću na podršci koju nam pružaju kroz svaki potrebni segment.”, rekla je članica Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice Alma Hodžić.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Nezadovoljni kandidati na ovu Rang listu mogu izjaviti Prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Grada Živinice i zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Nakon odluke Komisije za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zanivanja radnog odnosa, objavit će Konačnu rang listu kandidata, sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

RANG LISTA


U Mjesnoj zajednici Đurđevik uspješno je asfaltirana nova dionica puta.

Dužina novoasfaltirane dionice puta je 81 metar, a širina je 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 7.985,32 KM, a realizovan je od koncesionih sredstava.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Po preuzimanju mandata gradonačelnika Samira Kamenjakovića zvanično je po prvi puta omogućeno da se infrastrukturni projekti mjesnih zajednica na području Grada Živinice finansiraju iz koncesionih sredstava, dakle, da se koncesije vraćaju na mjesta gdje je šteta i napravljena.
Iz tog razloga je i napravljen poseban podračun za koncesije, da ne bi došlo do zloupotrebe trošenja tih sredstava.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića odvojen je podračun za koncesije za sve mjesne zajednice koje se nalaze u programu za koncesije, a svi prihodi od koncesionara se po programu o raspodjeli koncesija po prvi puta dijele na mjesta gdje je šteta napravljena.

 


U Mjesnoj zajednici Podgajevi, u Naselju Fočaci, završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja puta Naselje Fočaci drugi dio je jedan od 32 projekta koji su po principu “marka na marku” realizovani u 16 mjesnih zajednica na području Grada Živinice.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 800 metara, a široka 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 69.815,08 KM, a kako je realizacija istog osigurana po Principu “marka na marku” finansiran je 50% od strane građana, a 50% iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Realizacija projekata po Principu “marka na marka” pruža mogućnost građanima da apliciraju sa onim infrastrukturnim projektima koji su za njihovo okruženje najprioritetniji, te zajedno sa Gradskom upravom Živinice učestvuju u finansiranju kandidovanog projekta.


Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice održanoj dana 24.juna usvojena je Strategija razvoja turizma na području Grada Živinice.

Naime, u proteklom periodu je održano nekoliko radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice, kao i javnih rasprava putem kojih je svim građanima pružena mogućnost da učestvuju u izradi ovog jako značajnog dokumenta.

S obzirom na to, kroz održane radionice se uz ozbiljan pristup i kvalitetne prijedloge pripremio i izradio Nacrt Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice kao jednog izuzetno značajnog strateškog dokumenta. S tim u vezi, pripremljeni i izrađeni Nacrt Strategije razvoja turizma je usvojen kao strateški dokument razvoja turizma.

Bitan element Strategije razvoja turizma Grada Živinice je priroda, a izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini ima za cilj pružiti mogućnost dolaska u prirodu preko biciklističkih staza, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičan primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha.

Međutim, pored razvoja turizma kroz bogate prirodne resusrse, razvoj agroturizma u Gradu Živinice je ono što se samo nameće. Dakle, turistički razvoj svih dijelova Grada Živinica je cilj usvojene Strategije razvoja turizma.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da Grad živinice ima usvojenu Strategiju razvoja turizma. Pored Strategije razvoja turizma imamo i Strategiju razvoja Općine, kao i Strategiju za mlade, a svi ti strateški dokumenti su osnov na kojima možemo razvijati turizam. Naime, željeli smo da turizam preraste u resurs, jer Grad Živinice ima turistički potencijal, a ti turistički potencijali moraju biti resurs. U Strategiji razvoja smo definisali da turizam u Živinicama bude isplativ svim ljudima koji se bave turizmom. Da bi bio isplativ mi moramo da imamo dovoljan broj turista, a da bi smo ponudili određene destinacije turistima moramo određene stvari i potencijale pretvoriti u dobre ponude. Prije samog usvajanj Strategije razvoja turizma mi smo uradili pripremne radnje koje smo analizirali šta to možemo ponuditi kao turistički resurs. Ono što se iskristalisalo kao najkavlitetnija turistička ponuda je priroda. U potpuni koncept ulazi i razvoj agroturizma koji podrazumijeva razvoj ruralnog dijela Živinica. Cilj je napraviti takav koncept gdje ćemo imati zaposlene ljude u registrovanom turizmu sa povećanjem mogućnosti da ljudi, domaćini, kod svojih kuća preko agroturizma mogu nesmetano izdržavati svoje porodice. Osigurati da ta domaćinstva u ruralnim dijelovima sa ponudom gastro puta koji je jako bitan u razvoju turizma svoju egzistenciju u našoj sredini učine kvalitetnijom. U zadnje dvije godine prešli smo trnovit put do konačnog usvajanja Strategije razvoja turizma, nadam se da će turizam u Živinicama biti izuzetno bogat i važan resurs za punjenje Budžeta. Uspjeli smo stabilizirati Budžet sa suficitom od milion maraka koja nam daje mogućnost da ulažemo u razvoj turizma. U Gradskoj upravi mi ovih dana otvaramo i Kancelariju za turizam.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada Živinice objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor na ovu listu u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice, odnosno najkasnije do petka, 12.07.2019. godine do 16 sati.

RANG LISTA


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice obavještava pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, za Grad Živinice.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 23.07.2019. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv za kandidovanje projekata-programa “marka na marku” iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice, u skladu sa Budžetom Grada Živinice za 2019. godinu sa pozicije “Podrška za investicione aktivnosti u mjesnim zajednicama po principu M:M (50% Grad Živinice i 50% građani)”.

Pravo na sufinansiranje projekata-programa imaju sve mjesne zajednice, naseljena mjesta i grupe građana koji iskažu svoj interes putem interesnih zborova na području Grada Živinice.

Mjesna zajednica podnosi prijavu na Javni poziv na posebnom obrascu-aplikaciji koja se može preuzeti u šalter sali Grada Živinice i OVDJE.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 15.10.2019. godine.

Tekst Javnog poziva u cjelosti možete pogledati OVDJE, a za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva svi zainteresovani mogu se obratiti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Živinice (Odsjek za mjesnu samoupravu), kancelarija br.70 u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035/743-381, kontakt osoba Zijad Zenunović.


 

U organizaciji studenata i profesora sa Prirodno matematičkog fakulteta, Odsjek za Biologiju, a u saradnji sa CISP-om i Gradom Živinice održat će se predavanje na temu “Edukacija stanovništva o važnosti planine Konjuh”. Edukacija će se održati dana 9. jula 2019. godine u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sata.

Naime, u Gradu Živinice se trenutno implementira projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura, koji finansira Vlada Italije, a koji implementira CISP u saradnji sa partnerima. Navedeni projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje Grad Živinice i Općine Banovići i Kladanj.

S obzirom na pomenuto edukacija o važnosti planine Konjuh je jedan od vidova napora da se zaštiti priroda i sve ono što nam ona nudi, a najbolji način da se to postigne je buđenje svijesti kod ljudi o važnosti okoliša za život.

S tim u vezi pozivamo sve građane da svojim prisustvom navedenom predavanju doprinesu podizanju svijesti o očuvanju okoliša.