Dan Općine Živinice

Općina Živinice kao osnovna jedinica lokalne samouprave je formirana Odlukom Narodne skupštine NR BiH, 19. Juna 1959.godine. Danas obuhvata područje od oko 300 km2, broji skoro 100.000 stanovnika.

гис-технологии
ткани для вышивания