email logo Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prema Evropskoj povelji o učešću mladih u životu na općinskom nivou u dijelu koji se tiče politike sporta, slobodnog vremena i društvenog života glasi: “Lokalni i regionalni organi vlasti trebaju podržati organizovane društveno-kulturne aktivnosti koje vode udruženja i organizacije mladih i centri zajednica koje zajedno s porodicom i školom ili poslovnim okruženjem, čine jedan od stubova društvene povezanosti u općini ili regionu. Ovo je idealan “kanal” za učešće mladih i implementiranje politike mladih u oblasti sporta, kulture, izrade rukotvorina i trgovine, umjetnosti i drugih formi kreativnosti i izražavanja, kao i u oblasti aktivnosti iz socijalnog fenomena.” (Evropska povelja).

Naš cilj je da u okviru Dana Općine održavamo i manifestacije u osnovnim i srednjim školama. Na ovoj manifestaciji učenici osnovnih škola bi trebali pokazati svoje vještine kroz glumu, ples, pjesmu i igru na gradskom trgu. U saradnji sa likovnim umjetnicima općine i školskim likovnim sekcijama organizovati ćemo izložbu umjetničkim slika u izlozima radnji u ul. Alije Izetbegovića i bulevaru Nesib Malkić, također u sklopu obilježavanja Dana Općine. U oblasti kulturno-historijskih znamenitosti grada organizovati ćemo kvizove na otvorenom. Organizovati ćemo “Dane poezije”, manifestaciju kulturnog karaktera na kojima ćemo dovoditi poznate pisce. Posebnu pažnju ćemo posvetiti masovnoj edukaciji djece u temeljnim sportskim disciplinama kroz škole plivanja, skijanja i klizanja te atletike (novi program kojeg nema u Živinicema). Neophodno je iskoristiti kapacitete BKC Živinice u što većoj mjeri, a sve u cilju edukacije i zbrinjavanja mladih, odnosno njihovog sklanjanja sa ulice. Moramo organizovati izviđačke jedinice za mlade i djecu. Zabrinjavajući je podatak da mali broj mladih malo zna o kulturno-historijskom nasljeđu koje se nalazi na teritoriji Živinica. Ovdje veliki problem predstavlja i neinformisanost mladih o okruženju u kojem žive. Nisu svjesni bogatstva kojim raspolažu.

Kroz razne edukacije iz oblasti poljoprivrede i privrede, treba se planirati osposobljavanje mladih i za ovakve vidove projekata. Općina Živinice treba uvesti realizaciju projekta “Radni dan”. U sklopu ovog projekta podrazumijeva se zapošljavanje učenika srednje škole u institucijama i firmama u Živinicama na jedan dan. Inicijativa “Radni dan” pružila bi priliku mladima da osjete svijet biznisa i rad u firmama, te da iskažu svoju društvenu priliku mladima da osjete svijet biznisa i rad u firmama, te da iskažu svoju društvenu odgovornost i nauče cijeniti posao i rad. Moramo uvesti “dane edukacije mladih za zapošljavanje”, gdje moramo naučiti mlade da pravilno popunjavaju dokumente za zapošljavanje, a na prvom mjestu pravilno pisanje biografije. Cilj je da mladi dobiju važna znanja, kako i gdje potražiti poslodavca, kako izgleda kvalitetan CV, kako se pripremiti za intervju i testiranje, koja su najčešća pitanja na intervjuu za posao i sl.

edukacija2