katalog informacija

imenik-tel

sms-provjera

facebook
Općina Živinice
na facebooku
tv zivinice
TV Živinice
lokalna televizija
zivinice.ba
Živinice.ba
nezavisni portal
logo-best
Best portal
Živinice

Počela edukacija članova Projektnog tima

08052017 9Općinski načelnik Samir Kamenjaković održao je radni sastanak sa Projektnim timom Općine Živinice na kojem su odredili smjernice za praćenje Strategije razvoja Općine Živinice u cilju što boljeg i operativnijeg rada.

U cilju lakšeg dogovora i saradnje sa potencijalnim donatorima o tačnim, preciznim i slikovito prikazanim predstavljanjem potreba članovi Projektnog tima su zajedno sa Općinskim načelnikom na jučer održanom sastanku donijeli Odluku da naprave Mapu potencijalnih donatora i Mapu potreba Općine Živinice.

Projektni tim prije svega da ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji strategije razvoja, obezbjeđuje koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru Općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, te sa višim nivoima vlasti, kao i potencijalnim donatorima i investitorima.

Također, zbog efikasnijeg sprovođenja projektnih procesa usmjerenih na razvoj i unapređenje Općine Živinice počela je edukacija članova Projektnog tima.
Općina Živinice sa nedavnim usvajanjem Strategije razvoja dobila priliku za besplatne edukacije, koje će članovi projektnog tima pohađati u narednom periodu.

U cilju što boljeg prikupljanja podataka sa terena, efikasnijeg i operativnijeg rada, članovi projektnog tima su prema stručnosti podijeljeni u sektorske grupe koje obuhvataju grupu za ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu okoliša.

“Danas smo odredili smjernicu koja je prioritetna, a to je praćenje Strategije razvoja Općine Živinice koja je skoro usvojena. Također, donijeli smo Odluku da ćemo napraviti Mapu donatora i Mapu potreba Općine Živinice, kako bi tačno znali destinacije sa kojih možemo dobiti donatorska sredstva. Jako je bitno sa potencijalnim donatorima kada razgovaramo da imamo jasnu sliku šta mi ustvari želimo. Iz tog razloga moramo napraviti projekte i spremni pratiti datume kada se objavljuju sa određenih nivoa vlasti, sa federalnog, kantonalnog, međunarodnog nivoa kako bi se mogli prijaviti i aplicirati za određene projekte. To su jako kratka vremena, dakle u mjesec dana mi ne možemo biti spremni napraviti projekat i kada imamo ideju. Iz tog razloga moramo imati već osim ideje spremne i projekte a za to moramo imati educirane ljude. Ono što želim kazati da u zgradi uprave Živinice nema dovoljno educiranih ljudi da bi napravili projekte, iz tog razloga smo imenovali projektni tim. Iz ovog projektnog tima ćemo educirati naše uposlenike koji su u projektnom timu da znaju napraviti projekat, ispratiti metodologiju projekta i to je glavni temelj za razvoj Općine Živinice. Pomogla nam je Strategija razvoja zato što nam UNDP sada besplatno vrši edukaciju naših uposlenika iz projektnog tima za pisanje projekata. Osim toga, naš projektni tim treba napraviti jednu jasnu strategiju da vršimo dobru promociju Općine Živinice i onog što imamo i onog što treba da dobijemo u budućnosti.” rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

08052017_9_thumb.jpg08052017_3.jpg08052017_1.jpg08052017_9.jpg

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.