katalog informacija

imenik-tel

sms-provjera

facebook
Općina Živinice
na facebooku
tv zivinice
TV Živinice
lokalna televizija
zivinice.ba
Živinice.ba
nezavisni portal
logo-best
Best portal
Živinice

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2017/2018

javni-poziv

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u pravnim subjektima sa područja općine Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u struci.

 Predmet ovog Javnog poziva je odabir 149 nezaposlenih osoba sa područja općine Živinice: 104 nezaposlene osobe visoke stručne spreme, 45 nezaposlenih osoba srednje stručne spreme III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Odabir kandidata koji ispunjavaju uslove za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izvršit će Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, na osnovu sljedećeg kriterija:

- Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih osoba kod BIRO-a za zapošljavanje Živinice nakon sticanja VSS, i SSS pri čemu prednost imaju kandidati koji su duže vrijeme evidentirani kao nezaposlene osobe;

- Dobrovoljni pristanak uz potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da prihvataju obavljanje volonterskog rada bez naknade za rad, naknade za topli obrok, prevoz i drugih naknada.

Ukoliko više osoba sa istom vrstom zanimanja ima isti vremenski period nezaposlenosti prednost imaju kandidati članovi porodica šehida ili poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i kandidati sa većim prosjekom ocjena.

Ukoliko ne bude moguće izvršiti raspoređivanje planiranog broja volontera određenih zanimanja, zbog nedovoljnog broja prijava, Općinski načenik će na prijedlog Komisije za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje izvršiti preraspodjelu nepopunjenih volonterskih mjesta na druga zanimanja.

Nakon provedenog postupka odabira kandidata za stručno osposobljavanje, Općinski načelnik će na prijedlog Komisije za provođenje postupka i odabira kandidata za stručno osposobljavanje, sa ustanovama i drugim pravnim subjektima koji su iskazali spremnost za prijem nezaposlenih osoba zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju kojima će se utvrditi međusobana prava i obaveze između općine Živinice i pravnog lica u kojem će se obavljati stručno osposobljavanje nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, IV stepena, bez zasnivanja radnog odnosa.

Pojedinačne ugovore sa svakom nezaposlenom osobom zaključit će pravni subjekti koji su iskazali spremnost za prijem navedenih na stručno osposobljavanje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično u Šalter sali općine, Komisiji za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje općine Živinice, na posebnom obrascu.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva, obrasci izjave i prijave mogu se preuzeti na Info-pultu u šalter Sali Općine Živinice ili na linkovima ispod. Kontakt telefon je: 035/743-375 ili 035/743-380.

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE

OBRAZAC IZJAVE

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.