Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković raspisao je javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti koji su u tekućoj školskoj/akedemskoj godini prvi put upisali odgovarajući razred ili određenu godinu studija i imaju prebivalište na području Općine Živinice, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Visina mjesečne stipendije za učenike u iznosi 70,00 KM, odnosno 700,00 KM za školsku godinu, a za studente 100 KM, odnosno 1000,00 KM za akademsku godinu.

U školskoj 2018/19. godini učenicima će se dodijelit ukupno 34 stipendije, i to prema sljedećem omjeru:
I razred – 44 % od ukupnog broja korisnika – 15 stipendija;
II razred – 23 % od ukupnog broja korisnika – 8 stipendija;
III razred – 18 % od ukupnog broja korisnika – 6 stipendija:
IV razred – 15 % od ukupnog broja korisnika – 5 stipendija.

U akademskoj 2018/19. godini studentima će se dodijelit ukupno 36 stipendija, i to prema sljedećem omjeru:
I godina – 37 % od ukupnog broja korisnika – 13 stipendija;
II godina – 28 % od ukupnog broja korisnika – 10 stipendija;
III godina – 20 % od ukupnog broja korisnika – 7 stipendija;
IV,V,VI godina – 15 % od ukupnog broja korisnika – 6 stipendija.

Konkursi su objavljeni dana 04.03.2018. godine na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokol u Centar za pružanje usluga građanima Općine Živinice/šalter salu, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na posebnom obrascu.

Konkurse u cjelosti, obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave da kandidat ne prima stipendiju iz drugog izvora, mogu se preuzeti na Info pultu u Centra za pružanje usluga građanima i na linkovima ispod.

Konkurs_dodjela_stipendija_2018_2019_ucenici

Konkurs_dodjela_stipendija_2018_2019_studenti

Obrazac prijave na konkurs 2019

Obrazac_izjave_o_neprimanju stipendije 2019


U narednom periodu u Mjesnoj zajednici Rudar realizovat će se projekat “Zamjena stolarije na zgradi MZ Rudar”. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju na kojoj se nalazi zgrada MZ Rudar.

Ukupna vrijednost projekta je 6.000,00 KM, a finansirat će se iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u procesu kreiranja Budžeta, pružio mogućnost svim zainteresovanim građanima da daju svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta Općine Živinice za 2019. godinu. Dakle, budžetski novac je novac svakog građanina i treba se utrošiti na potrebe stanovništva, a to se putem realizacije ovakvih ili sličnih projekata na području Općine Živinice i primjenjuje.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom uspješne realizacije nekoliko projekta posjetio Mješovitu srednju školu Živinice. Tom prilikom je načelnik Samir Kamenjaković u društvu direktora MSŠ Živinice obišao sve do sada urađeno u objektu navedene škole.

Za uređenje mokrih čvorova u MSŠ Živinice iz Budžeta Općine Živinice za 2019 izdvojeno je 6.998,31 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “Zembas” Banovići.

Pored uloženih općinskih sredstava čime je završeno uređenje mokrih čvorova na jednom spratu navedenog objekta, MSŠ Živinice je iz vlastitih prihoda finansirala uređenje mokrih čvorova na preostala dva sprata ove škole. Dakle, kroz navedeni projekat, poslije 40 godina, konačno su na svim spratovima objekta MSŠ Živinice uređeni mokri čvorovi.

U proteklom periodu MSŠ Živinice je u saradnji sa Općinom Živinice zajedničkim sredstvima finansirala obnovu radionice za učenike mašinske struke. Novčana sredstva u vrijednosti od oko 9.000,00 KM utrošena su na repro materijal i kupovinu aparata za varenje.

Obrazovne institucije i programi su centar društvenog poretka. S obzirom na to ulaganja u iste treba biti prioritet, kako bi buduće generacije bile što kvalitetnije ličnosti sa pravim vrijednostima.