katalog informacija

imenik-tel

sms-provjera

facebook
Općina Živinice
na facebooku
tv zivinice
TV Živinice
lokalna televizija
zivinice.ba
Živinice.ba
nezavisni portal
logo-best
Best portal
Živinice

Akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice "Svi za čiste Živinice"

SVI za ciste Zivinice april 2017 manjaAkcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice 17. i 18. aprila (ponedjeljak i utorak) organizovati akcija čišćenja grada, košenja zelenih površina, pranja ulica, zasađivanja cvijeća, popravka i farbanje postojećih parkovskih klupa, kao i nabavka novih klupa koje će biti postavljene u parku pored Općine.

Akciju uređenja grada organizuju Općinske službe u saradnji sa JKP Komunalno, Osnovnim i Srednjim školama na području naše Općine, savjetima mjesnih zajednica Općine Živinice, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, te Sindikatom organa uprave Općine Živinice.

U akciji će učestvovati i pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim cisternama i drugim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u akciji čišćenja Općine Živinice.

Pozivaju se članovi svih pet Savjeta Općinskog načelnika, članovi udruženja i nevladinih organizacija sa područja Općine Živinice kao i svi zainteresovani građani da aktivno učestvuju u akciji "Svi za čiste Živinice" te na taj način daju svoj doprinos zajedničkom čišćenju i uređenju grada.

Početak akcije "Svi za čiste Živinice" zakazano je u ponedjeljak (17.04.), u 9 sati i 30 minuta, ispred zgrade Općine Živinice.
Učesnici u akciji kojima je lakše doći na lokacije čišćenja mogu biti na lokacijama koje su njihovoj mjesnoj zajednici

Akcijom je planirano čišćenje sljedećih lokacija:

Dubrave Donje - D.D.Ispod rudničke separacije-pored pruge

Bašigovci - Divlja deponija Bašigovci, na putu prema Gračanici-Panje

Gračanica - Divlja deponija Bezdan kod separacije kamena

Tupković - Put prema poljima dvije divlje deponije

Zelenika - Divlja deponija, odvajanje puta za Šekoviće

Đurđevik - Manja divlja deponija Palež-Zenuni

Živinice Gornje - Kopijevići u blizini bazena vode

Živinice - D.D Oskova kod izbjegličkog naselja
Šarenjak-pored rijeke Oskove

Svojat - D.D . Duž puta Svojat-Krivača

Lukavica Gornja - D.D . Toplice – stari put prema Krivači

Centar-Riba

Priluk-Šerići-Suha

Podgajevi-Đurđevik Dom-Šahići

Đurđevik Stari-Kovači-Bašigovci Jezero

Gradsko Šetalište

Lukavica Donja

Lukavica Gornja

Gračanica-Tupković

Rudar

Strašanj - Ulica od Kakeša pa do Binga

Dubrave - Duz puta Ciljuge Dubrave - Hangar Most Ciljuge

Za svaku lokaciju određen je koordinator koji će biti sa učesnicima akcije i koji će dogovoriti sve detalje na terenu.

Vreće za smeće će biti u tri boje: crna u koju će se odlagati plastika, plava za limenke i metal, te crvena za papir.

Za sve učesniike u akciji obezbjeđena je hrana i piće.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora akcije "Svi za čiste Živinice" Aliju Ćehajića na broj tel: 061 296 859.

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.