Općinski načelnik Samir Kamenjaković je sa direktoricom MUSLIM AID Sarajevo Edinom Šehić-Saliji potpisao Sporazum o saradnji za realizaciju Projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima” na području Općine Živinice.

Na području Općine Živinice će se u narednom periodu realizovatio projekat kroz koji će se za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti 20 plastenika sa sistemom navodnjavanja i sadnim, sjemenskim materijalom i pratećom opremom. Dakle, izbor porodica, koje će biti obuhvaćene ovim projektom, će se zasnivati na potrebama, kao i sposobnosti da se uspješno implementira proizvodnja i pokaže spremnost i predanost.

Primarni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u Općini Živinice pomaganjem siromašnih seoskih porodica u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva.

Vrijednost projekta je 2.485 KM po jednom Startup paketu za dvadeset porodica, od čega Općina Živinice finansira 40%, MUSLIM AID 40% i odabrana porodica 20% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

Strategiju razvoja poljoprivrede na području Općine Živinice predstavlja dokument kojim se pokušavaju definisati i napraviti konkretne smjernice za razvoj poljoprivredne prizvodnje u Općini Živinice. Realizacijom navedenog projekta kroz koji će se za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti 20 plastenika predstavlja jedan od napora da se poveća poljoprivredna proizvodnja, a i istovremeno da se ekonomski osnaže socijalno i materijalno ugrožene porodice.

“Zaista mi je drago da smo sa MUSLIM AID-om uspjeli dogovoriti ovakav jedan mini projekat kroz koji će za naših 20 porodica biti dodjeljeni plastenici. Posebno me raduje to što ovaj projekat obuhvata ljude u teškom socijalnom stanju. Dakle, radi se o sufinansiranju Općine Živinice i MUSLIM AID-a. U Javnom pozivu, koj ćemo objaviti ovih dana, bit će opisane karakteristike koje se moraju ispunjavati da bi se mogao potpisati tripartitni ugovor između Općine Živinice, MUSLIM AID-a i svakim budućim izabranim korisnikom. Mi ćemo kada je u pitanju razvoj poljoprivrede raditi na tom planu i u tekućoj godini. Tu je realizacija mnogih stvari koje smo predvidjeli. Želim najaviti projekat koji će biti vrlo bitan kada je u pitanju stočni fond, a to je dodjela muznih grla. Sve projekte realizujemo u cilju poboljšanja asortimana i razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i stočarstva na području Općine Živinice”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

U narednom periodu Javni poziv za učešće u Projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima” na području Općine Živinice bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Živinice.


Omladinska banka Živinice poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima i mikrobiznis idejama do 25.3.2019. godine do 14 sati.

Ako imaš 17 do 35 godina, ekipu od 3 do 7 mladih, dobru ideju, a želite da pokrenete i realizujete projekat od društvenog značaja, tvoja Omladinska banka podržaće vas sa iznosom od 500 KM do 1.500 KM.

Ukupan fond za projekte mladih iz Živinica iznosi 11.250 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Trebaš nekog da te pogura – Poziv za projekte mladih

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila podršku za registraciju i pokretanje obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Ukupan fond za mikrobiznise iz Živinica je 4.000 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pročitaj na Budi sama svoja šefica! Budi sam svoj šef!

O tome kada je osnovana Omladinska banka, koliko projekata je do sada podržano i ko su članovi i članice Odbora koji upravljaju bankom pročitaj na Omladinska banka Živinice.

UPUTSTVO ZA APLICIRANJE