U protekloj sedmici načelnik Samir Kamenjaković je sa izvođačima radova, a uz prisustvo članova Građevinskog odbora i predstavnika mjesnih zajednica, potpisao ugovore kojima su obuhvaćeni kandidovani projekti asfaltiranja putnih dionica po Programu “marka na marku”.

Realizacijom 32 projekta asfaltirat će se određene putne dionice u 16 mjesnih zajednica na području Općine Živinice.

Ukupna novčana vrijednost projekata koji će se realizovati po Programu “marka na marku” je 724.746,42 KM, a realizovat će se po principu 50 posto iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, dok su preostalih 50 posto obezbijedili građani.

Izvođenje radova je podjeljeno na 3 Lota, a radove izvode živiničke firme “HIH”, “HOLEX” i “Se-Sarajka”.

U toku potpisivanja ugovora Načelnik je zamolio izvođače radova da sve predviđene radove završe u vremenskom okviru navedenom kroz svaki ugovor, te se predstavnicima mjesnih zajednica zahvalio na strpljenju koje su pokazali čekajući na realizaciju projekata.

Kako bi kavlitet rada bio na vrhunskom nivou, te se osiguralo pravovremeno završavanje radova općinska vlast na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovičem je uvela plaćanje “penala”, te nadzor Građevinskog odbora na realizaciji ovih projekata, kao i svih drugih čija je realizacija planirana u budućnosti.

“Nakon dužeg vremenskog perioda potpisali smo ugovore za realizaciju projekata po principu “marka na marku”. Želim se zahvaliti građanima na strpljenju, jer smo u prošloj godini imali situaciju da se Općinsko vijeće, iz objektivnih razloga, nije sastajalo četiri mjeseca, tako da odluka o navedenim ugovorima nije mogla biti pravovremeno donešena. Nakon donešene odluke, imali smo tender koji je prošao javnu nabavku u kojoj su bile povećane cijene u odnosu na ona sredstva koja su prikupili naši građani. Kako naši građani ne bi izdvajali dodatna sredstva ova odluka se iznova našla ispred Općinskog vijeća, te smo mi na taj način iz Budžeta Općine Živinice izdvojili novac koji je nedostajao za sveukupno asfaltiranje svih dionica puta. Mogu kazati da smo, iako je duže trajalo, time napravili jedan dobar iskorak. Mi ćemo projekte po principu “marka na marku” raditi sve dok građani Općine Živinice budu željeli da rade na taj način. Ovi projekti nisu nametnuti, već ono što građani žele. Onog trenutka kada građani odluče da ne žele da rade po tom principu i Općina Živinice će stati s tim projektima. Ugovore smo potpisali sa 3 izvođača radova, koji će u roku od mjesec dana morati završiti radove, a u slučaju da ne završe u datom roku platit će “penale”. Sredstva od tih “penala” ćemo usmjeriti u lokalnu zajednicu u kojoj se radovi nisu završili u datom vremenskom okviru. Navedeno plaćanje “penala”, te nadzor Građevinskog odbora su dvije novine koje smo uveli kako bi popravili kvalitet radova, te osigurali pravovremeno završavanje radova. Građevinski odbor će sa nadzornim organima Općine Živinice provjeriti i odlučiti o tome da li je projekat uspješno realizovan, a mi ćemo na osnovu njihovog stava izvršiti uplaćivanje izvođaču radova”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor obavještava sve pčelare sa područja Općine Živinice, da su shodno odredbama Pravilniku o pčelarstvu, nezavisno od broja košnica koje posjeduju, obavezni upisati se u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH.

Uslov za upis u Registar je prethodna registracija gazdinstva i ažuriranje podataka u Registru do 31.03.2019. godine.

Prijava za upis u Registar pčelara i pčelinjaka podnosi se Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor na propisanom obrascu, PRILOG II.

Prijava broja pčelinjih zajednica vrši se u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor najkasnije do 15.05. tekuće godine na propisanom obrascu, PRILOG III.

Obrasce prijave za upis u Registar pčelara i pčelinjaka i Upute za GPS koordinate možete preuzeti u šalter sali i OVDJE.

Upute za određivanje KOORDINATA.