Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema Živinice – za 2019. godinu”.

Sazetak 430-1-3-14-3-11_19

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Općinskog vijeća Živinice na Javnu raspravu stavlja se Nacrt izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Odluke o Komunalnom redu.

Javni uvid u izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu trajat će od 22.02.2019. do 22.03.2019. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati, u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Živinice, kao i na linku ispod.

NACRT ODLUKE

Javno izlaganje održat će se 22.03.2019. godine u prostorijama velike sale Općinskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba, do 22.03.2019. Godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Rekonstrukcija vodovoda Dubrave” – Općina Živinice.

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA

430-1-3-12-3-9_19

Realizovani projekti, te početak realizacije novih predstavljaju pozitivan razlog povodom kojeg je Načelnik Samir Kamenjaković posjetio Mjesnu zajednicu Suha.

Naime, nedavno je završena restauracija podnih obloga u učionicama područne Osnovne škole u ovoj mjesnoj zajednici. Putem projekat restauracije u vrijednosti od 5.000,00 KM, koji je finansiran iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, tri učionice su dobile nove keramičke podne obloge. Dakle, postavljeno je 180 kvadrata novih keramičkih podnih obloga.

U narednom periodu počet će se sa realizacijom projekta “Demontaža, izrada i ugradnja stolarije sa finom obradom u Domu kulture Mjesne zajednice Suha”.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenog projekta su, također, izdvojena iz Budžeta Općine Živinice, a vrijednost projekta je 4.500,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Dva, za društvo, veoma bitna objekta se zahvaljujući ovim projektima dovode u stanje u kojem će mještani Mjesne zajednice Suhe moći da uživaju kvalitetnije usluge. Kroz ovakve i slične projekte, koji se realizuju na području Općine Živinice, obezbjeđuju se adekvatni uslovi za rad, kako učenicima, tako i nastavnicima, a koji su neophodni kako bi postignuti rezultati bili što uspješniji.


Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu, zajedno sa predstavnicom Fondacije tuzlanske zajednice, potpisao Protokol o saradnji u okviru projekta “Besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa i drugih pasa u Tuzlanskom kantonu”.

Potpisivanju protokola o sardnji prisustvovali su i direktori veterinarskih stanica u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa.

Protokolom o saradnji regulisan je način nastavka pružanja podrške u provođenju akcije sterilizacije/kastracije pasa na području Općine Živinice.

Dakle, potpisivanjem navedenog Protokola o saradnji Općina Živinice je saglasna da se već treću godinu zaredom na području naše Općine realizuje navedeni projekat.

Naime, Fondacija tuzlanske zajednice u suradnji sa Fondacijom Dogs Trust i Općinom Živinice je ponovo počela sa projektom besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa kako bi se smanjio broj neželjenih okota, a samim tim i broj uličnih pasa u našem gradu.

Aktivnosti vezane za sterilizaciju/kastraciju uličnih i vlasničkih pasa će se obavljati na human način i u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i drugim lokalnim zakonima i EU standardima. Metoda “uhvati, steriliši, vakciniši, označi i vrati” se koristi tokom ovog programa i u skladu je sa navedenim Zakonom.

U cilju trajnog rješenja problema pasa lutalica 01.01.2019. godine formirana je Državna baza podataka u nadležnosti Ureda za veterinarstvo. Psi se čipuju, izdaju im se pasoši, te time se uvode u bazu podataka čime se sprečava neodgovorno vlasništvo prema kućnim ljubimcima, jer je neodgovorno vlasništvo jedan od uzroka pojave velikog broja pasa lutalica.

Program besplatnih kastracija i sterilizacija uličnih i vlasničkih pasa se na području Općine Živinice provodi od 2017. godine, koji podrazumijeva preventivno djelovanje i rješavanje problema pasa lutalica u zakonskim okvirima, s tim da su od 2019. godine u program uključeni i vlasnički psi.

“Danas smo sa Fondacijom tuzlanske zajednice i veterinarskim stanicama koje učestvuju u Program besplatne sterilizacijie i kastracije pasa potpisali Protokol o saradnji. Općina Živinice već treću godinu u saradnji sa FTZ i Fondacijom Dogs Trust provodi Program besplatne kastracije i sterilizacijie pasa, a danas smo potpisivanjem Protokola o saradnji istu i nastavili. Sterilizacija i kastracija je jedni zakonom dozvoljen način kojim možemo preventivno djelovati na datu situaciju, te riješiti problem pasa lutalica. Problem velikog broja pasa lutalica je generalni problem u kompletnoj državi Bosni i Hercegovini. Mi u Živinicama imamo veoma složenu situaciju po tom pitanju. Međutim, kroz realizaciju navedenog projekta za dvije godine ostvareni su pozitivni rezultati. Želio sam znati indikatore stanja na terenu. O tome sam razgovarao sa predstavnicima tri veterinarske stanice u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa, te sam saznao da je ovaj projekat zaista pozitivan i da on daje rezultate. Kroz Program besplatne sterilizacije i kastracije uspjeli smo zaustaviti trend povećanja broja pasa lutalica, te samim tim smanjiti broj pasa na ulicama. Općina Živinice će i u narednom periodu nastaviti svoje učeše u ovom projektu. Znajući da je Općina Živinice na čvorištu Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, te da to doprinosi povećanom broju pasa lutalica, jer neodgovorni građana drugih općina ostavljaju pse u našem gradu, tražit ćemo povećanje donatorskih sredstava. Mi, u Upravi Općine Živinice ćemo potražiti i druge načine kojima možemo smanjiti broj pasa lutalica, te se nadam da ćemo u budućnosti iznaći još kvalitetnija rješenja za ovaj problem”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Jučer, 20.02.2019. godine, počeli su radovi na realizaciji projekta “Čišćenje kanala Krivača – Toplice”. Tim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, izašao na teren kako bi izvođače radova na uveo u navedeni posao i zvanično proglasio početak radova.

Naime, po ovom projektu su počeli radovi na čišćenju kanala u dužini od 330 metara na potezu Toplice – Krivača, uz lokalnu cestu u Mjesnoj zajednici Svojat.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenog projekta u iznosu od 6.990,00 KM su izdvojena iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Zahvaljujući lijepom vremenu aktivnosti na realizaciji planiranih projekata širom Općine Živinice se nastavljaju. Raznovrsnost projekata koji se realizuju na našem području je argument za vodeću vlast Općine Živinice, na čelu sa Načelnikom Samirom Kamenjakovićem, koja insistira da sve oblasti ljudskog djelovanja budu na nivou više.


Članovi Kolegija Općinskog vijeća Živinice održali su sjednicu na kojoj su usaglašene i utvrđene tačake dnevnog reda, kao i termin održavanja 22 redovne sjednice.

Termin održavanja 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice je 26.02.2019. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati, a održat će se u prostorijama Općinskog vijeća Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković je kao član Kolegija na navedenoj sjednici predložio šest tačaka dnevnog reda, a poseban fokus je stavio na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poskupljenju parkinga koja je na njegovu inicijativu i uvrštena na dnevni red 22. redovne sjednice.
Pored navedene tačke Načelnik je predložio i sljedeće tačke dnevnog reda:
1.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca
2.Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu
3.Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene po 1m izgrađene korisne stambene površine na području Općine Živinice u 2018. godini
4.Odluka o visini rente za 2019. godinu
5.Zaključak o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne,putne djelatnosti, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta Općine Živinice br. 456/85. od 11.03.1985. godine

Članovi Kolegija su prihvatili ove tačke i uvrstili ih na dnevni red.

Članovi Kolegija su ovom prilikom u cjelosti utvrdili dnevni red koji će se naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Živinice.

Na dnevnom redu zakazane 22. redovne sjednice OV Živinice naći će se sljedeće tačke:
1. Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative.
2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2018. godinu.
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 izgrađene korisne stambene površine na području općine Živinice u 2018. godini.
4. Prijedlog Odluke o visini rente za 2019. godinu.
5. Davanje saglasnosti na Statut JP “Vodovod i kanalizacija” Živinice.
6. Davanje saglasnosti na Ugovor o isporuci vode za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Živinice br. 01/3-05-6756/2018 od 29.11.2018. godine.
8. Nacrt Programa ljetnog održavanja puteva.
9. Program rada JZU Dom zdravlja Živinice za 2019. godinu.
10. Program rada JU RTV Živinice za 2019. godinu.
11. Program rada JP “Vetrinarska stanica” Živinice za 2019. godinu.
12. Plan poslovanja JP “Vodovod i kanalizacija (jednogodišnji i trogodišnji).
13. Izmjene i dopune Odluke o naknadama predsjednika i članova upravnih odbora u javnim ustanovama i nadzornih odbora i Skupština u javnim preduzećima.
14. Imenovanja i razrješenja u radnim tijelima Općinskog vijeća.
15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Čaušević Izeta iz Bašigovaca.
16. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Samoupravne interesne zajednice stanovanja, komunalne, putne djelatnosti, uređenja i korištenja građevinskog zemljišta opštine Živinice br. 456/85 od 11.03.1985. godine.
17. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu.
18. Vijećnička pitanja i inicijative.
19. Tekuća pitanja.


Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Općine Živinice, a u vezi ostvarivanja prava na premiju (markicu) zdravstvenog osiguranja, obavještavaju osobe u statusu porodice šehida- poginulih boraca, udove umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza i RVI od 60% i više, da će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja vršiti oslobađanje od premije zdravstvenog osiguranja za navedene kategorije sa početkom od 15.03.2019. godine.

OBAVJEŠTENJE


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom izgradnje vodovodne mreže u naselju Ćasuri posjetio Mjesnu zajednicu Tupković.

Dakle, u naselju Ćasuri će se u narednom periodu raditi na izgradnji vodovoda, koji je od velike važnosti za stanovništvo ovog područja. Ovaj značajni projekat omogućit će mještanima, koji žive u visinskoj zoni, ovog naselja kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Vrijednost projekta je 24.394,50 KM, a finsirat će se zajedničkim sredstvima Općine Živinice i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlankog kantona.
Izvođač radova na izgradnji vodovodne mreže je DOO “DŽEVKOMERC INŽINJERING” Zavidovići.

Protekla 2018. godina na Općini Živinice obilježena je velikom akcijom rješavanja problema vodosnabdijevanja, a da će se i u tekućoj godini staviti fokus na rješavanje vodosnabdijevanja Općine Živinice pokazatelj je upravo i navedeni projekat.

“Danas smo posjetili Ćasure, mjesto koje je jedno od najugroženijih kada je u pitanju vodosnabdijevanje na ovom području. S obzirom, da se nalazi u visinskoj zoni, mještani nisu imali normalno vodosnabdijevanje. Mi smo uspjeli obezbijediti 25.000,00 KM, kojima ćemo riješiti ovaj problem mještana u Ćasurima. Danas izvođača radova uvodimo u ovaj projekat, te određujemo trasu vodovoda. Svi imovinsko – pravni odnosi su u potpunosti riješeni, tu je i materijal koji je potreban za izvođenje, tako da je sve spremno za uspješnu izgradnju vodovoda u Ćasurima. Ovo je veoma značajan projekat kojim ćemo mještane zadržati u njihovim domovima na ovoj visinskoj zoni, gdje je zaista otežano vodosnabdijevanje. Mještani su mi predložili da u narednoj godini pokušamo obezbijediti sredstva za izradu bušotine koja bi u potpunosti, bez redukcija, riješila vodosnabdijevanje ovog dijela Mjesne zajednice Tupković, tako da ćemo nastaviti raditi na kvalitetnijem vodosnabdijevanju ovog područja. Želim se zahvaliti ovim ljudima na stripljivosti, jer je procedura, za pripremu realizacije ovog projekta, trajala duže zbog određenih tehničkih problema s kojima smo se susretali. Na kraju je bitno da smo uspjeli i da danas počinje realizacija navedenog projekta. Dakle, idemo dalje”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor obavještavaju fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona koja su svojim učešćem u pojedinim radnim tijelima i komisijama Općine Živinice ostvarila bilo kakvu novčanu naknadu, da dođu lično u kancelariju broj 27 Općine Živinice, te da preuzmu “Godišnji izvještaj o obračunatoj, obustavljenoj i uplaćenoj akontaciji poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti za 2018. godinu”, radnim danima u terminu od 15.02.2019. godine do 22.02.2019. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.