Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Općini Živinice, Općinski načelnik Samir Kamenjaković održao je hitan sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsadom Hodžićem.

Naime, zbog uplate godišnje premije zdravstvenog osiguranja, odnosno markica za 2019. godinu posljednjih nekoliko dana su ispred Zavodu zdravstvenog osiguranja u Živinicama prisutne su velike gužve i redovi građana koji čekaju na ovjeru zdravstvenih legitimacija i markica.

Situaciju je dodatno otežalo i to što je poslovnica zdravstvenog osiguranja u fazi adaptacije, te su usluge Poslovnice dostupne u privremenim prostorijama sa manjim kapacitetom. Brojni građani svoj red čekaju satima na ulici.

S obzirom na navedenu situaciju Načelnik je hitno djelovao, te je donešena odluka da se usluge ovjere zdravstvenih legitimacija i premije osiguranja u narednih mjesec dana vrše u prostorijama Općine Živinice.

Dakle, od danas, 23.01.2019. godine, na području Općine Živinice djelovat će mobilni Tim Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Mobilni Tim smješten je u prostorijama zgrade Općine i djelovat će u periodu od 7:30 do 16:00 sati.

Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i/ili smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja.

“S obzirom da su u zadnjih nekoliko dana naši građani u velikoj agoniji kada je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja i ovjera knjižica i markica, mi smo bili dužni da nađemo rješenje. Zahvaljujem se Direktoru Zvoda koji je na moj poziv došao da riješimo ovaj problem. S obzirom da nije postojao drugi način, ja sam se odlučio da napravimo sljedeće. Dakle, Zavodu za zdravstveno osiguranje ćemo ustupit kompletnu salu u zgradi Općine Živinice na mjesec dana, dok oni ne renoviraju svoje objekte. Rješenje ovog, a i ostalih, problema obaveza je svih nas, jer smo mi prije svega srevis našim građanima i ovom prilikom to želimo i pokazati. U roku od 24 sata sala namijenjena za privremeni prostor ZZO TK je spremna, gdje službenici Zavoda od jutros nesmetano pružaju sve usluge koje su potrebne našim građanima. Zamolio sam Direktora da odvojimo pacijenate od stanovništva kojima je samo potrebna rutinska ovjera knjižice. Ovjera knjižica i markica u narednih mjesec dana će se vršiti u prostorijama Općine Živinice, dok će se u privremenim prostorijama Zavoda rješavati ovjere uputnica, papira za operaciju, kao i izvršavanje određenih dijagnostičkih procedura koje se ovjeravaju. S obzirom da su niske temperature i da naši građani dolaze u ranim jutarnjim satima i čekaju, ne možemo dozvoliti da se građani mrznu i toliko dugo čekaju po ulicama da bi ovjerili knjižicu. Tu ima bolesnih ljudi, starih i djece, te smo zbog toga dužni da ovo riješimo. Dužni smo, i sa ljudske i sa moralne strane, da uradimo ovo što smo danas i uradili. Općina Živinice će uvijek biti uz svoje građane, te bilo koji problem s kojim se oni budu susretali mi ćemo pokušati riješiti. Naša administracija stoji na usluzi građanima u svakom momentu. Molim građane da iskoriste ove momente dok imamo odvojen dio ovjere knjižice i dio ovjere dokumentacije za operacije i dijagnostike kako bi riješili svoje obaveze.”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Trajno rješenje ovog problema jeste elektronska knjižica. Smatram da poslanici u Skupštini TK trebaju biti fleksibilniji, a ovo im treba biti alarm za AD HOC djelovanje i donošenje odluke o uvođenju elektronske knjižice. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja a ni u bolnici. Ovo je jedan apel iz Živinica na više nivoe vlasti da pristupe trajnom rješavanju ovog problema”, poručio je načelnik Kamenjaković.

“Zahvalio bih se načelniku Samiru Kamenjakoviću jer je građanima Općine Živinice pružio mogućnost da u prostorijama Općine Živinice koriste uslugu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Kako bi smanjili gužvu u izmještenim prostorijama Zavoda, građanima je pružena mogućnost ovjere knjižica i markica u prostorijama Općine. Poslovni prostor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK nalazi se u fazi renoviranja do 10. februara. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić.


U prostorijama Općine Živinice održana je treća u nizu radionica u okviru primjene i provedbe CAF – modela za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Radionicu je vodio ekspert u implementaciji CAF projekta Thomas Prorok iz Austrije, zajedno sa predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Samrom Ljucom i Suadom Durmić.

U uvodnoj riječi načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je istakao cilj implementacije CAF- modela, a to je biti drugačiji sa najvišim profesionalnim standardima kao moderna državna služba, te kvalitetnim načinom rada pomoći građanima Općine Živinice.

Općina Živinice je prva javna ustanova, poslije Agencije za državnu službu FBiH, u kojoj se implementira CAF-model za efektivnije i efikasnije poslovanje.

Radi se o posebnom programu koji se zasniva na obučavanju rukovodećih službenika, kao i svih uposlenika Jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Naime, Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije.

Implementacija Projekta CAF-modela u Općini Živinice trajat će 6 mjeseci. Faza implementacije ovog modela dovodi do novih poboljšanja u radu, odnosno pospješuje kvalitet upravljanja javnih organa.

Thomas Prorok je kroz interakciju sa radnom grupom, koju čine administrativni radnici Općine Živince aktivo uključeni u primjenu i provedbu CAF modela u Općini Živinice, radio na određivanju slabosti i snage Općine, te na tome koje aktivnosti poduzeti kako bi se trenutne slabosti pretvorile u snagu iste. Dakle, radili su na izradi strateškog i metodološkog okvira za kvalitetniju i bolju upravu.

Kako se ponašati i raditi s građanima? Pitanje na koje se fokusiralo tokom cijelodnevne radionice. Pošteno, brzo, prijateljski, jednako tretiranje, te međusobno razumijevanje je ključ dobre usluge. Osnov uspješne saradnje je razumijevanje, a to se postiže boljim informisanjem građana o tome kako dobiti dokumenta, te kako brzo i efikasno riješiti ono za što im je potrebna usluga zaposlenika Općine.

Dostupnost Općine prema građanima je krajnji cilj koji se kroz implementaciju CAF – modela treba ostvariti.

“Uprava je jedan multidisciplinarni sistem. Pored standardnih procedura koje provodimo, naša osnovna svrha je biti servis našim građanima. Iz tog razloga moramo poboljšati kvalitet usluge našim građanima. Organizacija i sistematizacija uprave, Centar za biznis, izdavanje obrtničke dozvole za dva sata, izdavanje građevinskih dozvola za 72 sata su pozitivni primjeri onoga što smo mi do sada napravili. Agencija za državnu službu je to prepoznala kao jednu novinu u reformama uprave, u državi Bosni i Hercegovini, te nas je pozvala na Sedmu godišnju konferenciju gdje smo prezentirali našu pozitivnu praksu. Međutim, mi želimo i dalje raditi na kvalitetu našeg rada. Na osnovu promjena koje smo napravili prošli smo u CAF projektu, koji ima fokus na uvođenju standarda kvaliteta usluga našim građanima. Danas je s nama Thomas Prorok iz Austrije, vođa CAF projekta. Odabrani smo kao lokalna zajednica u kojoj treba da se u narednim godinama provede jedna dodatna aktivna reforma uprave, a samo s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga našim građanima. Mi bi nakon implementacije ovog projekta predstavljali primjer kako se u Bosni i Hercegovini kao administracija treba ophoditi prema našim građanima. Veliko mi je zadovoljstvo, da je Općina Živinice zahvaljujući reformi uprave prepoznata od strane Agencije za državnu službu. Kroz CAF projekat oni su odlučili da nam daju svoje mentorstvo, znanje i način na koji će naša lokalna samouprava biti jednaka jednoj evropskoj lokalnoj samoupravi. To nam je i cilj, a cilj nam je i da informacione tehnologije budu zastupljene kada je u pitanju pružanje usluga našim građanima. Dakle, želimo da naši građani u budućnosti mogu od kuće, putem informacionih tehnologija, koristiti naše usluge. Također, želimo da pojednostavimo procese kroz koji prolaze kada je u pitanju silna papirologija koju moraju priložiti. Zaista mi hoćemo da uozbiljimo, prije svega, nas. Premisa je napraviti kontrolu kvaliteta. Uveli smo procedure prema kojima se obavljaju svi poslovi, napravili smo dodatne indikatore zadovoljstva građana gdje ćemo konstantno ispitivati zadovoljstvo građana, kao i sugestije građana o tome šta mi trebamo promijeniti kako bi bili što kvalitetnija administracija i pružili što bolje usluge našim građanima. Dakle, osnovni cilj ove priče jeste da naši građani imaju jednostavnije procedure kako da riješe ono zbog čega dolaze u našu lokalnu upravu”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Mi radimo na sistemu kvaliteta za državnu službu prilikom uvođenja standarda kvaliteta. Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije. Dakla, jako je bitno da i sami građani, kao i zaposlenici znaju šta želimo postići. Mi želimo napraviti jednu sinergiju između zaposlenika i građana. Cilj današnje radionice je da svi zajedno, zaposlenici Općine, top menadžment Općine i načelnik Samir Kamenjaković, sjednemo kako bi razmijenili informacije gdje smo sada, gdje želimo biti i na koji način možemo unaprijediti proces našeg rada. Saradnja sa civilnim društvom i građanima mora biti poboljšana. To znači da trebamo biti više otvoreni i orijentirani prema građanima, te naći način kako da građani učestvuju u odlukama Općine, odnosno u rješavanju određenih odluka Općine.”, rekao je, ekspert u implementaciji CAF projekta, Thomas Prorok.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas, 21.01.2019. godine, objavilo Konkurse za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona, za studij u školskoj/studijskoj 2018/2019 godini.

Konkurse u cjelosti, kao i obrasce zahtjeva i izjava svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod.

KONKURS ZA STIPENDIJE – UČENICI
KONKURS ZA STIPENDIJE – STUDENTI
IZJAVA – UČENICI
IZJAVA – STUDENTI
ZAHTJEV – UČENICI
ZAHTJEV – STUDENTI


Načelnik Samir Kamenjaković je danas, zajedno sa svojim saradnicima, izašao na teren kako bi podijelio prehrambene pakete u vidu jednokratne pomoći za porodice koje su u stanju socijalne potrebe. U prvoj ovogodišnjoj akciji 100 paketa sa osnovnim životnim namirnicama je ušlo u kuće porodica u potrebi sa područja Općine Živinice.

Općina Živinice, na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem već treću godinu podjelom prehrambenih paketa nastoji pomoći socijalno najugroženijim stanovnicima Općine Živinice. Ovom praksom se nastoji ublažiti siromaštvo najranjivijih skupina u društvu.

Građani koji su obradovani paketima sa osnovnim životnim namirnicama su se zahvalili na uručenoj pomoći, ističući koliko mnogo im znači ova pomoć, jer kako kažu „nemaju šta da jedu“ te da će im mnogo značiti u narednom periodu.

Mnogo je porodica na području Općine Živinice koje su slabog imovnog stanja, te je ovaj vid pomoći neophodan. S obzirom na to Načelnik je istakao da se nada da je ovim paketima bar malo olakšao život našim sugrađanima, te da će i u budućnosti nastaviti raditi na ovakav način i po ovim principima.

“Već tradicionalno svake godine posjetimo naše porodice koje su u teškom stanju socijalne potrebe kako bi im uručili pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Svi mi, smo dužni pomoći našim komšijama i našim sugrađanim kojima je potreban bilo koji vid pomoći. Danas ćemo podijeliti 100 paketa sa prehrambenim proizvodima. Dakle, u praksi nam je da te pakete dovezemo do kuća naših stanovnika. U današnjoj smo akciji zajedno sa Crvenim križom, koji takođe ima akciju podjele prehrambenih paketa. Ove godine, kao i u prethodne dvije, organizovat ćemo tri kruga podjele prehrambenih paketa. Kroz organizovanu podjelu paketa, kao i po potrebi kroz pomoć pojedinačnim slučajevima do sad smo podijelili između 500 i 600 prehrambenih paketa. Također, smo kao lokalna zajednica napravili dva “paketa”, a to su Briga o starima preko Crvenog križa, te smo preko Merhameta uspjeli obezbijediti dovoljan broj obroka za one koji nemaju ni taj jedan obrok. Ova praksa je samo dopuna svemu tome. Ja zaista želim da je što manje stanovništva u stanju potrebe, te da što više zapošljavamo ljude. Prije svega želimo preventivno djelovati da ljudi sami sebi mogu obezbijediti egzistenciju. Ali imamo porodica u kojima njeni članovi nisu radno sposobni, nemaju nikakvih primanja, ili su ta primanja toliko mala da ne mogu zadovoljiti ni elementarne stvari. Mnogo je takvih porodica koje su zaista u jako teškom stanju socijale potrebe. Iz tog razloga s ovom praksom nastavljamo. Ovu priliku želim iskoristiti prije svega da zamolim ljude koji imaju mogućnosti i znaju da u njihovoj okolini ima onih koji nemaju dovoljno da im pomognu, jer njihov višak tim ljudima je mnogo. Cilj nam je da stimulišemo ljude da budu bolji, te da zajedno nađemo najbolji način kako da pomognemo našim sugrađanima kojima je pomoć potrebna”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice održao radni sastanak sa predstavnicima novoosnovanog Udruženja mladih „Mir Liberalnost Akcija Demokratija Ideja“. Fokus sastanak bila je promocija Udruženja “Mladi”, gdje su prezentirani budući projekti Udruženja, sa naglaskom na edukaciju o mentalnom zdravlju i komunikaciji.

Udruženje „Mir Liberalnost Akcija Demokratija Ideja“, skraćeni naziv Udruženje „MLADI“, je novonastala organizacija osnovana sa ciljem da okupi mlade osobe. Mladi imaju priliku da kroz društveni aktivizam doprinesu očuvanju kulturne baštine, podizanju svijesti o zdravlju i ljudskim pravima, afirmaciji volonterskog stvaralaštva.

Udruženje “MLADI” aktivno učestvuje na povećanje svijesti kulturnog nivoa društva, podržavaju izgradnju demokratskog i građanskog društva. Rad Udruženja ja usmjeren na aktivno učešće njegovih članova u borbi, a prije svega u prepoznavanju i ukazivanju na sve probleme s kojima je naše društvo “pretrpano”.

Osnovano je na nivou kantona sa sjedištem u Živinicama. Udruženje trenutno broji 30 članova, a od kojih je 25 sa područja Općine Živinice.

Da bi ostvarili svoje ciljeve, Udruženje “MLADI” nastoji ostvariti saradnju sa obrazovnim, kulturnim i sportskim institucijama, te nastoji uspostaviti nove veze i partnerstva u realizaciji konkretnih projekata kroz vladine i nevladine institucije. Općina Živinice je među prvima koja je pružila podršku ovim mladim ljudima.

Načelnik Samir Kamenjaković je nesebično podržao ideje i ciljeve ovih mladih ljudi kojima je premisa udruživanja jačanje socijalne inkluzije u našem društvu. Načelnik je ovom prilikom istakao da Udruženje ima njegovu podršku u svakom segmentu svog djelovanja, jer je to vid opredjeljenja mladih ljudi za društveni aktivizam.

“Vi kao udruženje mladih trebate staviti kulturni dijalog i očuvanje maternjeg jezika u fokus vašeg djelovanja. To treba da bude vaš input. Odgovorite na sve ideje koje su potrebne kako bi se mladi zainteresivali za članstvo u vašem Udruženju. Na taj način zajedno ćete rješavati društvene probleme svakodnevnice. Problem gledajte kao priliku. Vizija udruživanja je graditi bolje društvo, a misija je pronaći način kako to ostvariti. Vi ste nada za ostanak mladih u našoj državi, s obzirom na to izgradite tim koji će moći preuzeti tu društvenu odgovornost i pozitivno djelovati u tom pravcu”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u svom kabinetu, upriličio prijem za studente vojnih akademija, buduće oficire, Nedima Mulića i Asmira Mulića.

Nedim Mulić polaznik je Vojne akademije “General Mihailo Apostolski” u Makedoniji, i trenutno je na drugoj godini studija. Vojna akademija “General Mihail Apostolski” broji ukupno 130 kadeta, od kojih je 16 iz Bosne i Hercegovine.

Asmir Mulić je jedan od dvanaest kadeta 16. klase iz Bosne i Hercegovine koji je u septembru 2018. godine započeo školovanje na univerzitetskom studijskom programu “Vojno inžinjerstvo” i “Vojno vođenje i upravljanje” u Hrvatskoj, u Zagrebu.

Kao kadeti na navedenim Vojnim akademijama odabrani su na osnovu Javnog konkursa Ministarstva odbrane BiH, te na osnovu kriterija i rezultata koje su postigli kroz testove fizičke spremnosti, općeg znanja i intervjua.

Po završetku četverogodišnjeg školovanja vratit će se u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa činom oficira – potporučnika.

Načelnik Samir Kamenjaković je čestitao Nedimu i Asmiru na uspjehu koji su postigli samom ulogom kadeta na njihovim Akademijama i poželio im uspješno školovanje, te je istakao lično zadovoljstvo time što djeca sa područja Općine Živinice ostvaruju uspiješne rezultate na međunarodnoj sceni, bez obzira za koju oblast su se opredijelili.

“Vi na Vojnoj akademiji ne samo da ćete steći znanje i svoju fizičku spremu dovesti do granica savršenstva. Ono što je bitnije od toga, jeste da će vas vojna obuka naučiti disciplini koja će vas određivati u svakom vašem djelovanju. Dakle, usvojiti ćete i druge vrijednosti i znanja kojima ćete moći doprinijeti našoj lokalnoj zajednici i državi BiH”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


U zgradi Općine Živinice organizirana je ceremonija promocije projekata i potpisivanje Memoranduma o saradnji Općine Živinice i Fondacije Mozaik za period 2019 – 2022. godine.

Dakle, načelnik Samir Kamenjaković potpisao je Memorandum o saradnji kojim se potvrđuje da će Mozaik i Općina partnerski doprinjeti nastavku razvoja programa Omladinska banka Živinice uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator u periodu januar 2019 – decembar 2022. godine.

Zajednički fond koji obezbjeđuju Mozaik i partnerska Općina Živinice u četvorogodišnjem periodu (2019-2022. godina) će iznositi 85.000 KM.

Prilikom potpisivanja Memoranduma prezentirano je i pet društveno korisnih projekata koji su uspješno realizovani kroz program Omladinska banka, a to su : Srednjoškolska aktivijada; Mladi za svoju državu; Uređenje multifunkcionalnog prostora za slobodne aktivnosti; Nabavka inventara u svlačionicama nogometnog kluba Toplice Lukavica Gornja.

Program Omladinska banka omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i rješavaju ih kroz društvene projekte.

Mladima koji razvijaju svoje ideje kroz programe Fondacije Mozaik su na raspolaganju mentori i mentorice iz nevladinog sektora i biznisa koji im na svakom koraku besplatno mogu pomoći u profesionalnom razvoju.

Općina Živinice je već prepoznatljiva po promociji i pružanju podrške mladima, te s tim u vezi kroz saradnju sa Fondacijom Mozaik kreira dobru ekonomiju u našoj lokalnoj zajednici gdje mladi imaju priliku da razviju svoju ideju u društveno inovativni projekat ili vlastiti društveni biznis. Kroz saradnju vode mlade ljude na putu od njihovih ideja do poslovnog svijeta.

Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up) je projekat koji se na inicijativu načelnika Samira Kamenjakovića realizuje u Općini Živinice je dokaz opredijeljenosti Općine Živinice prema mladim ljudima.

Cilj programa ovog tipa jeste unaprijediti kvalitet života u lokalnim zajdenicama što je Općina Živinice u potpunosti podržala.

Njima se podržavaju kreativne i produktivne ideje mladih ljudi koji žele da kreiraju pozitivne priče u Bosni i Hercegovini, odnosno dobru ekonomiju, odnosno zajednicu koja će svima biti od koristi i na usluzi.


Povodom pravoslavnog praznika Božića, načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Živinice Nailom Jusićem i zamjenicima Mladenom Mišićem i Nusretom Mamićem upriličio tradicionalni Božićni prijem za građane pravoslavne vjeroispovijesti. Prijemu je prisustvovao i sveštenik u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli Miloš Trišić.

Sa tradicionalnog Božićnog prijema, kojem je prisustvovao veliki broj zvanica, poslata je poruka mira, suživota i tolerancije.

Općina Živinice svake godine upriliči blagdanske prijeme za sve tri konfesije koje egzistiraju na području Općine, te na taj način promovira kulturu dijaloga i suživota.

Zajedničko za sve tri konfesije su etički kodeks, ljubav i briga prema bližnjem, jer samo zdravi međuljudski odnosi mogu graditi zdravo društvo i zdravu zajednicu.

“Kada je u pitanju prošla godina, a tiče se građana pravoslavne vjerosipovijesti, mi smo napravili jedan veliki iskorak. S obzirom na to da smo na jednom području Općine Živinice, sa kojeg su naši sugrađani u toku rata bili raseljeni, otpočeli njihov povratak.
Dakle, nakon jednog dugog perioda od 26 godina uspjeli smo uspostaviti komunikaciju i sa našim sugrađanima koji su živjeli ovdje u našoj Općini. Tako da smo prvi put imali situaciju da su naši sugrađani na svojim ognjištima obilježili svoj blagadan. To je ono gdje smo napravili jedan iskorak kojim smo se izdigli iznas svih lokalnih zajednica. Ovom priliko još jednom svim građanima pravoslavne vjerosipovijesti čestitam blagdan Božić, sa željom da im donese sreću, mir i radost.”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Prisutnima se obratio i sveštenik u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli Miloš Trišić koji je ovom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo zbog prijema i lijepog druženja kako za ovaj vjerski praznik tako i za druge vjerske praznike koje Općina Živinice obilježi na ovakav način.

“Zaista bih se zahvalio Načelniku i Općinskom vijeću što su upriličili ovaj prijem. Općina Živinice je trenutno jedina koja upriliči Božićni prijem za naše sugrađane pravoslavne vjeroispovijesti, što mi svakako pozdravljamo i podržavamo, i želimo da se i druge opštine u Republici Srpskoj i u Federaciji ugledaju jedni na druge pa da za bajramske i božićne praznike organizuju prijeme slične ovom. Jer Bosna i Hercegovina jeste bogatstvo različitosti i ljepote svih vjera, kultura i tradicija koji vjekovima žive zajedno jedni sa drugima. Mnogo godina više smo živjeli jedni sa drugima, međutim, u zadnje vrijeme nažalost živimo jedni pokraj drugih. Zato ovakve i slične manifestacije, a naročito praznici i blagdani, okupljaju ljude, prijatelje i komšije, naročito gdje su mješovite sredine, i to je prilika da se zajednički susretnemo i podijelimo radost praznika. U protekloj godini što se tiče Pravoslavne crkve u Podgajevima bilo je lijepih stvari koje smo uradili sa Općinom Živinice, koji su nam pomogli da realizujemo naše aktivnosti, na čemu smo im mi veoma zahvalni.”, istakao je Miloš Trišić.


Povodom sumiranja aktivnosti i rezultat postignutih u protekloj godini Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Bosanski kulturni centar Živinice.

Posjetu BKC – u Načelnik je iskoristio kao priliku da sa direktorom Elmirom Krivalićem kroz razgovor napravi rezime postignutog za prošlu godinu, te šta je neophodno uraditi u tekućoj godini za još kvalitetniji rad navedene ustanove.

Za Bosanski kulturni centar Živinice iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu je izdvojeno oko 30.000,00 KM. Navedena novčana sredstva su utrošena na zamjenu stolarije, rekonstrukciju mokrog čvora, te za projekat kino bašte.

U Budžetu Općine Živinice za 2019. godinu su po prvi put planirana sredstva za razvoj kulture.

Značaj ovakve ustanove je neupitan u kulturnom odnosu našeg društva. Ustanova koja ima zadatak izgradnje kulturnog profila građana Općine Živinice.

Uspješno izvršen zadatak za prošlu godinu ogleda se u činjenici da se u BKC – u Živinice organizvalo više od 100 kulturnih događaja.

Općinski načelnik je ovom prilikom posebno istakao značaj saradnje između svih javnih ustanova kao jedinog način kroz koji se može ostvariti prosperitet naše lokalne zajednice.

“Posjetili smo Bosanski kulturni centar, zapravo naš nacionalni kulturni centar.
U razgovoru sa direktorom Elmirom Krivalićem, te nakon analize izvještaja cjelokupnog rada iz prošle godine vidimo jedan izuzetan pomak. Dakle, izuzetan prosperitet kada je u pitanju kulturni život u Općini Živinice. Sa zadovoljstvom mogu kazati da je za više od godinu dana ova ustanova organizovala preko 100 kulturnih događaja, da li u svojim prostorijma ili izvan nje. Mi moramo raditi na temama koje su bitne za naše građane, kako za najmlađe, tako i za najstarije. Kroz rad BKC – a najmlađima je pružena mogućnost edukacije kroz različite oblasti, kao što je škola glume i baleta. Uglavnom, svojim djelovanjem se ova ustanova fokusirala na ono što je najvažnije, a to je buđenje nacionalne kulture kod naših građana. Ja ovom prilikom čestitam Direktoru, koji je svo svoje znanje, umijeće, ali i veliki trud uložio u postizanje ovako kvalitetnih rezultata. Smatram da je BKC Živinice trenutno trend i stvara dobar brend kada je u pitanju sama kultura na nivou Tuzlanskog kantona, ali i kompletne regije. Zbog toga možemo biti ponosni na ovog čovjeka, što je u ovako kratkom vremenskom intervalu pokazao da možemo uz zajedničku saradnju napraviti jednu dobru sinergiju i podići kulturu na viši nivo. Građanima se zahvaljujem što su nas pratili i prisustvovali svim kulturnim događajima koji su se dešavali u prošloj godini. Nadam se da ćemo uz ovakvu saradnju u budućnosti uspjeti napraviti ono štoje najvažnije, a to je kulturni iskorak u Općini Živinice”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Mi još uvijek analiziramo šta je ono što se događalo u protekloj godini, tako da smo kroz mnoge stvari imali priliku da vidimo veliku podršku od načelnika Samira Kamenjakovićaje, a koja nije izostajala tokom cijele godine. Podržao je sve manifestacija iz oblasti kulture. I evo, kao šlag na tortu je Načelnikova današnja posjeta. Cilj je da obiđemo odrađene infrastrukturne radove u proteklom vremenu, ali i da se prisjetimo lijepih momenata u Bosanskom kulturnom centru Živinice. Kada kažem lijepih momenata, prvenstveno mislim na manifestacije koje su bile od značaja za Općinu Živinice i za njeno građanstvo”, rekao je direktor BKC-a Živinice Elmir Krivalić.