U proteklom periodu na području Mjesne zajednice Dubrave Gornje realizovano je više projekata koji su od velike važnosti za kvalitetnije življenje mještana ove mjsne zajednice. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao, te napravio uvid u relaizovane projekte.

Naime, u proteklom periodu kroz zajednički realizovane projekte u Dubravama Gornjim urađena je sanacija zgrade Mjesne zajednice, rekonstrukcija lokalne džamije, obnovljeno je šehidsko spomen obilježje gdje je urađeno i asfaltiranje platoa ispred Osnovne škole.

Realizacija navedenih projekata finansirana je iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu, s tim da je za rekonstrukciju džamije osiguran samo novac za repromaterijal. Ukupna vrijednost urađenih radova je 40.000,00 KM.

Međutim, najvažniji projekat za Dubrave Gornje i Donje, a čija realizacija je u toku, jeste rješavanje problema vodosnabdijevanja u ovim mjesnim zajednicama.

Realizacija mnogih projekata koji su od javnog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Živinice pomaže u rješavanju problemskog stanja, te poboljšanju kvaliteta življenja na području naše Općine.


Kišne padavine na području Općine Živinice, koje se očekuju u narednim danima, će u znatnoj mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, “Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijeti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su:
-izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;
-pravovremeno zbrinjavanje starih, bolesnih i nemoćnih osoba;
-pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;
-izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i
-kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka je u kontinuiranom porastu te još jednom UPOZORAVAMO stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i o zakonom propisanoj obavezi provođenja mjera samozaštite.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Općine Živince je: 035 774 496 ili kratki kod 121.


Povodom 9. maja, koji se obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom i kao Dan Evrope, Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Nailom Jusićem, predstavnicima Udruženja antifašista i boraca NORA-a 1941-1945 i OOR-a 1992-1995 Živinice, Udruženja “Josip Broz Tito” Živinice, kao i predstavnicima UG boračkih organizacija OOR-a Živinice, položio cvijeće na Partizanskom spomen obilježju na Karauli.

To je bila prilika da se oda počast svim žrtvama koji su svojom borbom i zalaganjem za pravedno, otvoreno i slobodno društvo omogućili slobodu koju danas uživamo i koju moramo i danas u kontinuitetu braniti i čuvati od anticivilizacijskih mišljenja i djelovanja.

Svečano obilježavanje počealo je polaganjem cvijeća na spomen obilježju I intoniranjem himne Bosne I Hercegovine, nakon čega su se predstavnici Općine i Udruženja prigodnim govorom obrattili prisutnim.

Stvaranjem otvorenog, liberalnog društva koje poštuje razlike, i poticanjem mladih ljudi da se obrazuju i djeluju u skladu sa takvim civilizacijskim vrijednostima, Općinski načelnik Samir Kamenjaković smatra da ćemo u potpunosti uspjeti eliminisati recidive prošlosti i recidive fašizma.

“Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, je jedan od najvažnijih datuma borbe protiv fašizma u cijelom svijetu, Evropi, pa tako i u našoj državi Bosni i Hercegovini. To su datumi koji se nikad ne smiju zaboraviti, datumi koji trebaju ukazivati na najveću pošast zemaljske kugle, a to je bio fašizam. Mi u našoj državi imamo određenih recidiva koji su u karakteru i karakteristici moguće pojave fašizma. Mi nemamo donešen zakon o fašističkim obilježjima, fašističkim organizacijama, imamo segregaciju u obrazovanju, raseljena lica nisu u potpunosti vraćena u mjesta iz kojih su raseljena, i to su zaista elementi koji mogu dovesti uvijek do ponovnog recidivnog djelovanja protiv fašizma. Iz tog razloga smo dužni da se svi uključimo i da na svoj način damo doprinos u borbi protiv fašizma. Borba protiv fašizma, podrazumijeva borbu za stvaranje liberalnog društva. Svi ljudi koji žele liberalnije društvo utemeljeno na istinskim demokratskim načelima, treba da budu antifašisti, a ne samo socijaldemokrate. Antifašisti nisu samo socijalisti, oni su i liberali, i demokrati, a naravno ponajviše obrazovani ljudi koji razumiju suštinu razvoja savremenog liberalnog društva i pogubnost mračnih ideologija za cjelokupno društvo, antifašisti su i patrioti, domaćini, i svi ljudi koji žele dobro našoj državi i svim državama koje ne žele imati proces fašizma. Kada stvorimo savremeno liberalno društvo, u potpunosti ćemo uspjeti eliminisati recidive prošlosti i recidive fašizma. Današnji dan, 9. maj se obilježava kao Dan evrope i Dan pobjede protiv fašizmom. Ali, moramo se prisjetiti našeg zadnjeg rata koji je također bio antifašistička borba, dakle, borba protiv fašizma i antidemokratskog, antiliberalnog i zločinačkog djelovanja. Svim građanima Bosne i Hercegovine, Općine Živinice, našim građanima u dijaspori, želim čestitati Dan pobjede nad fašizmom – 9. maj”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

 


Načelnik Samir Kamenjaković je, sa saradnicima, obišao nekoliko lokacija na kojima je počela realizacija kandidovanih projekata asfaltiranja putnih dionica po Programu “marka na marku”.

Asfaltiranjem tri dionice puta u Mjesnoj zajednici Šišići, Oskova i Višća Donja počela je realizacija i uvođenje u radove na svim kandidovanim projektima.

Novoizgrađena dionica regionalnog puta u MZ Šišići je asfaltirana u dužini od 240 metara, širine 4 metra, a vrijednosti radova je 24.984,65 KM.

U MZ Višća Donja -Trnovače asfaltirana je dionica reginoalnog puta dužine 270 metara, širine 2,70 metra, a vrijednost radova je 22.694,19 KM.

Treća novoasfaltirana dionica je na regionalnom putu Karaula-Šišići u dižini od 670 metara, širine 3,50 metra, a za ovu namjenu je utrošeno 79.517,74 KM.

Izvođač radova je “HOLEX” d.o.o. Živinice.

Podsjećamo, Načelnik je, krajem mjeseca aprila, sa izvođačima radova potpisao ugovore kojima je obuhvaćena realizacija 32 projekta kroz koje će se asfaltirati određene putne dionice u 16 mjesnih zajednica na području Općine Živinice.

Realizacija svih kandidovanih projekata asfaltiranja po Programu “marka na marku” planirana je u narednom periodu, a kraj radova na istim se očekuje u roku od mjesec dana nakon uvođenja izvođača u radove.


Početkom sedmice zvanično je počelo izvođenje radova na izgradnja četiri nova bunara čime je započela realizacija još jedne faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja, kojom će se u potpunosti riješiti problem vodosnabdijevanja Živinica.

Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Mjesnu zajednicu Barice, gdje je zajedno sa izvođačem radova obišao navedenu lokaciju radilišta.

U okviru ove faze rade se četiri bunara i njihovo spajanje sa cjevovodom, u dva bunara je već pronađena voda te se u narednom periodu radi bunarska oprema i bunarski šahti, dok se na preostala dva rade istražne bušotine.

Projekat uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja realizuje se u više faza, a čijom će se konačnom realizacijom uspostaviti nova vodovdna mreža putem koje će se vodom opskrbiti cijela gradska zona i neki dijelovi Općine Živinice.
Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice.

Vrijednost navedene faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja je 279.999,33 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Geoservis”.

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona konvertibilnih maraka. Novčana sredstva potrebna za ovu namjenu su uglavnom osigurana iz Budžeta Općine Živinice za 2018.godinu. Od ukupne novčane vrijednosti projekta negdje oko 470.000,00 KM obezbijeđeno je iz vodnih naknada. Naime, novčana sredstva koja su izdvojena za ovu namjenu uspješno su osigurana bez kreditnih zaduženja.

Rješavanje problema vodosnabdijevanja Općine Živinice je aktivirano od samog dolaska načelnika Samira Kamenjakovića. Veliki broj projekata je pokrenut kako bi se ovo goruće pitanje riješilo, te time se osiguralo redovno vodosnabdijevanje na cijelom području Općine Živinice.

“Mi pokušavamo naći način kojim bi riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanja Živinica. Između mnogih projekata koje realizujemo u cilju rješavanja navedenog problema, za mene je ključni upravo projekat izgradnje vodovoda Barice. Trenutno se rade završne faze, a to podrazumijeva iskop bunara, ukupno njih četiri. Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, te uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice. Projekat kroz koji ćemo izgraditi vodovod Barice je veoma značajan za sve naše građane. Posebno me raduje da smo ovaj projekat u vrijednosti od nekih 2.000.000,00 KM uspjeli izvesti i realizovati kroz naš Budžet. Budžet Općine Živinice je u suficitu, kao i činjenica da nismo dužni niti jednom dobavljači i izvođaču radova dalo nam je preduslov ulaganja tog novca prema ovako jednom značajanom projektu. Mi smo na ovom području ranije radili istraživanja kojima smo utvrdili da tu postoje dovoljne količine vode. Međutim, kako bi potvdrili tu činjenicu napravili smo i dodatna istraživanja koja su rezultirala time da ne samo da postoji dovoljna količina vode, već i da je ona jedna od najkavlitetnijih voda na ovom području. Želim naglasiti da smo radili studije kojima smo provjerili da li će u potpunosti biti bezbijedno vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Barice koja sa ovog dijela ima vodovod da je u potpunosti bezbijedna njihova strana vodosnabdijevanja. Mi ćemo kao lokalna zajednica zbog ozbiljnosti ove situacije napraviti i dodatni sporazum sa našim mještanima. Nadam se da će ovaj prvi dan Ramazana biti berićetan za našu kompletnu Općinu i da će se riješiti problem agonije vodosnabdijevanja Živinica”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Danas, 08.05.2019. godine, Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu tridesetpet (35) paketa za uzgoj jagoda pod niskim tunelima uz sufinansiranje.
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Općine Živinice koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Javni poziv u cjelosti i obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na u šalter sali Općine Živinice i na linku ispod.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv-drugi-_jAGODA-2019-novi-.doc

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom drugom javnom pozivu je 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva. Datum objavljivanja je 08.05.2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Općine Živinice, ili na broj telefona 035/743-343 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.


Jučer, 7. maja, obilježena je 24. godišnjica pogibije Zlatnih Ljiljana vazduhoplovstva Džemala Malkića, Envera Čokića i Izeta Džambića. Posjetom Spomen obilježju u Višći Gornjoj, i mezarju Musići u Đurđeviku, Općinski načelnik Samir Kamenjaković, Presjedavajući Općinskog vijeća Nail Jusić i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja odali su počast stradalima u noći šestog na sedmi maj 1995. godine.

Naime, navršeno je tačno dvadeset i četiri godine od posljednjeg jubilarnog desetog leta za Žepu u kojem je poginulo dvanaest putnika, među kojima i tri člana posade major Džemal Malkić, natporučnik Enver Čokić i natporučnik Izet Džambić.

Zahvaljući angažmanu i letovima koje su u nemogućim uslovima izvodili ratni piloti spašeni su mnogobrojni životi i omogućeno dostavljanje humanitarne pomoći, hrane i lijekova diljem Bosne i Hercegovine.

Letovi su obično obavljani noću, prilikom čega bi se neprijateljski položaji morali preletjeti i po četiri puta. Prema riječima autora knjige „Ikari bosanskohercegovačkog neba“ koju je autor dr. Izudin Šarić posvetio svojim kolegama Džemalu, Enveru i Izetu, iz takvih misija helikopteri koji su nosili i do pet tona tereta te ukupno težili petnaest tona, rijetko bi se vratili nepogođeni.

U posljednjem letu za Žepu 7.5.1995.god. na let su upućena 22 putnika i člana posade.

U helikopterskoj nesreći na mjestu slijetanja u Žepi, 10 putnika je preživjelo, a 12 je izgubilo živote, a to su:

Posada
pilot Džemal Malkić (1958)
pilot Enver Čokić (1968)
let.meh.Izet Džambić (1968)

Ljekari
dr. Sead Halilović (1947)
dr. Husejn Halilović (1958)
dr. Muharem Deljković (1941)

Putnici
Nurdin Mustafić (1932)
Hasiba Salihović (1935)
Hasudin Homorac (1970)
Avdo Mirvić (1956)
Selman Karić (1951)
Sabrija Česko (1943)

Obilježavanjem značajnih datuma u ratnoj historiji Živinica, pa i Bosne i Hercegovine poručuje se da junačka imena najboljih sinova Bosne i Hercegovine nikada ne smiju biti zaboravljena.

Ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković položio je cvijeće na mezar borca Nedžada Paprikića koji je na ovaj isti dan poginuo u kopnenoj akciji braneći našu zemlju od agresora.

“7. maj je dan ponosa i tuge, dan kada se prisjećamo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu države Bosne i Hercegovine. Tokom ratnih dešavanja naša država je imala hreoje na zemlji i heroje na nebu. Čokić Enver i Malkić Džemal su naši hrabri piloti koji su na današnji dan dali svoje živote za snažan i težak put koji smo prošli u ratu. Prije tog kobnog dana oni su više puta tokom noći prelijetali neprijateljske linije da bi nahranili gladne ljude u enklavama, Žepi i Srebrenici, i da bi donijeli materijalno-tehnička sredstva neophodna za njihov opstanak. Želim kazati da su piloti u to doba bili jedna rijetka pojava u Armiji Republike Bosne i Hercegovine gdje se formiralo ratno vazduhoplovstvo po principu Partizanske eskadrile koja je nastala u prošlom ratu. Nakon izvjesnog vremena Partizanska eskadrila i naši borci su se zajedno borili. Kako naši heroji ne bi bili zaboravljeni mi smo dužni omasoviti ovakve događaje. Mi smo danas odali počast našim pilotima. Nismo zaboravili ni naše borce koji su na taj dan poginuli. Također smo posjetili i mezar Nedžada Paprikića koji je poginuo na taj dan u kopnenoj akciji. Odavanjem počasti našim pilotima Malkiću i Čokiću, kao i svim herojima koji su dali svoje živote za našu državu, mi poručujemo da ih nikad zaboraviti nećemo. Svi oni su naš veliki ponos”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Općina Živinice, Općinsko Vijeće i Koordinacija boračkih udruženja po programu obilježavanja značajnih datuma i danas 7. maja obilježavamo godišnjicu pogibije naših sugrađana pilota Malkić Džemala i Čokić Envera. Nažalost tog tužnog dana oni su dali svoje živote dostavljajući hranu, lijekove i municiju našim sugrađanima u zarobljenoj Žepi i Srebrenici. Mi smo danas tu kako bi odali počast njihovoj žrtvi i svemu onome što su uradili za nas. Ovo treba da bude poruka da treba dati više pažnje obilježavanju značajnih datuma iz naše ratne historije. Moramo se probuditi, jer onoliko koliko mi budemo njegovali tradiciju i poštovanje prema ovim ljudima, toliko ćemo i biti uvaženi, a time će i naš opstanak i budućnost biti svjetlija”, rekao je presjedavajući Općinskog vijeća Nail Jusić.


Načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice, sa MUSLIM AID-om Sarajevo i krajnjim korisnicima potpisao Ugovore za dodjelu dvadeset plastenika. Radi se o sufinansiranju projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”.

Kroz navedeni projekat je za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijeđeno 20 plastenika površine 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama.

Vrijednost projekta je 2.485 KM po jednom Startup paketu za dvadeset porodica, od čega Općina Živinice finansira 40%, MUSLIM AID 40% i odabrana porodica 20% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

S obzirom da građani imaju sumnje u rad komisija, u radu Komisije pri izboru krajnjih korisnika za dodjelu plastenika prisustvovala je i Komsija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice. Također, krajnjim korisnicima su održana dva predavanja o načinu plasteničke proizvodnje kako bi se osigurala što uspješnija implementacija proizvodnje.

Primarni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u Općini Živinice pomaganjem siromašnih seoskih porodica u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva. Dakle, ovo je samo jedan od projekata kroz koji se nastoji povećati poljoprivredna proizvodnja, a i istovremeno da se ekonomski osnaže socijalno i materijalno ugrožene porodice.

“Posebno su mi važna ulaganja u razvoj ruralnog dijela naše lokalne zajednice, a potpisanjem ugovora za dodjelu dvadeset plastenika našim građanima nastavljamo sa razvojem tog dijela. Općina Živinice je sa MUSLIM AID-om, početkom tekuće godine, potpisala ugovor za implementaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, a čiju realizaciju uspješno počinjemo sa dodjelom dvadeset plastenika našim građanima. Dodatni garant uspjehu ovog projekta je i stručna edukacija naših građana koji su dobili ove plastenike. U saradnji sa KARITASOM u budućnosti ćemo, vjerovatno, obezbijediti još dvadeset plastenika za naše građane. Realizacija tog projekta očekujemo krajem tekuće godine. Kako bi osigurali transparentan i objektivan izbor korisnika kojima će biti dodjeljeni plastenici pozvali smo Antikorupcionu komisiju Općine Živinice, koja je pratila rad naše komisije za dodjelu plastenika. Nadam se da će domaćinstva, koja dobiju plastenike, doprinjeti plasteničkoj proizvodnji, te da će to biti dugoročna proizvodnja. Našim građanima nastojimo osigurati situaciju u kojoj će im se njihov trud i njihov rad isplatiti, kako bi im omogućili registraciju poljoprivrednih obrta. Dakle, cilj nam je da svi ljudi koji rade imaju prijavljene djelatnosti, a to bi im u budućnosti obezbijedilo penziju.
Kompatibilno sa ovakvim projektima je i realizacija projekta kroz koji ćemo osigurati sistem navodnjavanja, te obezbijediti mogućnost da negdje oko 350 domaćinstava ima mogućnost da uđe u nove poljoprivredne programe preko plasteničkih do drugih poljoprivrednih asortimana. Hladnjača AM-Đogić je još jedna prednost Živinica u razvoju poljoprivredne proizvodnje, a samim time i razvoj ruralnog dijela naše lokalne zajednice. Radimo na tome da poboljšamo status naših građana. Nadam se da će Općina Živinice u budućnosti biti izuzetno bogat kraj”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.